Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội…

Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!

Các chương


  Chap 128 9 lượt xem
  Chap 127 3 lượt xem
  Chap 126 3 lượt xem
  Chap 125 18 lượt xem
  Chap 124 13 lượt xem
  Chap 123 9 lượt xem
  Chap 122 54 lượt xem
  Chap 121 89 lượt xem
  Chap 120 28 lượt xem
  Chap 119 30 lượt xem
  Chap 118 16 lượt xem
  Chap 117 44 lượt xem
  Chap 116 30 lượt xem
  Chap 115 32 lượt xem
  Chap 114 45 lượt xem
  Chap 113 41 lượt xem
  Chap 112 39 lượt xem
  Chap 111 35 lượt xem
  Chap 110 43 lượt xem
  Chap 109 42 lượt xem
  Chap 108 44 lượt xem
  Chap 107 57 lượt xem
  Chap 106 59 lượt xem
  Chap 105 38 lượt xem
  Chap 104 59 lượt xem
  Chap 103 52 lượt xem
  Chap 102 35 lượt xem
  Chap 101 27 lượt xem
  Chap 100 26 lượt xem
  Chap 99 39 lượt xem
  Chap 98 27 lượt xem
  Chap 97 29 lượt xem
  Chap 96 29 lượt xem
  Chap 95 34 lượt xem
  Chap 94 29 lượt xem
  Chap 93 30 lượt xem
  Chap 92 73 lượt xem
  Chap 91 29 lượt xem
  Chap 90 36 lượt xem
  Chap 89 34 lượt xem
  Chap 88 43 lượt xem
  Chap 87 39 lượt xem
  Chap 86 47 lượt xem
  Chap 85 34 lượt xem
  Chap 84 36 lượt xem
  Chap 83 36 lượt xem
  Chap 82 33 lượt xem
  Chap 81 31 lượt xem
  Chap 80 48 lượt xem
  Chap 79 50 lượt xem
  Chap 78 44 lượt xem
  Chap 77 45 lượt xem
  Chap 76 31 lượt xem
  Chap 75 41 lượt xem
  Chap 74 41 lượt xem
  Chap 73 43 lượt xem
  Chap 72 48 lượt xem
  Chap 71 43 lượt xem
  Chap 70 39 lượt xem
  Chap 69 47 lượt xem
  Chap 68 32 lượt xem
  Chap 67 50 lượt xem
  Chap 66 49 lượt xem
  Chap 65 47 lượt xem
  Chap 64 43 lượt xem
  Chap 63 36 lượt xem
  Chap 62 43 lượt xem
  Chap 61 40 lượt xem
  Chap 60 52 lượt xem
  Chap 59 47 lượt xem
  Chap 58 43 lượt xem
  Chap 57 49 lượt xem
  Chap 56 63 lượt xem
  Chap 55 57 lượt xem
  Chap 54 55 lượt xem
  Chap 53 48 lượt xem
  Chap 52 57 lượt xem
  Chap 51 75 lượt xem
  Chap 50 59 lượt xem
  Chap 49 65 lượt xem
  Chap 48 57 lượt xem
  Chap 47 62 lượt xem
  Chap 46 63 lượt xem
  Chap 45 68 lượt xem
  Chap 44 74 lượt xem
  Chap 43 66 lượt xem
  Chap 42 58 lượt xem
  Chap 41 59 lượt xem
  Chap 40 61 lượt xem
  Chap 39 71 lượt xem
  Chap 38 73 lượt xem
  Chap 37 62 lượt xem
  Chap 36 76 lượt xem
  Chap 35 71 lượt xem
  Chap 34 68 lượt xem
  Chap 33 65 lượt xem
  Chap 32 65 lượt xem
  Chap 31 69 lượt xem
  Chap 30 76 lượt xem
  Chap 29 81 lượt xem
  Chap 28 75 lượt xem
  Chap 27 92 lượt xem
  Chap 26 103 lượt xem
  Chap 25 76 lượt xem
  Chap 24 86 lượt xem
  Chap 23 86 lượt xem
  Chap 22 139 lượt xem
  Chap 21 93 lượt xem
  Chap 20 85 lượt xem
  Chap 19 116 lượt xem
  Chap 18 91 lượt xem
  Chap 17 103 lượt xem
  Chap 16 95 lượt xem
  Chap 15 96 lượt xem
  Chap 14 100 lượt xem
  Chap 13 106 lượt xem
  Chap 12 84 lượt xem
  Chap 11 82 lượt xem
  Chap 10 90 lượt xem
  Chap 9 95 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 96 lượt xem
  Chap 6 104 lượt xem
  Chap 5 98 lượt xem
  Chap 4 113 lượt xem
  Chap 3 123 lượt xem
  Chap 2 130 lượt xem
  Chap 1 124 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!