Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Truyện về một thằng tự kỷ,một con quỷ,một con thiên thần bánh bèo và nhiều thể loại khác trong cái truyện này

Các chương


  Chap 63 8 lượt xem
  Chap 62 12 lượt xem
  Chap 61 11 lượt xem
  Chap 60 8 lượt xem
  Chap 59 9 lượt xem
  Chap 58 9 lượt xem
  Chap 57 12 lượt xem
  Chap 56 8 lượt xem
  Chap 55 16 lượt xem
  Chap 54 10 lượt xem
  Chap 53 16 lượt xem
  Chap 52 16 lượt xem
  Chap 51 9 lượt xem
  Chap 50 11 lượt xem
  Chap 49 15 lượt xem
  Chap 48 13 lượt xem
  Chap 47 15 lượt xem
  Chap 46 13 lượt xem
  Chap 45 19 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 10 lượt xem
  Chap 42 12 lượt xem
  Chap 41 10 lượt xem
  Chap 40 13 lượt xem
  Chap 39 18 lượt xem
  Chap 38 16 lượt xem
  Chap 37 16 lượt xem
  Chap 36 14 lượt xem
  Chap 35 11 lượt xem
  Chap 34 15 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 19 lượt xem
  Chap 31 15 lượt xem
  Chap 30 17 lượt xem
  Chap 29 22 lượt xem
  Chap 28 15 lượt xem
  Chap 27 27 lượt xem
  Chap 26 18 lượt xem
  Chap 25 27 lượt xem
  Chap 24 39 lượt xem
  Chap 23 114 lượt xem
  Chap 22 94 lượt xem
  Chap 21 72 lượt xem
  Chap 20 72 lượt xem
  Chap 19 139 lượt xem
  Chap 18 120 lượt xem
  Chap 17 62 lượt xem
  Chap 16 120 lượt xem
  Chap 15 128 lượt xem
  Chap 14 124 lượt xem
  Chap 13 124 lượt xem
  Chap 12 76 lượt xem
  Chap 11 68 lượt xem
  Chap 10 49 lượt xem
  Chap 9 62 lượt xem
  Chap 8 71 lượt xem
  Chap 7 61 lượt xem
  Chap 6 79 lượt xem
  Chap 5 62 lượt xem
  Chap 4 74 lượt xem
  Chap 3 106 lượt xem
  Chap 2 167 lượt xem
  Chap 1 138 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!