Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ là Thẩm tam công tử, Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ là Vạn Tàng Kiếm Kinh, Nơi Cường Đại Nhất, Thần Bí Nhất Thiên Hạ là Khí Kiếm Sơn Trang…

Các chương


  Chap 28 14 lượt xem
  Chap 27 24 lượt xem
  Chap 26 17 lượt xem
  Chap 25 16 lượt xem
  Chap 24 33 lượt xem
  Chap 23 15 lượt xem
  Chap 22 25 lượt xem
  Chap 21 24 lượt xem
  Chap 20 20 lượt xem
  Chap 19 20 lượt xem
  Chap 18 35 lượt xem
  Chap 17 30 lượt xem
  Chap 16 28 lượt xem
  Chap 15 19 lượt xem
  Chap 14 38 lượt xem
  Chap 13 22 lượt xem
  Chap 12 26 lượt xem
  Chap 11 20 lượt xem
  Chap 10 14 lượt xem
  Chap 9 27 lượt xem
  Chap 8 31 lượt xem
  Chap 7 28 lượt xem
  Chap 6 24 lượt xem
  Chap 5 25 lượt xem
  Chap 4 52 lượt xem
  Chap 3 42 lượt xem
  Chap 2 43 lượt xem
  Chap 1 37 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!