Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chuyện tình 9 kiếp thế gian , những khó khăn trong 9 kiếp , cô ấy đã trải qua, chỉ muốn quên đi tất cả trước kia, nhưng lại cứ khăng khăng…

Các chương


  Chap 40 6 lượt xem
  Chap 39 14 lượt xem
  Chap 38 17 lượt xem
  Chap 37 14 lượt xem
  Chap 36 26 lượt xem
  Chap 35 20 lượt xem
  Chap 34 12 lượt xem
  Chap 33 14 lượt xem
  Chap 32 14 lượt xem
  Chap 31 15 lượt xem
  Chap 30 35 lượt xem
  Chap 29 17 lượt xem
  Chap 28 20 lượt xem
  Chap 27 61 lượt xem
  Chap 26 13 lượt xem
  Chap 25 20 lượt xem
  Chap 24 35 lượt xem
  Chap 23 19 lượt xem
  Chap 22 48 lượt xem
  Chap 21 27 lượt xem
  Chap 20 30 lượt xem
  Chap 19 40 lượt xem
  Chap 18 35 lượt xem
  Chap 17 43 lượt xem
  Chap 16 59 lượt xem
  Chap 15 91 lượt xem
  Chap 14 51 lượt xem
  Chap 13 48 lượt xem
  Chap 12 49 lượt xem
  Chap 11 43 lượt xem
  Chap 10 40 lượt xem
  Chap 9 55 lượt xem
  Chap 8 54 lượt xem
  Chap 7 38 lượt xem
  Chap 6 55 lượt xem
  Chap 5 44 lượt xem
  Chap 4 54 lượt xem
  Chap 3 51 lượt xem
  Chap 2 64 lượt xem
  Chap 1 86 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!