Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Các chương


  Chap 90 7 lượt xem
  Chap 89 13 lượt xem
  Chap 88 5 lượt xem
  Chap 87 10 lượt xem
  Chap 86 14 lượt xem
  Chap 85 15 lượt xem
  Chap 84 10 lượt xem
  Chap 83 42 lượt xem
  Chap 82 9 lượt xem
  Chap 81 14 lượt xem
  Chap 80 5 lượt xem
  Chap 79 8 lượt xem
  Chap 78 28 lượt xem
  Chap 77 25 lượt xem
  Chap 76 41 lượt xem
  Chap 75 51 lượt xem
  Chap 74 42 lượt xem
  Chap 73 48 lượt xem
  Chap 72 49 lượt xem
  Chap 71 59 lượt xem
  Chap 70 79 lượt xem
  Chap 69 68 lượt xem
  Chap 68 58 lượt xem
  Chap 67 67 lượt xem
  Chap 66 50 lượt xem
  Chap 65 54 lượt xem
  Chap 64 43 lượt xem
  Chap 63 73 lượt xem
  Chap 62 68 lượt xem
  Chap 61 65 lượt xem
  Chap 60 70 lượt xem
  Chap 59 74 lượt xem
  Chap 58 69 lượt xem
  Chap 57 123 lượt xem
  Chap 56 77 lượt xem
  Chap 55 199 lượt xem
  Chap 54 39 lượt xem
  Chap 53 52 lượt xem
  Chap 52 42 lượt xem
  Chap 51 42 lượt xem
  Chap 50 59 lượt xem
  Chap 49 48 lượt xem
  Chap 48 31 lượt xem
  Chap 47 47 lượt xem
  Chap 46 49 lượt xem
  Chap 45 35 lượt xem
  Chap 44 37 lượt xem
  Chap 43 40 lượt xem
  Chap 42 41 lượt xem
  Chap 41 47 lượt xem
  Chap 40 48 lượt xem
  Chap 39 52 lượt xem
  Chap 38 lượt xem
  Chap 37 lượt xem
  Chap 36 66 lượt xem
  Chap 35 56 lượt xem
  Chap 34 68 lượt xem
  Chap 33 64 lượt xem
  Chap 32 67 lượt xem
  Chap 31 50 lượt xem
  Chap 30 104 lượt xem
  Chap 29 54 lượt xem
  Chap 28 60 lượt xem
  Chap 27 53 lượt xem
  Chap 26 72 lượt xem
  Chap 25 56 lượt xem
  Chap 24 57 lượt xem
  Chap 23 61 lượt xem
  Chap 22 55 lượt xem
  Chap 21 54 lượt xem
  Chap 20 60 lượt xem
  Chap 19 75 lượt xem
  Chap 18 92 lượt xem
  Chap 17 71 lượt xem
  Chap 16 99 lượt xem
  Chap 15 96 lượt xem
  Chap 14 88 lượt xem
  Chap 13 91 lượt xem
  Chap 12 95 lượt xem
  Chap 11 85 lượt xem
  Chap 10 105 lượt xem
  Chap 9 123 lượt xem
  Chap 8 117 lượt xem
  Chap 7 170 lượt xem
  Chap 6 110 lượt xem
  Chap 5 123 lượt xem
  Chap 4 140 lượt xem
  Chap 3 151 lượt xem
  Chap 2 132 lượt xem
  Chap 1 154 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!