Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Truyện về một thằng tự kỷ,một con quỷ,một con thiên thần bánh bèo và nhiều thể loại khác trong cái truyện này

Các chương


  Chap 63 13 lượt xem
  Chap 62 23 lượt xem
  Chap 61 19 lượt xem
  Chap 60 14 lượt xem
  Chap 59 18 lượt xem
  Chap 58 15 lượt xem
  Chap 57 17 lượt xem
  Chap 56 16 lượt xem
  Chap 55 19 lượt xem
  Chap 54 15 lượt xem
  Chap 53 19 lượt xem
  Chap 52 28 lượt xem
  Chap 51 16 lượt xem
  Chap 50 16 lượt xem
  Chap 49 28 lượt xem
  Chap 48 19 lượt xem
  Chap 47 25 lượt xem
  Chap 46 22 lượt xem
  Chap 45 29 lượt xem
  Chap 44 22 lượt xem
  Chap 43 17 lượt xem
  Chap 42 19 lượt xem
  Chap 41 19 lượt xem
  Chap 40 22 lượt xem
  Chap 39 23 lượt xem
  Chap 38 23 lượt xem
  Chap 37 24 lượt xem
  Chap 36 19 lượt xem
  Chap 35 19 lượt xem
  Chap 34 23 lượt xem
  Chap 33 19 lượt xem
  Chap 32 29 lượt xem
  Chap 31 22 lượt xem
  Chap 30 22 lượt xem
  Chap 29 32 lượt xem
  Chap 28 23 lượt xem
  Chap 27 35 lượt xem
  Chap 26 28 lượt xem
  Chap 25 37 lượt xem
  Chap 24 50 lượt xem
  Chap 23 126 lượt xem
  Chap 22 100 lượt xem
  Chap 21 77 lượt xem
  Chap 20 87 lượt xem
  Chap 19 147 lượt xem
  Chap 18 129 lượt xem
  Chap 17 68 lượt xem
  Chap 16 127 lượt xem
  Chap 15 137 lượt xem
  Chap 14 136 lượt xem
  Chap 13 130 lượt xem
  Chap 12 85 lượt xem
  Chap 11 72 lượt xem
  Chap 10 55 lượt xem
  Chap 9 67 lượt xem
  Chap 8 77 lượt xem
  Chap 7 71 lượt xem
  Chap 6 89 lượt xem
  Chap 5 67 lượt xem
  Chap 4 80 lượt xem
  Chap 3 110 lượt xem
  Chap 2 178 lượt xem
  Chap 1 143 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!