Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nàng thân là công chúa diện mạo khuynh quốc, bị kẻ gian hãm hại nên thân phải ở dị quốc.

Hắn là vương gia của Bắc Châu, đứng trên vạn người.

Hắn vì giải cứu nàng mà lén vào hoàng cung Tây Sở, cùng nàng bước đi trên con đường báo thù đầy chông gai.

Kết quả rồi sẽ ra sao, liệu họ có báo thù thành công.

Các chương


  Chap 107 21 lượt xem
  Chap 106 17 lượt xem
  Chap 105 5 lượt xem
  Chap 104 27 lượt xem
  Chap 103 20 lượt xem
  Chap 102 12 lượt xem
  Chap 101.5 17 lượt xem
  Chap 101 8 lượt xem
  Chap 100 11 lượt xem
  Chap 99 17 lượt xem
  Chap 98 17 lượt xem
  Chap 97 17 lượt xem
  Chap 96 20 lượt xem
  Chap 95 30 lượt xem
  Chap 94 19 lượt xem
  Chap 93 28 lượt xem
  Chap 92 32 lượt xem
  Chap 91 25 lượt xem
  Chap 90 26 lượt xem
  Chap 89 28 lượt xem
  Chap 88.5 34 lượt xem
  Chap 88 26 lượt xem
  Chap 87 40 lượt xem
  Chap 86 31 lượt xem
  Chap 85 47 lượt xem
  Chap 84 41 lượt xem
  Chap 83 36 lượt xem
  Chap 82 32 lượt xem
  Chap 81 53 lượt xem
  Chap 80 35 lượt xem
  Chap 79 43 lượt xem
  Chap 78 42 lượt xem
  Chap 77 41 lượt xem
  Chap 76 45 lượt xem
  Chap 75 28 lượt xem
  Chap 74 29 lượt xem
  Chap 73 41 lượt xem
  Chap 72 34 lượt xem
  Chap 71 39 lượt xem
  Chap 70 57 lượt xem
  Chap 69 53 lượt xem
  Chap 68 57 lượt xem
  Chap 67 60 lượt xem
  Chap 66 45 lượt xem
  Chap 65 53 lượt xem
  Chap 64 59 lượt xem
  Chap 63 74 lượt xem
  Chap 62 77 lượt xem
  Chap 61 57 lượt xem
  Chap 60 87 lượt xem
  Chap 59 55 lượt xem
  Chap 58 52 lượt xem
  Chap 57 72 lượt xem
  Chap 56 48 lượt xem
  Chap 55 51 lượt xem
  Chap 54.5 59 lượt xem
  Chap 54 61 lượt xem
  Chap 53 51 lượt xem
  Chap 52 49 lượt xem
  Chap 51.5 44 lượt xem
  Chap 51 60 lượt xem
  Chap 50 60 lượt xem
  Chap 49 58 lượt xem
  Chap 48 67 lượt xem
  Chap 47 61 lượt xem
  Chap 46 70 lượt xem
  Chap 45 70 lượt xem
  Chap 44 64 lượt xem
  Chap 43 78 lượt xem
  Chap 42 78 lượt xem
  Chap 41 75 lượt xem
  Chap 40 81 lượt xem
  Chap 39 71 lượt xem
  Chap 38 81 lượt xem
  Chap 37 75 lượt xem
  Chap 36 66 lượt xem
  Chap 35 83 lượt xem
  Chap 34 52 lượt xem
  Chap 33 63 lượt xem
  Chap 32 57 lượt xem
  Chap 31 52 lượt xem
  Chap 30 56 lượt xem
  Chap 29.5 54 lượt xem
  Chap 29 53 lượt xem
  Chap 28 55 lượt xem
  Chap 27 56 lượt xem
  Chap 26 57 lượt xem
  Chap 25 59 lượt xem
  Chap 24 60 lượt xem
  Chap 23 59 lượt xem
  Chap 22 61 lượt xem
  Chap 21 66 lượt xem
  Chap 20 57 lượt xem
  Chap 19 53 lượt xem
  Chap 18 61 lượt xem
  Chap 17 68 lượt xem
  Chap 16 59 lượt xem
  Chap 15 68 lượt xem
  Chap 14 61 lượt xem
  Chap 13 69 lượt xem
  Chap 12 61 lượt xem
  Chap 11 89 lượt xem
  Chap 10 72 lượt xem
  Chap 9 80 lượt xem
  Chap 8 70 lượt xem
  Chap 7 83 lượt xem
  Chap 6 90 lượt xem
  Chap 5 89 lượt xem
  Chap 4 80 lượt xem
  Chap 3 101 lượt xem
  Chap 2 89 lượt xem
  Chap 1 123 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!