Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Các chương


  Chap 78 8 lượt xem
  Chap 77 11 lượt xem
  Chap 76 16 lượt xem
  Chap 75 22 lượt xem
  Chap 74 21 lượt xem
  Chap 73 21 lượt xem
  Chap 72 20 lượt xem
  Chap 71 26 lượt xem
  Chap 70 28 lượt xem
  Chap 69 30 lượt xem
  Chap 68 30 lượt xem
  Chap 67 49 lượt xem
  Chap 66 69 lượt xem
  Chap 65 46 lượt xem
  Chap 64 41 lượt xem
  Chap 63 69 lượt xem
  Chap 62 96 lượt xem
  Chap 61 156 lượt xem
  Chap 60 180 lượt xem
  Chap 59 282 lượt xem
  Chap 58 187 lượt xem
  Chap 57.5 79 lượt xem
  Chap 57 292 lượt xem
  Chap 56 97 lượt xem
  Chap 55 365 lượt xem
  Chap 54 141 lượt xem
  Chap 53 192 lượt xem
  Chap 52 90 lượt xem
  Chap 51 105 lượt xem
  Chap 50 171 lượt xem
  Chap 49 157 lượt xem
  Chap 48 204 lượt xem
  Chap 47 115 lượt xem
  Chap 46 128 lượt xem
  Chap 45 188 lượt xem
  Chap 44 169 lượt xem
  Chap 43 243 lượt xem
  Chap 42 231 lượt xem
  Chap 41 288 lượt xem
  Chap 40 235 lượt xem
  Chap 39 268 lượt xem
  Chap 38 211 lượt xem
  Chap 37 217 lượt xem
  Chap 36 228 lượt xem
  Chap 35 224 lượt xem
  Chap 34 256 lượt xem
  Chap 33 227 lượt xem
  Chap 32 225 lượt xem
  Chap 31 234 lượt xem
  Chap 30 221 lượt xem
  Chap 29 244 lượt xem
  Chap 28 205 lượt xem
  Chap 27 237 lượt xem
  Chap 26 237 lượt xem
  Chap 25 284 lượt xem
  Chap 24 256 lượt xem
  Chap 23 248 lượt xem
  Chap 22 255 lượt xem
  Chap 21 272 lượt xem
  Chap 20 235 lượt xem
  Chap 19 231 lượt xem
  Chap 18 244 lượt xem
  Chap 17 230 lượt xem
  Chap 16 249 lượt xem
  Chap 15 226 lượt xem
  Chap 14 296 lượt xem
  Chap 13 305 lượt xem
  Chap 12 268 lượt xem
  Chap 11 300 lượt xem
  Chap 10 252 lượt xem
  Chap 9 377 lượt xem
  Chap 8 320 lượt xem
  Chap 7 222 lượt xem
  Chap 6 295 lượt xem
  Chap 5 235 lượt xem
  Chap 4 223 lượt xem
  Chap 3 235 lượt xem
  Chap 2 261 lượt xem
  Chap 1.5 294 lượt xem
  Chap 1 282 lượt xem
  Chap 0 275 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!