Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ là Thẩm tam công tử, Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ là Vạn Tàng Kiếm Kinh, Nơi Cường Đại Nhất, Thần Bí Nhất Thiên Hạ là Khí Kiếm Sơn Trang…

Các chương


  Chap 38 32 lượt xem
  Chap 37 30 lượt xem
  Chap 36 33 lượt xem
  Chap 35 20 lượt xem
  Chap 34 26 lượt xem
  Chap 33 28 lượt xem
  Chap 32 21 lượt xem
  Chap 31 36 lượt xem
  Chap 30 29 lượt xem
  Chap 29 27 lượt xem
  Chap 28 36 lượt xem
  Chap 27 65 lượt xem
  Chap 26 52 lượt xem
  Chap 25 42 lượt xem
  Chap 24 79 lượt xem
  Chap 23 40 lượt xem
  Chap 22 52 lượt xem
  Chap 21 65 lượt xem
  Chap 20 47 lượt xem
  Chap 19 48 lượt xem
  Chap 18 65 lượt xem
  Chap 17 54 lượt xem
  Chap 16 54 lượt xem
  Chap 15 49 lượt xem
  Chap 14 71 lượt xem
  Chap 13 39 lượt xem
  Chap 12 60 lượt xem
  Chap 11 47 lượt xem
  Chap 10 32 lượt xem
  Chap 9 59 lượt xem
  Chap 8 58 lượt xem
  Chap 7 48 lượt xem
  Chap 6 40 lượt xem
  Chap 5 47 lượt xem
  Chap 4 78 lượt xem
  Chap 3 66 lượt xem
  Chap 2 83 lượt xem
  Chap 1 58 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!