Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Truyện về một thằng tự kỷ,một con quỷ,một con thiên thần bánh bèo và nhiều thể loại khác trong cái truyện này

Các chương


  Chap 63 44 lượt xem
  Chap 62 52 lượt xem
  Chap 61 61 lượt xem
  Chap 60 35 lượt xem
  Chap 59 35 lượt xem
  Chap 58 36 lượt xem
  Chap 57 38 lượt xem
  Chap 56 41 lượt xem
  Chap 55 39 lượt xem
  Chap 54 35 lượt xem
  Chap 53 53 lượt xem
  Chap 52 52 lượt xem
  Chap 51 58 lượt xem
  Chap 50 40 lượt xem
  Chap 49 56 lượt xem
  Chap 48 37 lượt xem
  Chap 47 46 lượt xem
  Chap 46 43 lượt xem
  Chap 45 59 lượt xem
  Chap 44 52 lượt xem
  Chap 43 41 lượt xem
  Chap 42 49 lượt xem
  Chap 41 48 lượt xem
  Chap 40 45 lượt xem
  Chap 39 48 lượt xem
  Chap 38 42 lượt xem
  Chap 37 50 lượt xem
  Chap 36 39 lượt xem
  Chap 35 45 lượt xem
  Chap 34 41 lượt xem
  Chap 33 43 lượt xem
  Chap 32 54 lượt xem
  Chap 31 53 lượt xem
  Chap 30 48 lượt xem
  Chap 29 55 lượt xem
  Chap 28 53 lượt xem
  Chap 27 53 lượt xem
  Chap 26 54 lượt xem
  Chap 25 75 lượt xem
  Chap 24 82 lượt xem
  Chap 23 165 lượt xem
  Chap 22 126 lượt xem
  Chap 21 100 lượt xem
  Chap 20 124 lượt xem
  Chap 19 171 lượt xem
  Chap 18 157 lượt xem
  Chap 17 86 lượt xem
  Chap 16 166 lượt xem
  Chap 15 173 lượt xem
  Chap 14 154 lượt xem
  Chap 13 164 lượt xem
  Chap 12 104 lượt xem
  Chap 11 98 lượt xem
  Chap 10 69 lượt xem
  Chap 9 103 lượt xem
  Chap 8 98 lượt xem
  Chap 7 100 lượt xem
  Chap 6 105 lượt xem
  Chap 5 90 lượt xem
  Chap 4 100 lượt xem
  Chap 3 131 lượt xem
  Chap 2 218 lượt xem
  Chap 1 190 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!