Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Phất tay áo: hô mưa gọi gió! Tung đấm: Trời rung đất chuyển! Đây là một Thế giới: Cường giả vi tôn! Thượng Cổ Phong Thần đại chiến dẫn động Thiên nộ. giáng xuống Thiên Lôi Địa Hỏa, đại địa bị chia cắt thành: Cửu Vực Thập Bát Châu! Thiên tài các Tộc trải qua vạn năm bắt đầu xuất hiện! Cô Thiếu "Đông Huyền Châu" là Dạ Thương xuất thế, lực áp Thiên Tài các Tộc. ngang dọc Cửu Vực Thập Bát Châu, thành tựu uy danh vô thượng! Tầng thứ tu luyện: Luyện Khí, Tụ Nguyên, Ngưng Đan, Phân Thần, Vấn Hư, Hạo Thiên, Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Quân Vương Cảnh, Quân Chủ Cảnh, Đế Cảnh, Đế Kiếp Cảnh, Hoàng Kiếp Cảnh, Thần Hoàng

Các chương


  Chap 51 19 lượt xem
  Chap 50 23 lượt xem
  Chap 49 25 lượt xem
  Chap 48 26 lượt xem
  Chap 47 29 lượt xem
  Chap 46 19 lượt xem
  Chap 45 23 lượt xem
  Chap 44 23 lượt xem
  Chap 43 31 lượt xem
  Chap 42 21 lượt xem
  Chap 41 23 lượt xem
  Chap 40 26 lượt xem
  Chap 39 26 lượt xem
  Chap 38 33 lượt xem
  Chap 37 24 lượt xem
  Chap 36 31 lượt xem
  Chap 35 27 lượt xem
  Chap 34 33 lượt xem
  Chap 33 33 lượt xem
  Chap 32 35 lượt xem
  Chap 31 36 lượt xem
  Chap 30 30 lượt xem
  Chap 29 34 lượt xem
  Chap 28 40 lượt xem
  Chap 27 38 lượt xem
  Chap 26 31 lượt xem
  Chap 25 36 lượt xem
  Chap 24 35 lượt xem
  Chap 23 31 lượt xem
  Chap 22 38 lượt xem
  Chap 21 28 lượt xem
  Chap 20 37 lượt xem
  Chap 19 39 lượt xem
  Chap 18 40 lượt xem
  Chap 17 35 lượt xem
  Chap 16 33 lượt xem
  Chap 15 42 lượt xem
  Chap 14 37 lượt xem
  Chap 13 47 lượt xem
  Chap 12 49 lượt xem
  Chap 11 42 lượt xem
  Chap 10 41 lượt xem
  Chap 9 33 lượt xem
  Chap 8 30 lượt xem
  Chap 7 45 lượt xem
  Chap 6 34 lượt xem
  Chap 5 35 lượt xem
  Chap 4 38 lượt xem
  Chap 3 34 lượt xem
  Chap 2 30 lượt xem
  Chap 1 428 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!