Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!

Các chương


  Chap 96 11 lượt xem
  Chap 95 7 lượt xem
  Chap 94 9 lượt xem
  Chap 93 26 lượt xem
  Chap 92 11 lượt xem
  Chap 91 25 lượt xem
  Chap 90 17 lượt xem
  Chap 89 22 lượt xem
  Chap 88 15 lượt xem
  Chap 87 22 lượt xem
  Chap 86 16 lượt xem
  Chap 85 23 lượt xem
  Chap 84 25 lượt xem
  Chap 83 22 lượt xem
  Chap 82 18 lượt xem
  Chap 81 18 lượt xem
  Chap 80 16 lượt xem
  Chap 80 1 lượt xem
  Chap 79 20 lượt xem
  Chap 78 21 lượt xem
  Chap 77 16 lượt xem
  Chap 76 32 lượt xem
  Chap 75 21 lượt xem
  Chap 74 21 lượt xem
  Chap 73 13 lượt xem
  Chap 72 29 lượt xem
  Chap 71 28 lượt xem
  Chap 70 37 lượt xem
  Chap 69 29 lượt xem
  Chap 68 21 lượt xem
  Chap 67 17 lượt xem
  Chap 66 24 lượt xem
  Chap 65 17 lượt xem
  Chap 64 18 lượt xem
  Chap 63 11 lượt xem
  Chap 61 18 lượt xem
  Chap 60 35 lượt xem
  Chap 59 18 lượt xem
  Chap 58 27 lượt xem
  Chap 57 27 lượt xem
  Chap 56 29 lượt xem
  Chap 55 32 lượt xem
  Chap 54 29 lượt xem
  Chap 53 23 lượt xem
  Chap 52 24 lượt xem
  Chap 51 19 lượt xem
  Chap 50 56 lượt xem
  Chap 49 26 lượt xem
  Chap 48 27 lượt xem
  Chap 47 18 lượt xem
  Chap 46 30 lượt xem
  Chap 45 34 lượt xem
  Chap 44 30 lượt xem
  Chap 43 31 lượt xem
  Chap 42 22 lượt xem
  Chap 41 22 lượt xem
  Chap 40 24 lượt xem
  Chap 39 26 lượt xem
  Chap 38 37 lượt xem
  Chap 37 28 lượt xem
  Chap 36 31 lượt xem
  Chap 35 28 lượt xem
  Chap 34 21 lượt xem
  Chap 33 29 lượt xem
  Chap 32 30 lượt xem
  Chap 31 23 lượt xem
  Chap 30 35 lượt xem
  Chap 29 38 lượt xem
  Chap 28 34 lượt xem
  Chap 27 32 lượt xem
  Chap 26 30 lượt xem
  Chap 25 49 lượt xem
  Chap 24 44 lượt xem
  Chap 23 25 lượt xem
  Chap 22 28 lượt xem
  Chap 21 61 lượt xem
  Chap 20 43 lượt xem
  Chap 19 58 lượt xem
  Chap 18 39 lượt xem
  Chap 17 50 lượt xem
  Chap 16 35 lượt xem
  Chap 15 54 lượt xem
  Chap 14 41 lượt xem
  Chap 13 36 lượt xem
  Chap 12 37 lượt xem
  Chap 11 58 lượt xem
  Chap 10 33 lượt xem
  Chap 9 48 lượt xem
  Chap 8 31 lượt xem
  Chap 7 37 lượt xem
  Chap 6 46 lượt xem
  Chap 5 46 lượt xem
  Chap 4 53 lượt xem
  Chap 3 69 lượt xem
  Chap 2 70 lượt xem
  Chap 1 217 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!