Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Có lẽ là ...
Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Các chương


  Chap 88 11 lượt xem
  Chap 87 12 lượt xem
  Chap 86 24 lượt xem
  Chap 85 47 lượt xem
  Chap 84 33 lượt xem
  Chap 83 49 lượt xem
  Chap 82 29 lượt xem
  Chap 81 43 lượt xem
  Chap 80 56 lượt xem
  Chap 79 43 lượt xem
  Chap 78 69 lượt xem
  Chap 77 57 lượt xem
  Chap 76 74 lượt xem
  Chap 75 57 lượt xem
  Chap 74 71 lượt xem
  Chap 73 87 lượt xem
  Chap 72 78 lượt xem
  Chap 71 75 lượt xem
  Chap 70 66 lượt xem
  Chap 69 79 lượt xem
  Chap 68 60 lượt xem
  Chap 67 83 lượt xem
  Chap 66 73 lượt xem
  Chap 65 173 lượt xem
  Chap 64 189 lượt xem
  Chap 63.5 137 lượt xem
  Chap 63 255 lượt xem
  Chap 62 291 lượt xem
  Chap 61 219 lượt xem
  Chap 60 437 lượt xem
  Chap 59 112 lượt xem
  Chap 58 255 lượt xem
  Chap 57 265 lượt xem
  Chap 56 182 lượt xem
  Chap 55 154 lượt xem
  Chap 54 120 lượt xem
  Chap 53 179 lượt xem
  Chap 52 241 lượt xem
  Chap 51 219 lượt xem
  Chap 50 168 lượt xem
  Chap 49 142 lượt xem
  Chap 48 150 lượt xem
  Chap 47 117 lượt xem
  Chap 46 194 lượt xem
  Chap 45 154 lượt xem
  Chap 44 259 lượt xem
  Chap 43 162 lượt xem
  Chap 42 143 lượt xem
  Chap 41 210 lượt xem
  Chap 40 124 lượt xem
  Chap 39 103 lượt xem
  Chap 38 324 lượt xem
  Chap 37 165 lượt xem
  Chap 36 131 lượt xem
  Chap 35 168 lượt xem
  Chap 34 129 lượt xem
  Chap 33 165 lượt xem
  Chap 32 231 lượt xem
  Chap 31 170 lượt xem
  Chap 30 147 lượt xem
  Chap 29 214 lượt xem
  Chap 28 139 lượt xem
  Chap 27 132 lượt xem
  Chap 26 122 lượt xem
  Chap 25 143 lượt xem
  Chap 24 164 lượt xem
  Chap 23 139 lượt xem
  Chap 22 223 lượt xem
  Chap 21 200 lượt xem
  Chap 20 217 lượt xem
  Chap 19 120 lượt xem
  Chap 18 157 lượt xem
  Chap 17 363 lượt xem
  Chap 16 179 lượt xem
  Chap 15 203 lượt xem
  Chap 14 133 lượt xem
  Chap 13 119 lượt xem
  Chap 12 156 lượt xem
  Chap 11 391 lượt xem
  Chap 10 160 lượt xem
  Chap 9 178 lượt xem
  Chap 8 157 lượt xem
  Chap 7 148 lượt xem
  Chap 6 126 lượt xem
  Chap 5 146 lượt xem
  Chap 4 345 lượt xem
  Chap 3 199 lượt xem
  Chap 2 138 lượt xem
  Chap 1 420 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!