Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Có lẽ là ...
Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Các chương


  Chap 78 15 lượt xem
  Chap 77 21 lượt xem
  Chap 76 34 lượt xem
  Chap 75 27 lượt xem
  Chap 74 36 lượt xem
  Chap 73 33 lượt xem
  Chap 72 44 lượt xem
  Chap 71 38 lượt xem
  Chap 70 30 lượt xem
  Chap 69 44 lượt xem
  Chap 68 28 lượt xem
  Chap 67 50 lượt xem
  Chap 66 43 lượt xem
  Chap 65 129 lượt xem
  Chap 64 153 lượt xem
  Chap 63.5 92 lượt xem
  Chap 63 216 lượt xem
  Chap 62 228 lượt xem
  Chap 61 152 lượt xem
  Chap 60 387 lượt xem
  Chap 59 73 lượt xem
  Chap 58 207 lượt xem
  Chap 57 204 lượt xem
  Chap 56 154 lượt xem
  Chap 55 120 lượt xem
  Chap 54 86 lượt xem
  Chap 53 152 lượt xem
  Chap 52 169 lượt xem
  Chap 51 188 lượt xem
  Chap 50 110 lượt xem
  Chap 49 116 lượt xem
  Chap 48 117 lượt xem
  Chap 47 90 lượt xem
  Chap 46 167 lượt xem
  Chap 45 101 lượt xem
  Chap 44 231 lượt xem
  Chap 43 120 lượt xem
  Chap 42 115 lượt xem
  Chap 41 164 lượt xem
  Chap 40 90 lượt xem
  Chap 39 76 lượt xem
  Chap 38 298 lượt xem
  Chap 37 138 lượt xem
  Chap 36 99 lượt xem
  Chap 35 125 lượt xem
  Chap 34 97 lượt xem
  Chap 33 120 lượt xem
  Chap 32 194 lượt xem
  Chap 31 143 lượt xem
  Chap 30 117 lượt xem
  Chap 29 182 lượt xem
  Chap 28 107 lượt xem
  Chap 27 91 lượt xem
  Chap 26 81 lượt xem
  Chap 25 109 lượt xem
  Chap 24 135 lượt xem
  Chap 23 106 lượt xem
  Chap 22 188 lượt xem
  Chap 21 168 lượt xem
  Chap 20 181 lượt xem
  Chap 19 93 lượt xem
  Chap 18 111 lượt xem
  Chap 17 335 lượt xem
  Chap 16 150 lượt xem
  Chap 15 176 lượt xem
  Chap 14 99 lượt xem
  Chap 13 92 lượt xem
  Chap 12 126 lượt xem
  Chap 11 283 lượt xem
  Chap 10 123 lượt xem
  Chap 9 137 lượt xem
  Chap 8 114 lượt xem
  Chap 7 119 lượt xem
  Chap 6 106 lượt xem
  Chap 5 121 lượt xem
  Chap 4 303 lượt xem
  Chap 3 162 lượt xem
  Chap 2 96 lượt xem
  Chap 1 373 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!