Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Các chương


  Chap 60 9 lượt xem
  Chap 59 15 lượt xem
  Chap 58 18 lượt xem
  Chap 57 18 lượt xem
  Chap 56 14 lượt xem
  Chap 55 17 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 19 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 30 lượt xem
  Chap 50 42 lượt xem
  Chap 49 32 lượt xem
  Chap 48 32 lượt xem
  Chap 47 52 lượt xem
  Chap 46 44 lượt xem
  Chap 45 43 lượt xem
  Chap 44 66 lượt xem
  Chap 43 53 lượt xem
  Chap 42 44 lượt xem
  Chap 41 43 lượt xem
  Chap 40 43 lượt xem
  Chap 39 65 lượt xem
  Chap 38 47 lượt xem
  Chap 37 56 lượt xem
  Chap 36 38 lượt xem
  Chap 35 48 lượt xem
  Chap 34 63 lượt xem
  Chap 33 50 lượt xem
  Chap 32 71 lượt xem
  Chap 31 34 lượt xem
  Chap 30 33 lượt xem
  Chap 29 80 lượt xem
  Chap 28 46 lượt xem
  Chap 27 52 lượt xem
  Chap 26 39 lượt xem
  Chap 25 44 lượt xem
  Chap 24 45 lượt xem
  Chap 23 46 lượt xem
  Chap 22 52 lượt xem
  Chap 21 43 lượt xem
  Chap 20 45 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 42 lượt xem
  Chap 17 56 lượt xem
  Chap 16 42 lượt xem
  Chap 15 81 lượt xem
  Chap 14 41 lượt xem
  Chap 13 77 lượt xem
  Chap 12 45 lượt xem
  Chap 11 46 lượt xem
  Chap 10 41 lượt xem
  Chap 9 41 lượt xem
  Chap 8 42 lượt xem
  Chap 7 43 lượt xem
  Chap 6 40 lượt xem
  Chap 5 40 lượt xem
  Chap 4 40 lượt xem
  Chap 3 42 lượt xem
  Chap 2 40 lượt xem
  Chap 1 47 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!