Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Các chương


  Chap 111 4 lượt xem
  Chap 110 10 lượt xem
  Chap 109 12 lượt xem
  Chap 108 15 lượt xem
  Chap 107 12 lượt xem
  Chap 106 23 lượt xem
  Chap 105 28 lượt xem
  Chap 104 30 lượt xem
  Chap 103 19 lượt xem
  Chap 102 30 lượt xem
  Chap 101 25 lượt xem
  Chap 100 18 lượt xem
  Chap 99 16 lượt xem
  Chap 98 21 lượt xem
  Chap 97 23 lượt xem
  Chap 96 37 lượt xem
  Chap 95 32 lượt xem
  Chap 94 34 lượt xem
  Chap 93 34 lượt xem
  Chap 92 32 lượt xem
  Chap 91 31 lượt xem
  Chap 90 32 lượt xem
  Chap 89 44 lượt xem
  Chap 88 31 lượt xem
  Chap 87 25 lượt xem
  Chap 86 30 lượt xem
  Chap 85 42 lượt xem
  Chap 84 29 lượt xem
  Chap 83 29 lượt xem
  Chap 82 31 lượt xem
  Chap 81 34 lượt xem
  Chap 80 31 lượt xem
  Chap 79 51 lượt xem
  Chap 78 23 lượt xem
  Chap 77 43 lượt xem
  Chap 76 34 lượt xem
  Chap 75 20 lượt xem
  Chap 74 27 lượt xem
  Chap 73 40 lượt xem
  Chap 72 41 lượt xem
  Chap 71 37 lượt xem
  Chap 70 48 lượt xem
  Chap 69 46 lượt xem
  Chap 68 39 lượt xem
  Chap 67 40 lượt xem
  Chap 66 47 lượt xem
  Chap 65 31 lượt xem
  Chap 64 29 lượt xem
  Chap 63 37 lượt xem
  Chap 62 42 lượt xem
  Chap 61 29 lượt xem
  Chap 60 41 lượt xem
  Chap 59 56 lượt xem
  Chap 58 54 lượt xem
  Chap 57 57 lượt xem
  Chap 56 49 lượt xem
  Chap 55 52 lượt xem
  Chap 54 57 lượt xem
  Chap 53 47 lượt xem
  Chap 52 55 lượt xem
  Chap 51 67 lượt xem
  Chap 50 84 lượt xem
  Chap 49 67 lượt xem
  Chap 48 66 lượt xem
  Chap 47 81 lượt xem
  Chap 46 71 lượt xem
  Chap 45 73 lượt xem
  Chap 44 100 lượt xem
  Chap 43 86 lượt xem
  Chap 42 83 lượt xem
  Chap 41 91 lượt xem
  Chap 40 91 lượt xem
  Chap 39 99 lượt xem
  Chap 38 85 lượt xem
  Chap 37 109 lượt xem
  Chap 36 72 lượt xem
  Chap 35 80 lượt xem
  Chap 34 94 lượt xem
  Chap 33 89 lượt xem
  Chap 32 112 lượt xem
  Chap 31 66 lượt xem
  Chap 30 62 lượt xem
  Chap 29 111 lượt xem
  Chap 28 74 lượt xem
  Chap 27 82 lượt xem
  Chap 26 75 lượt xem
  Chap 25 79 lượt xem
  Chap 24 76 lượt xem
  Chap 23 74 lượt xem
  Chap 22 82 lượt xem
  Chap 21 72 lượt xem
  Chap 20 85 lượt xem
  Chap 19 70 lượt xem
  Chap 18 69 lượt xem
  Chap 17 83 lượt xem
  Chap 16 68 lượt xem
  Chap 15 112 lượt xem
  Chap 14 69 lượt xem
  Chap 13 108 lượt xem
  Chap 12 71 lượt xem
  Chap 11 78 lượt xem
  Chap 10 77 lượt xem
  Chap 9 66 lượt xem
  Chap 8 71 lượt xem
  Chap 7 70 lượt xem
  Chap 6 66 lượt xem
  Chap 5 70 lượt xem
  Chap 4 70 lượt xem
  Chap 3 80 lượt xem
  Chap 2 77 lượt xem
  Chap 1 84 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!