Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!

Các chương


  Chap 75 3 lượt xem
  Chap 75 1 lượt xem
  Chap 74 8 lượt xem
  Chap 73 6 lượt xem
  Chap 72 11 lượt xem
  Chap 71 10 lượt xem
  Chap 70 16 lượt xem
  Chap 69 9 lượt xem
  Chap 68 7 lượt xem
  Chap 67 6 lượt xem
  Chap 66 9 lượt xem
  Chap 65 7 lượt xem
  Chap 64 9 lượt xem
  Chap 63 1 lượt xem
  Chap 62 1 lượt xem
  Chap 61 5 lượt xem
  Chap 60 17 lượt xem
  Chap 59 6 lượt xem
  Chap 58 13 lượt xem
  Chap 57 13 lượt xem
  Chap 56 11 lượt xem
  Chap 55 18 lượt xem
  Chap 54 15 lượt xem
  Chap 53 12 lượt xem
  Chap 52 10 lượt xem
  Chap 51 8 lượt xem
  Chap 50 26 lượt xem
  Chap 49 11 lượt xem
  Chap 48 15 lượt xem
  Chap 47 9 lượt xem
  Chap 46 21 lượt xem
  Chap 45 22 lượt xem
  Chap 44 19 lượt xem
  Chap 43 21 lượt xem
  Chap 42 14 lượt xem
  Chap 41 15 lượt xem
  Chap 40 11 lượt xem
  Chap 39 17 lượt xem
  Chap 38 25 lượt xem
  Chap 37 20 lượt xem
  Chap 36 22 lượt xem
  Chap 35 16 lượt xem
  Chap 34 10 lượt xem
  Chap 33 21 lượt xem
  Chap 32 17 lượt xem
  Chap 31 13 lượt xem
  Chap 30 26 lượt xem
  Chap 29 24 lượt xem
  Chap 28 22 lượt xem
  Chap 27 18 lượt xem
  Chap 26 20 lượt xem
  Chap 25 39 lượt xem
  Chap 24 33 lượt xem
  Chap 23 18 lượt xem
  Chap 22 19 lượt xem
  Chap 21 48 lượt xem
  Chap 20 32 lượt xem
  Chap 19 48 lượt xem
  Chap 18 31 lượt xem
  Chap 17 38 lượt xem
  Chap 16 24 lượt xem
  Chap 15 39 lượt xem
  Chap 14 28 lượt xem
  Chap 13 31 lượt xem
  Chap 12 31 lượt xem
  Chap 11 40 lượt xem
  Chap 10 27 lượt xem
  Chap 9 35 lượt xem
  Chap 8 23 lượt xem
  Chap 7 28 lượt xem
  Chap 6 37 lượt xem
  Chap 5 36 lượt xem
  Chap 4 41 lượt xem
  Chap 3 52 lượt xem
  Chap 2 53 lượt xem
  Chap 1 204 lượt xem
  Chap 1 1 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!