Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Phất tay áo: hô mưa gọi gió! Tung đấm: Trời rung đất chuyển! Đây là một Thế giới: Cường giả vi tôn! Thượng Cổ Phong Thần đại chiến dẫn động Thiên nộ. giáng xuống Thiên Lôi Địa Hỏa, đại địa bị chia cắt thành: Cửu Vực Thập Bát Châu! Thiên tài các Tộc trải qua vạn năm bắt đầu xuất hiện! Cô Thiếu "Đông Huyền Châu" là Dạ Thương xuất thế, lực áp Thiên Tài các Tộc. ngang dọc Cửu Vực Thập Bát Châu, thành tựu uy danh vô thượng! Tầng thứ tu luyện: Luyện Khí, Tụ Nguyên, Ngưng Đan, Phân Thần, Vấn Hư, Hạo Thiên, Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Quân Vương Cảnh, Quân Chủ Cảnh, Đế Cảnh, Đế Kiếp Cảnh, Hoàng Kiếp Cảnh, Thần Hoàng

Các chương


  Chap 51 60 lượt xem
  Chap 50 48 lượt xem
  Chap 49 64 lượt xem
  Chap 48 73 lượt xem
  Chap 47 72 lượt xem
  Chap 46 53 lượt xem
  Chap 45 53 lượt xem
  Chap 44 47 lượt xem
  Chap 43 63 lượt xem
  Chap 42 54 lượt xem
  Chap 41 54 lượt xem
  Chap 40 51 lượt xem
  Chap 39 51 lượt xem
  Chap 38 69 lượt xem
  Chap 37 55 lượt xem
  Chap 36 74 lượt xem
  Chap 35 54 lượt xem
  Chap 34 67 lượt xem
  Chap 33 63 lượt xem
  Chap 32 85 lượt xem
  Chap 31 56 lượt xem
  Chap 30 60 lượt xem
  Chap 29 55 lượt xem
  Chap 28 81 lượt xem
  Chap 27 64 lượt xem
  Chap 26 56 lượt xem
  Chap 25 65 lượt xem
  Chap 24 60 lượt xem
  Chap 23 59 lượt xem
  Chap 22 66 lượt xem
  Chap 21 69 lượt xem
  Chap 20 65 lượt xem
  Chap 19 71 lượt xem
  Chap 18 65 lượt xem
  Chap 17 66 lượt xem
  Chap 16 74 lượt xem
  Chap 15 65 lượt xem
  Chap 14 60 lượt xem
  Chap 13 91 lượt xem
  Chap 12 87 lượt xem
  Chap 11 73 lượt xem
  Chap 10 67 lượt xem
  Chap 9 59 lượt xem
  Chap 8 47 lượt xem
  Chap 7 89 lượt xem
  Chap 6 69 lượt xem
  Chap 5 73 lượt xem
  Chap 4 76 lượt xem
  Chap 3 63 lượt xem
  Chap 2 59 lượt xem
  Chap 1 472 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!