Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội…

Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!

Các chương


  Chap 80 4 lượt xem
  Chap 79 10 lượt xem
  Chap 79 0 lượt xem
  Chap 78 9 lượt xem
  Chap 78 0 lượt xem
  Chap 77 5 lượt xem
  Chap 76 6 lượt xem
  Chap 75 7 lượt xem
  Chap 75 0 lượt xem
  Chap 74 8 lượt xem
  Chap 73 8 lượt xem
  Chap 72 13 lượt xem
  Chap 71 12 lượt xem
  Chap 70 10 lượt xem
  Chap 69 13 lượt xem
  Chap 68 8 lượt xem
  Chap 67 13 lượt xem
  Chap 66 12 lượt xem
  Chap 65 13 lượt xem
  Chap 64 5 lượt xem
  Chap 63 2 lượt xem
  Chap 62 4 lượt xem
  Chap 61 2 lượt xem
  Chap 60 15 lượt xem
  Chap 59 9 lượt xem
  Chap 58 12 lượt xem
  Chap 57 13 lượt xem
  Chap 56 18 lượt xem
  Chap 55 20 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 19 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 27 lượt xem
  Chap 50 24 lượt xem
  Chap 49 29 lượt xem
  Chap 48 23 lượt xem
  Chap 47 28 lượt xem
  Chap 46 26 lượt xem
  Chap 45 35 lượt xem
  Chap 44 36 lượt xem
  Chap 43 35 lượt xem
  Chap 42 30 lượt xem
  Chap 41 26 lượt xem
  Chap 40 26 lượt xem
  Chap 39 33 lượt xem
  Chap 38 36 lượt xem
  Chap 37 30 lượt xem
  Chap 36 30 lượt xem
  Chap 35 39 lượt xem
  Chap 34 39 lượt xem
  Chap 33 32 lượt xem
  Chap 32 32 lượt xem
  Chap 31 36 lượt xem
  Chap 30 44 lượt xem
  Chap 29 41 lượt xem
  Chap 28 46 lượt xem
  Chap 27 49 lượt xem
  Chap 26 61 lượt xem
  Chap 25 48 lượt xem
  Chap 24 48 lượt xem
  Chap 23 52 lượt xem
  Chap 22 85 lượt xem
  Chap 21 55 lượt xem
  Chap 20 51 lượt xem
  Chap 19 59 lượt xem
  Chap 18 54 lượt xem
  Chap 17 67 lượt xem
  Chap 16 64 lượt xem
  Chap 15 62 lượt xem
  Chap 14 46 lượt xem
  Chap 13 60 lượt xem
  Chap 12 51 lượt xem
  Chap 11 54 lượt xem
  Chap 10 61 lượt xem
  Chap 9 66 lượt xem
  Chap 8 63 lượt xem
  Chap 7 64 lượt xem
  Chap 6 71 lượt xem
  Chap 5 65 lượt xem
  Chap 4 80 lượt xem
  Chap 3 88 lượt xem
  Chap 2 93 lượt xem
  Chap 1 85 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!