Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Truyện về một thằng tự kỷ,một con quỷ,một con thiên thần bánh bèo và nhiều thể loại khác trong cái truyện này

Các chương


  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 33 lượt xem
  Chap 61 43 lượt xem
  Chap 60 22 lượt xem
  Chap 59 25 lượt xem
  Chap 58 27 lượt xem
  Chap 57 22 lượt xem
  Chap 56 28 lượt xem
  Chap 55 30 lượt xem
  Chap 54 26 lượt xem
  Chap 53 34 lượt xem
  Chap 52 39 lượt xem
  Chap 51 33 lượt xem
  Chap 50 25 lượt xem
  Chap 49 42 lượt xem
  Chap 48 26 lượt xem
  Chap 47 36 lượt xem
  Chap 46 33 lượt xem
  Chap 45 43 lượt xem
  Chap 44 38 lượt xem
  Chap 43 31 lượt xem
  Chap 42 30 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 35 lượt xem
  Chap 39 35 lượt xem
  Chap 38 33 lượt xem
  Chap 37 36 lượt xem
  Chap 36 27 lượt xem
  Chap 35 36 lượt xem
  Chap 34 31 lượt xem
  Chap 33 31 lượt xem
  Chap 32 41 lượt xem
  Chap 31 40 lượt xem
  Chap 30 34 lượt xem
  Chap 29 43 lượt xem
  Chap 28 37 lượt xem
  Chap 27 43 lượt xem
  Chap 26 39 lượt xem
  Chap 25 58 lượt xem
  Chap 24 63 lượt xem
  Chap 23 141 lượt xem
  Chap 22 114 lượt xem
  Chap 21 85 lượt xem
  Chap 20 106 lượt xem
  Chap 19 156 lượt xem
  Chap 18 141 lượt xem
  Chap 17 78 lượt xem
  Chap 16 150 lượt xem
  Chap 15 151 lượt xem
  Chap 14 140 lượt xem
  Chap 13 148 lượt xem
  Chap 12 94 lượt xem
  Chap 11 86 lượt xem
  Chap 10 63 lượt xem
  Chap 9 84 lượt xem
  Chap 8 84 lượt xem
  Chap 7 84 lượt xem
  Chap 6 96 lượt xem
  Chap 5 79 lượt xem
  Chap 4 95 lượt xem
  Chap 3 121 lượt xem
  Chap 2 197 lượt xem
  Chap 1 176 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!