Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Các chương


  Chap 61 8 lượt xem
  Chap 60 30 lượt xem
  Chap 59 36 lượt xem
  Chap 58 31 lượt xem
  Chap 57 52 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 134 lượt xem
  Chap 54 22 lượt xem
  Chap 53 31 lượt xem
  Chap 52 26 lượt xem
  Chap 51 28 lượt xem
  Chap 50 33 lượt xem
  Chap 49 26 lượt xem
  Chap 48 22 lượt xem
  Chap 47 34 lượt xem
  Chap 46 35 lượt xem
  Chap 45 23 lượt xem
  Chap 44 22 lượt xem
  Chap 43 28 lượt xem
  Chap 42 30 lượt xem
  Chap 41 34 lượt xem
  Chap 40 34 lượt xem
  Chap 39 36 lượt xem
  Chap 38 lượt xem
  Chap 37 lượt xem
  Chap 36 54 lượt xem
  Chap 35 41 lượt xem
  Chap 34 52 lượt xem
  Chap 33 47 lượt xem
  Chap 32 48 lượt xem
  Chap 31 36 lượt xem
  Chap 30 81 lượt xem
  Chap 29 41 lượt xem
  Chap 28 49 lượt xem
  Chap 27 37 lượt xem
  Chap 26 55 lượt xem
  Chap 25 41 lượt xem
  Chap 24 46 lượt xem
  Chap 23 44 lượt xem
  Chap 22 42 lượt xem
  Chap 21 39 lượt xem
  Chap 20 45 lượt xem
  Chap 19 60 lượt xem
  Chap 18 77 lượt xem
  Chap 17 58 lượt xem
  Chap 16 84 lượt xem
  Chap 15 81 lượt xem
  Chap 14 76 lượt xem
  Chap 13 75 lượt xem
  Chap 12 81 lượt xem
  Chap 11 71 lượt xem
  Chap 10 92 lượt xem
  Chap 9 93 lượt xem
  Chap 8 90 lượt xem
  Chap 7 138 lượt xem
  Chap 6 96 lượt xem
  Chap 5 110 lượt xem
  Chap 4 119 lượt xem
  Chap 3 132 lượt xem
  Chap 2 117 lượt xem
  Chap 1 131 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!