Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Một cô gái xấu xí tự ti về bản thân của mình đã cố gắng thay đổi bản thân bằng make-up. Đây là câu chuyện về "power" của make-up

Các chương


  Chap 17 30 lượt xem
  Chap 16 30 lượt xem
  Chap 15 46 lượt xem
  Chap 14 49 lượt xem
  Chap 13 55 lượt xem
  Chap 12 59 lượt xem
  Chap 11 75 lượt xem
  Chap 10 112 lượt xem
  Chap 9 160 lượt xem
  Chap 8 77 lượt xem
  Chap 7 60 lượt xem
  Chap 6 54 lượt xem
  Chap 5 67 lượt xem
  Chap 4 65 lượt xem
  Chap 3 67 lượt xem
  Chap 2 81 lượt xem
  Chap 1 109 lượt xem
  Chap 0 76 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!