Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Có lẽ là ...
Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Các chương


  Chap 82 8 lượt xem
  Chap 81 16 lượt xem
  Chap 80 20 lượt xem
  Chap 79 22 lượt xem
  Chap 78 33 lượt xem
  Chap 77 33 lượt xem
  Chap 76 44 lượt xem
  Chap 75 37 lượt xem
  Chap 74 40 lượt xem
  Chap 73 53 lượt xem
  Chap 72 54 lượt xem
  Chap 71 46 lượt xem
  Chap 70 37 lượt xem
  Chap 69 53 lượt xem
  Chap 68 31 lượt xem
  Chap 67 59 lượt xem
  Chap 66 50 lượt xem
  Chap 65 135 lượt xem
  Chap 64 165 lượt xem
  Chap 63.5 110 lượt xem
  Chap 63 230 lượt xem
  Chap 62 246 lượt xem
  Chap 61 173 lượt xem
  Chap 60 394 lượt xem
  Chap 59 84 lượt xem
  Chap 58 221 lượt xem
  Chap 57 215 lượt xem
  Chap 56 160 lượt xem
  Chap 55 132 lượt xem
  Chap 54 92 lượt xem
  Chap 53 159 lượt xem
  Chap 52 180 lượt xem
  Chap 51 194 lượt xem
  Chap 50 123 lượt xem
  Chap 49 119 lượt xem
  Chap 48 123 lượt xem
  Chap 47 96 lượt xem
  Chap 46 176 lượt xem
  Chap 45 114 lượt xem
  Chap 44 239 lượt xem
  Chap 43 132 lượt xem
  Chap 42 122 lượt xem
  Chap 41 179 lượt xem
  Chap 40 95 lượt xem
  Chap 39 83 lượt xem
  Chap 38 304 lượt xem
  Chap 37 145 lượt xem
  Chap 36 106 lượt xem
  Chap 35 136 lượt xem
  Chap 34 108 lượt xem
  Chap 33 131 lượt xem
  Chap 32 202 lượt xem
  Chap 31 150 lượt xem
  Chap 30 125 lượt xem
  Chap 29 184 lượt xem
  Chap 28 118 lượt xem
  Chap 27 101 lượt xem
  Chap 26 90 lượt xem
  Chap 25 113 lượt xem
  Chap 24 142 lượt xem
  Chap 23 114 lượt xem
  Chap 22 197 lượt xem
  Chap 21 174 lượt xem
  Chap 20 193 lượt xem
  Chap 19 97 lượt xem
  Chap 18 123 lượt xem
  Chap 17 344 lượt xem
  Chap 16 153 lượt xem
  Chap 15 183 lượt xem
  Chap 14 109 lượt xem
  Chap 13 102 lượt xem
  Chap 12 136 lượt xem
  Chap 11 307 lượt xem
  Chap 10 135 lượt xem
  Chap 9 142 lượt xem
  Chap 8 122 lượt xem
  Chap 7 124 lượt xem
  Chap 6 109 lượt xem
  Chap 5 129 lượt xem
  Chap 4 314 lượt xem
  Chap 3 175 lượt xem
  Chap 2 112 lượt xem
  Chap 1 389 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!