Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nàng thân là công chúa diện mạo khuynh quốc, bị kẻ gian hãm hại nên thân phải ở dị quốc.

Hắn là vương gia của Bắc Châu, đứng trên vạn người.

Hắn vì giải cứu nàng mà lén vào hoàng cung Tây Sở, cùng nàng bước đi trên con đường báo thù đầy chông gai.

Kết quả rồi sẽ ra sao, liệu họ có báo thù thành công.

Các chương


  Chap 86 4 lượt xem
  Chap 85 24 lượt xem
  Chap 84 13 lượt xem
  Chap 83 17 lượt xem
  Chap 82 15 lượt xem
  Chap 81 37 lượt xem
  Chap 80 21 lượt xem
  Chap 79 27 lượt xem
  Chap 78 27 lượt xem
  Chap 77 25 lượt xem
  Chap 76 28 lượt xem
  Chap 75 16 lượt xem
  Chap 74 15 lượt xem
  Chap 73 26 lượt xem
  Chap 72 18 lượt xem
  Chap 71 26 lượt xem
  Chap 70 31 lượt xem
  Chap 69 32 lượt xem
  Chap 68 44 lượt xem
  Chap 67 46 lượt xem
  Chap 66 31 lượt xem
  Chap 65 41 lượt xem
  Chap 64 42 lượt xem
  Chap 63 57 lượt xem
  Chap 62 62 lượt xem
  Chap 61 41 lượt xem
  Chap 60 67 lượt xem
  Chap 59 39 lượt xem
  Chap 58 39 lượt xem
  Chap 57 60 lượt xem
  Chap 56 29 lượt xem
  Chap 55 32 lượt xem
  Chap 54.5 39 lượt xem
  Chap 54 42 lượt xem
  Chap 53 29 lượt xem
  Chap 52 32 lượt xem
  Chap 51.5 28 lượt xem
  Chap 51 40 lượt xem
  Chap 50 42 lượt xem
  Chap 49 40 lượt xem
  Chap 48 51 lượt xem
  Chap 47 44 lượt xem
  Chap 46 51 lượt xem
  Chap 45 50 lượt xem
  Chap 44 47 lượt xem
  Chap 43 59 lượt xem
  Chap 42 59 lượt xem
  Chap 41 47 lượt xem
  Chap 40 62 lượt xem
  Chap 39 51 lượt xem
  Chap 38 63 lượt xem
  Chap 37 55 lượt xem
  Chap 36 49 lượt xem
  Chap 35 61 lượt xem
  Chap 34 39 lượt xem
  Chap 33 41 lượt xem
  Chap 32 41 lượt xem
  Chap 31 40 lượt xem
  Chap 30 41 lượt xem
  Chap 29.5 39 lượt xem
  Chap 29 33 lượt xem
  Chap 28 34 lượt xem
  Chap 27 39 lượt xem
  Chap 26 40 lượt xem
  Chap 25 43 lượt xem
  Chap 24 41 lượt xem
  Chap 23 42 lượt xem
  Chap 22 43 lượt xem
  Chap 21 46 lượt xem
  Chap 20 40 lượt xem
  Chap 19 40 lượt xem
  Chap 18 45 lượt xem
  Chap 17 48 lượt xem
  Chap 16 44 lượt xem
  Chap 15 52 lượt xem
  Chap 14 45 lượt xem
  Chap 13 50 lượt xem
  Chap 12 48 lượt xem
  Chap 11 70 lượt xem
  Chap 10 55 lượt xem
  Chap 9 65 lượt xem
  Chap 8 55 lượt xem
  Chap 7 61 lượt xem
  Chap 6 66 lượt xem
  Chap 5 63 lượt xem
  Chap 4 58 lượt xem
  Chap 3 75 lượt xem
  Chap 2 59 lượt xem
  Chap 1 91 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!