Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN.

Các chương


  Chap 27 5 lượt xem
  Chap 26 16 lượt xem
  Chap 25 6 lượt xem
  Chap 24 6 lượt xem
  Chap 23 7 lượt xem
  Chap 22 5 lượt xem
  Chap 21 65 lượt xem
  Chap 20 35 lượt xem
  Chap 19 60 lượt xem
  Chap 18 40 lượt xem
  Chap 17 142 lượt xem
  Chap 16 510 lượt xem
  Chap 15 66 lượt xem
  Chap 14 96 lượt xem
  Chap 13 94 lượt xem
  Chap 12 112 lượt xem
  Chap 11 239 lượt xem
  Chap 10 236 lượt xem
  Chap 8 281 lượt xem
  Chap 7 230 lượt xem
  Chap 6 231 lượt xem
  Chap 5 267 lượt xem
  Chap 4 243 lượt xem
  Chap 3 200 lượt xem
  Chap 2 227 lượt xem
  Chap 1 242 lượt xem
  Chap 0 254 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!