Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Các chương


  Chap 36 21 lượt xem
  Chap 35 18 lượt xem
  Chap 34 23 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 22 lượt xem
  Chap 31 14 lượt xem
  Chap 30 35 lượt xem
  Chap 29 17 lượt xem
  Chap 28 21 lượt xem
  Chap 27 13 lượt xem
  Chap 26 23 lượt xem
  Chap 25 21 lượt xem
  Chap 24 20 lượt xem
  Chap 23 18 lượt xem
  Chap 22 20 lượt xem
  Chap 21 18 lượt xem
  Chap 20 20 lượt xem
  Chap 19 32 lượt xem
  Chap 18 50 lượt xem
  Chap 17 31 lượt xem
  Chap 16 54 lượt xem
  Chap 15 54 lượt xem
  Chap 14 56 lượt xem
  Chap 13 46 lượt xem
  Chap 12 50 lượt xem
  Chap 11 45 lượt xem
  Chap 10 67 lượt xem
  Chap 9 70 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 92 lượt xem
  Chap 6 57 lượt xem
  Chap 5 72 lượt xem
  Chap 4 95 lượt xem
  Chap 3 116 lượt xem
  Chap 2 91 lượt xem
  Chap 1 100 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!