Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Các chương


  Chap 119 2 lượt xem
  Chap 118 8 lượt xem
  Chap 118 0 lượt xem
  Chap 117 15 lượt xem
  Chap 116 15 lượt xem
  Chap 115 17 lượt xem
  Chap 114 3 lượt xem
  Chap 113 15 lượt xem
  Chap 112 21 lượt xem
  Chap 111 14 lượt xem
  Chap 110 20 lượt xem
  Chap 109 28 lượt xem
  Chap 108 15 lượt xem
  Chap 107 28 lượt xem
  Chap 106 26 lượt xem
  Chap 105 42 lượt xem
  Chap 104 24 lượt xem
  Chap 103 32 lượt xem
  Chap 102 38 lượt xem
  Chap 101 45 lượt xem
  Chap 100 27 lượt xem
  Chap 99 29 lượt xem
  Chap 98 38 lượt xem
  Chap 97 32 lượt xem
  Chap 96 28 lượt xem
  Chap 95 52 lượt xem
  Chap 94 33 lượt xem
  Chap 93 63 lượt xem
  Chap 92 34 lượt xem
  Chap 91 32 lượt xem
  Chap 90 32 lượt xem
  Chap 89 37 lượt xem
  Chap 88 24 lượt xem
  Chap 87 28 lượt xem
  Chap 86 31 lượt xem
  Chap 85 29 lượt xem
  Chap 84 24 lượt xem
  Chap 83 79 lượt xem
  Chap 82 26 lượt xem
  Chap 81 27 lượt xem
  Chap 80 19 lượt xem
  Chap 79 40 lượt xem
  Chap 78 51 lượt xem
  Chap 77 49 lượt xem
  Chap 76 57 lượt xem
  Chap 75 74 lượt xem
  Chap 74 71 lượt xem
  Chap 73 71 lượt xem
  Chap 72 68 lượt xem
  Chap 71 82 lượt xem
  Chap 70 104 lượt xem
  Chap 69 87 lượt xem
  Chap 68 74 lượt xem
  Chap 67 95 lượt xem
  Chap 66 64 lượt xem
  Chap 65 71 lượt xem
  Chap 64 61 lượt xem
  Chap 63 84 lượt xem
  Chap 62 82 lượt xem
  Chap 61 77 lượt xem
  Chap 60 85 lượt xem
  Chap 59 84 lượt xem
  Chap 58 86 lượt xem
  Chap 57 147 lượt xem
  Chap 56 93 lượt xem
  Chap 55 240 lượt xem
  Chap 54 56 lượt xem
  Chap 53 66 lượt xem
  Chap 52 57 lượt xem
  Chap 51 55 lượt xem
  Chap 50 81 lượt xem
  Chap 49 72 lượt xem
  Chap 48 46 lượt xem
  Chap 47 61 lượt xem
  Chap 46 64 lượt xem
  Chap 45 49 lượt xem
  Chap 44 52 lượt xem
  Chap 43 53 lượt xem
  Chap 42 59 lượt xem
  Chap 41 63 lượt xem
  Chap 40 65 lượt xem
  Chap 39 65 lượt xem
  Chap 38 lượt xem
  Chap 37 lượt xem
  Chap 36 82 lượt xem
  Chap 35 71 lượt xem
  Chap 34 89 lượt xem
  Chap 33 81 lượt xem
  Chap 32 81 lượt xem
  Chap 31 69 lượt xem
  Chap 30 121 lượt xem
  Chap 29 69 lượt xem
  Chap 28 77 lượt xem
  Chap 27 63 lượt xem
  Chap 26 91 lượt xem
  Chap 25 73 lượt xem
  Chap 24 68 lượt xem
  Chap 23 72 lượt xem
  Chap 22 69 lượt xem
  Chap 21 69 lượt xem
  Chap 20 78 lượt xem
  Chap 19 89 lượt xem
  Chap 18 108 lượt xem
  Chap 17 85 lượt xem
  Chap 16 117 lượt xem
  Chap 15 113 lượt xem
  Chap 14 102 lượt xem
  Chap 13 107 lượt xem
  Chap 12 109 lượt xem
  Chap 11 98 lượt xem
  Chap 10 117 lượt xem
  Chap 9 141 lượt xem
  Chap 8 133 lượt xem
  Chap 7 194 lượt xem
  Chap 6 129 lượt xem
  Chap 5 140 lượt xem
  Chap 4 157 lượt xem
  Chap 3 169 lượt xem
  Chap 2 151 lượt xem
  Chap 1 173 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!