Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Có lẽ là ...
Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Các chương


  Chap 85 32 lượt xem
  Chap 84 21 lượt xem
  Chap 83 37 lượt xem
  Chap 82 19 lượt xem
  Chap 81 30 lượt xem
  Chap 80 43 lượt xem
  Chap 79 31 lượt xem
  Chap 78 53 lượt xem
  Chap 77 49 lượt xem
  Chap 76 63 lượt xem
  Chap 75 45 lượt xem
  Chap 74 49 lượt xem
  Chap 73 68 lượt xem
  Chap 72 63 lượt xem
  Chap 71 57 lượt xem
  Chap 70 47 lượt xem
  Chap 69 68 lượt xem
  Chap 68 47 lượt xem
  Chap 67 73 lượt xem
  Chap 66 61 lượt xem
  Chap 65 149 lượt xem
  Chap 64 177 lượt xem
  Chap 63.5 123 lượt xem
  Chap 63 239 lượt xem
  Chap 62 273 lượt xem
  Chap 61 194 lượt xem
  Chap 60 416 lượt xem
  Chap 59 95 lượt xem
  Chap 58 237 lượt xem
  Chap 57 239 lượt xem
  Chap 56 167 lượt xem
  Chap 55 143 lượt xem
  Chap 54 106 lượt xem
  Chap 53 166 lượt xem
  Chap 52 203 lượt xem
  Chap 51 205 lượt xem
  Chap 50 144 lượt xem
  Chap 49 125 lượt xem
  Chap 48 132 lượt xem
  Chap 47 103 lượt xem
  Chap 46 182 lượt xem
  Chap 45 126 lượt xem
  Chap 44 246 lượt xem
  Chap 43 142 lượt xem
  Chap 42 128 lượt xem
  Chap 41 192 lượt xem
  Chap 40 111 lượt xem
  Chap 39 90 lượt xem
  Chap 38 311 lượt xem
  Chap 37 148 lượt xem
  Chap 36 112 lượt xem
  Chap 35 148 lượt xem
  Chap 34 113 lượt xem
  Chap 33 140 lượt xem
  Chap 32 214 lượt xem
  Chap 31 157 lượt xem
  Chap 30 136 lượt xem
  Chap 29 190 lượt xem
  Chap 28 128 lượt xem
  Chap 27 114 lượt xem
  Chap 26 99 lượt xem
  Chap 25 127 lượt xem
  Chap 24 153 lượt xem
  Chap 23 123 lượt xem
  Chap 22 207 lượt xem
  Chap 21 182 lượt xem
  Chap 20 206 lượt xem
  Chap 19 108 lượt xem
  Chap 18 133 lượt xem
  Chap 17 350 lượt xem
  Chap 16 167 lượt xem
  Chap 15 191 lượt xem
  Chap 14 123 lượt xem
  Chap 13 109 lượt xem
  Chap 12 143 lượt xem
  Chap 11 356 lượt xem
  Chap 10 145 lượt xem
  Chap 9 162 lượt xem
  Chap 8 135 lượt xem
  Chap 7 130 lượt xem
  Chap 6 114 lượt xem
  Chap 5 138 lượt xem
  Chap 4 325 lượt xem
  Chap 3 186 lượt xem
  Chap 2 122 lượt xem
  Chap 1 406 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!