Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Các chương


  Chap 82 21 lượt xem
  Chap 81 22 lượt xem
  Chap 80 13 lượt xem
  Chap 79 17 lượt xem
  Chap 78 25 lượt xem
  Chap 77 26 lượt xem
  Chap 76 30 lượt xem
  Chap 75 37 lượt xem
  Chap 74 33 lượt xem
  Chap 73 31 lượt xem
  Chap 72 29 lượt xem
  Chap 71 45 lượt xem
  Chap 70 37 lượt xem
  Chap 69 37 lượt xem
  Chap 68 41 lượt xem
  Chap 67 59 lượt xem
  Chap 66 82 lượt xem
  Chap 65 56 lượt xem
  Chap 64 49 lượt xem
  Chap 63 75 lượt xem
  Chap 62 104 lượt xem
  Chap 61 164 lượt xem
  Chap 60 198 lượt xem
  Chap 59 294 lượt xem
  Chap 58 205 lượt xem
  Chap 57.5 94 lượt xem
  Chap 57 302 lượt xem
  Chap 56 109 lượt xem
  Chap 55 376 lượt xem
  Chap 54 154 lượt xem
  Chap 53 198 lượt xem
  Chap 52 99 lượt xem
  Chap 51 112 lượt xem
  Chap 50 183 lượt xem
  Chap 49 176 lượt xem
  Chap 48 216 lượt xem
  Chap 47 128 lượt xem
  Chap 46 149 lượt xem
  Chap 45 202 lượt xem
  Chap 44 194 lượt xem
  Chap 43 259 lượt xem
  Chap 42 256 lượt xem
  Chap 41 305 lượt xem
  Chap 40 256 lượt xem
  Chap 39 280 lượt xem
  Chap 38 237 lượt xem
  Chap 37 240 lượt xem
  Chap 36 249 lượt xem
  Chap 35 249 lượt xem
  Chap 34 280 lượt xem
  Chap 33 247 lượt xem
  Chap 32 241 lượt xem
  Chap 31 262 lượt xem
  Chap 30 236 lượt xem
  Chap 29 256 lượt xem
  Chap 28 219 lượt xem
  Chap 27 258 lượt xem
  Chap 26 259 lượt xem
  Chap 25 300 lượt xem
  Chap 24 275 lượt xem
  Chap 23 265 lượt xem
  Chap 22 274 lượt xem
  Chap 21 285 lượt xem
  Chap 20 269 lượt xem
  Chap 19 244 lượt xem
  Chap 18 268 lượt xem
  Chap 17 249 lượt xem
  Chap 16 263 lượt xem
  Chap 15 246 lượt xem
  Chap 14 319 lượt xem
  Chap 13 316 lượt xem
  Chap 12 288 lượt xem
  Chap 11 324 lượt xem
  Chap 10 263 lượt xem
  Chap 9 399 lượt xem
  Chap 8 337 lượt xem
  Chap 7 236 lượt xem
  Chap 6 309 lượt xem
  Chap 5 251 lượt xem
  Chap 4 244 lượt xem
  Chap 3 252 lượt xem
  Chap 2 279 lượt xem
  Chap 1.5 309 lượt xem
  Chap 1 301 lượt xem
  Chap 0 302 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!