Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Các chương


  Chap 85 0 lượt xem
  Chap 84 54 lượt xem
  Chap 83 48 lượt xem
  Chap 82 32 lượt xem
  Chap 81 58 lượt xem
  Chap 80 29 lượt xem
  Chap 79 28 lượt xem
  Chap 78 33 lượt xem
  Chap 77 45 lượt xem
  Chap 76 47 lượt xem
  Chap 75 46 lượt xem
  Chap 74 44 lượt xem
  Chap 73 47 lượt xem
  Chap 72 62 lượt xem
  Chap 71 58 lượt xem
  Chap 70 53 lượt xem
  Chap 69 48 lượt xem
  Chap 68 47 lượt xem
  Chap 67 67 lượt xem
  Chap 66 92 lượt xem
  Chap 65 64 lượt xem
  Chap 64 60 lượt xem
  Chap 63 87 lượt xem
  Chap 62 120 lượt xem
  Chap 61 176 lượt xem
  Chap 60 211 lượt xem
  Chap 59 302 lượt xem
  Chap 58 217 lượt xem
  Chap 57.5 104 lượt xem
  Chap 57 314 lượt xem
  Chap 56 120 lượt xem
  Chap 55 388 lượt xem
  Chap 54 164 lượt xem
  Chap 53 210 lượt xem
  Chap 52 106 lượt xem
  Chap 51 130 lượt xem
  Chap 50 208 lượt xem
  Chap 49 191 lượt xem
  Chap 48 231 lượt xem
  Chap 47 146 lượt xem
  Chap 46 175 lượt xem
  Chap 45 213 lượt xem
  Chap 44 212 lượt xem
  Chap 43 276 lượt xem
  Chap 42 284 lượt xem
  Chap 41 319 lượt xem
  Chap 40 271 lượt xem
  Chap 39 292 lượt xem
  Chap 38 249 lượt xem
  Chap 37 257 lượt xem
  Chap 36 264 lượt xem
  Chap 35 261 lượt xem
  Chap 34 296 lượt xem
  Chap 33 274 lượt xem
  Chap 32 258 lượt xem
  Chap 31 280 lượt xem
  Chap 30 248 lượt xem
  Chap 29 272 lượt xem
  Chap 28 229 lượt xem
  Chap 27 307 lượt xem
  Chap 26 269 lượt xem
  Chap 25 312 lượt xem
  Chap 24 292 lượt xem
  Chap 23 282 lượt xem
  Chap 22 294 lượt xem
  Chap 21 299 lượt xem
  Chap 20 281 lượt xem
  Chap 19 261 lượt xem
  Chap 18 284 lượt xem
  Chap 17 262 lượt xem
  Chap 16 274 lượt xem
  Chap 15 264 lượt xem
  Chap 14 340 lượt xem
  Chap 13 337 lượt xem
  Chap 12 307 lượt xem
  Chap 11 337 lượt xem
  Chap 10 277 lượt xem
  Chap 9 410 lượt xem
  Chap 8 348 lượt xem
  Chap 7 254 lượt xem
  Chap 6 320 lượt xem
  Chap 5 263 lượt xem
  Chap 4 252 lượt xem
  Chap 3 256 lượt xem
  Chap 2 296 lượt xem
  Chap 1.5 338 lượt xem
  Chap 1 322 lượt xem
  Chap 0 353 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!