Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Các chương


  Chap 74 6 lượt xem
  Chap 73 22 lượt xem
  Chap 72 20 lượt xem
  Chap 71 21 lượt xem
  Chap 70 29 lượt xem
  Chap 69 23 lượt xem
  Chap 68 22 lượt xem
  Chap 67 19 lượt xem
  Chap 66 26 lượt xem
  Chap 65 14 lượt xem
  Chap 64 14 lượt xem
  Chap 63 23 lượt xem
  Chap 62 27 lượt xem
  Chap 61 17 lượt xem
  Chap 60 20 lượt xem
  Chap 59 36 lượt xem
  Chap 58 35 lượt xem
  Chap 57 38 lượt xem
  Chap 56 32 lượt xem
  Chap 55 36 lượt xem
  Chap 54 34 lượt xem
  Chap 53 32 lượt xem
  Chap 52 34 lượt xem
  Chap 51 48 lượt xem
  Chap 50 59 lượt xem
  Chap 49 47 lượt xem
  Chap 48 46 lượt xem
  Chap 47 62 lượt xem
  Chap 46 57 lượt xem
  Chap 45 54 lượt xem
  Chap 44 81 lượt xem
  Chap 43 66 lượt xem
  Chap 42 62 lượt xem
  Chap 41 60 lượt xem
  Chap 40 59 lượt xem
  Chap 39 81 lượt xem
  Chap 38 62 lượt xem
  Chap 37 70 lượt xem
  Chap 36 53 lượt xem
  Chap 35 60 lượt xem
  Chap 34 79 lượt xem
  Chap 33 66 lượt xem
  Chap 32 90 lượt xem
  Chap 31 47 lượt xem
  Chap 30 45 lượt xem
  Chap 29 95 lượt xem
  Chap 28 58 lượt xem
  Chap 27 66 lượt xem
  Chap 26 54 lượt xem
  Chap 25 59 lượt xem
  Chap 24 57 lượt xem
  Chap 23 56 lượt xem
  Chap 22 68 lượt xem
  Chap 21 55 lượt xem
  Chap 20 58 lượt xem
  Chap 19 51 lượt xem
  Chap 18 51 lượt xem
  Chap 17 70 lượt xem
  Chap 16 50 lượt xem
  Chap 15 96 lượt xem
  Chap 14 49 lượt xem
  Chap 13 88 lượt xem
  Chap 12 54 lượt xem
  Chap 11 58 lượt xem
  Chap 10 57 lượt xem
  Chap 9 49 lượt xem
  Chap 8 50 lượt xem
  Chap 7 51 lượt xem
  Chap 6 47 lượt xem
  Chap 5 51 lượt xem
  Chap 4 48 lượt xem
  Chap 3 57 lượt xem
  Chap 2 53 lượt xem
  Chap 1 59 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!