Đánh giá


Có tổng 21 đánh giá!


Sơ lược

Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)

Bạn cũng có thể xem 1 bản nữa ở đây: https://truyentranhaz.net/truyen-tt8-perfect-half.html

Các chương


  Chap 58 3115 lượt xem
  Chap 57 1685 lượt xem
  Chap 56 1946 lượt xem
  Chap 55 2211 lượt xem
  Chap 54 2051 lượt xem
  Chap 53 2122 lượt xem
  Chap 52 1907 lượt xem
  Chap 51 6950 lượt xem
  Chap 50 4151 lượt xem
  Chap 49 4060 lượt xem
  Chap 48 3984 lượt xem
  Chap 47 3674 lượt xem
  Chap 46 3961 lượt xem
  Chap 45 - Bản dịch 6115 lượt xem
  Chap 44 5754 lượt xem
  Chap 43 5211 lượt xem
  Chap 42 6041 lượt xem
  Chap 41 4399 lượt xem
  Chap 40 4531 lượt xem
  Chap 39 4274 lượt xem
  Chap 38 4381 lượt xem
  Chap 37 4143 lượt xem
  Chap 36 - Fix 4842 lượt xem
  Chap 35 4307 lượt xem
  Chap 34 4478 lượt xem
  Chap 33 4735 lượt xem
  Chap 32 4739 lượt xem
  Chap 31 4685 lượt xem
  Chap 30 4624 lượt xem
  Chap 29 4179 lượt xem
  Chap 28 3837 lượt xem
  Chap 27 4005 lượt xem
  Chap 26 3701 lượt xem
  Chap 25 3777 lượt xem
  Chap 24 3714 lượt xem
  Chap 23 3799 lượt xem
  Chap 22 4136 lượt xem
  Chap 21 3943 lượt xem
  Chap 20 4445 lượt xem
  Chap 19 3718 lượt xem
  Chap 18 3457 lượt xem
  Chap 17 3353 lượt xem
  Chap 16 3276 lượt xem
  Chap 15 3330 lượt xem
  Chap 14 3294 lượt xem
  Chap 13 3440 lượt xem
  Chap 12 3729 lượt xem
  Chap 11 3639 lượt xem
  Chap 10 3674 lượt xem
  Chap 9 3505 lượt xem
  Chap 8 3896 lượt xem
  Chap 7 4020 lượt xem
  Chap 6 4094 lượt xem
  Chap 5 4009 lượt xem
  Chap 4 4487 lượt xem
  Chap 3 4615 lượt xem
  Chap 2 4606 lượt xem
  Chap 1 5520 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!