Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Phất tay áo: hô mưa gọi gió! Tung đấm: Trời rung đất chuyển! Đây là một Thế giới: Cường giả vi tôn! Thượng Cổ Phong Thần đại chiến dẫn động Thiên nộ. giáng xuống Thiên Lôi Địa Hỏa, đại địa bị chia cắt thành: Cửu Vực Thập Bát Châu! Thiên tài các Tộc trải qua vạn năm bắt đầu xuất hiện! Cô Thiếu "Đông Huyền Châu" là Dạ Thương xuất thế, lực áp Thiên Tài các Tộc. ngang dọc Cửu Vực Thập Bát Châu, thành tựu uy danh vô thượng! Tầng thứ tu luyện: Luyện Khí, Tụ Nguyên, Ngưng Đan, Phân Thần, Vấn Hư, Hạo Thiên, Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Quân Vương Cảnh, Quân Chủ Cảnh, Đế Cảnh, Đế Kiếp Cảnh, Hoàng Kiếp Cảnh, Thần Hoàng

Các chương


  Chap 47 13 lượt xem
  Chap 46 8 lượt xem
  Chap 45 11 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 14 lượt xem
  Chap 42 10 lượt xem
  Chap 41 10 lượt xem
  Chap 40 12 lượt xem
  Chap 39 13 lượt xem
  Chap 38 16 lượt xem
  Chap 37 12 lượt xem
  Chap 36 19 lượt xem
  Chap 35 15 lượt xem
  Chap 34 18 lượt xem
  Chap 33 16 lượt xem
  Chap 32 21 lượt xem
  Chap 31 23 lượt xem
  Chap 30 19 lượt xem
  Chap 29 22 lượt xem
  Chap 28 24 lượt xem
  Chap 27 22 lượt xem
  Chap 26 18 lượt xem
  Chap 25 22 lượt xem
  Chap 24 19 lượt xem
  Chap 23 18 lượt xem
  Chap 22 18 lượt xem
  Chap 21 19 lượt xem
  Chap 20 24 lượt xem
  Chap 19 22 lượt xem
  Chap 18 28 lượt xem
  Chap 17 20 lượt xem
  Chap 16 19 lượt xem
  Chap 15 25 lượt xem
  Chap 15 1 lượt xem
  Chap 14 26 lượt xem
  Chap 13 29 lượt xem
  Chap 12 29 lượt xem
  Chap 11 29 lượt xem
  Chap 10 25 lượt xem
  Chap 9 21 lượt xem
  Chap 8 20 lượt xem
  Chap 7 32 lượt xem
  Chap 6 22 lượt xem
  Chap 5 22 lượt xem
  Chap 4 23 lượt xem
  Chap 3 24 lượt xem
  Chap 2 21 lượt xem
  Chap 1 404 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!