Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một trò chơi chết chóc, một "áo đỏ" đãm máu, một vòng lặp không lối thoát. Bạn sẽ làm gì khi bị giết ngày này qua ngày khác?! Liệu họ có hoàn thành trò chơi này hay không?!

Các chương


  Chap 55 9 lượt xem
  Chap 54 7 lượt xem
  Chap 53 30 lượt xem
  Chap 52 29 lượt xem
  Chap 51 29 lượt xem
  Chap 50 32 lượt xem
  Chap 49 29 lượt xem
  Chap 48 42 lượt xem
  Chap 47 36 lượt xem
  Chap 46 39 lượt xem
  Chap 45 28 lượt xem
  Chap 44 32 lượt xem
  Chap 43 36 lượt xem
  Chap 42 42 lượt xem
  Chap 41 39 lượt xem
  Chap 40 37 lượt xem
  Chap 39 36 lượt xem
  Chap 38 33 lượt xem
  Chap 37 39 lượt xem
  Chap 36 38 lượt xem
  Chap 35 54 lượt xem
  Chap 34 50 lượt xem
  Chap 33 48 lượt xem
  Chap 32 36 lượt xem
  Chap 31 36 lượt xem
  Chap 30 44 lượt xem
  Chap 29 35 lượt xem
  Chap 28 47 lượt xem
  Chap 27 46 lượt xem
  Chap 26 50 lượt xem
  Chap 25 40 lượt xem
  Chap 24 39 lượt xem
  Chap 23 45 lượt xem
  Chap 22 43 lượt xem
  Chap 21 44 lượt xem
  Chap 20 47 lượt xem
  Chap 19 53 lượt xem
  Chap 18 40 lượt xem
  Chap 17 55 lượt xem
  Chap 16 43 lượt xem
  Chap 15 44 lượt xem
  Chap 14 45 lượt xem
  Chap 13 44 lượt xem
  Chap 12 48 lượt xem
  Chap 11 45 lượt xem
  Chap 10 41 lượt xem
  Chap 9 46 lượt xem
  Chap 8 51 lượt xem
  Chap 7 78 lượt xem
  Chap 6 48 lượt xem
  Chap 5 50 lượt xem
  Chap 4 46 lượt xem
  Chap 3 45 lượt xem
  Chap 2 46 lượt xem
  Chap 1 90 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!