Đánh giá


Có tổng 17 đánh giá!

  PERFECT HALF

 • Tên truyện: PERFECT HALF
 • Tên gọi khác: Đang cập nhật
 • Tác giả: Luv P
 • Thể loại: 18+
 • Tình trạng: Chưa hoàn thành
 • Nhóm dịch: Lạc Thiên
 • Lượt xem: 153623

Sơ lược

Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)

Các chương


  Chap 51 4742 lượt xem
  Chap 50 2531 lượt xem
  Chap 49 2672 lượt xem
  Chap 48 2578 lượt xem
  Chap 47 2388 lượt xem
  Chap 46 2658 lượt xem
  Chap 45 - Bản dịch 4833 lượt xem
  Chap 44 4565 lượt xem
  Chap 43 3997 lượt xem
  Chap 42 4807 lượt xem
  Chap 41 3232 lượt xem
  Chap 40 3311 lượt xem
  Chap 39 3106 lượt xem
  Chap 38 3210 lượt xem
  Chap 37 2935 lượt xem
  Chap 36 - Fix 3469 lượt xem
  Chap 35 3047 lượt xem
  Chap 34 3177 lượt xem
  Chap 33 3325 lượt xem
  Chap 32 3354 lượt xem
  Chap 31 3322 lượt xem
  Chap 30 3231 lượt xem
  Chap 29 2945 lượt xem
  Chap 28 2658 lượt xem
  Chap 27 2824 lượt xem
  Chap 26 2582 lượt xem
  Chap 25 2670 lượt xem
  Chap 24 2621 lượt xem
  Chap 23 2631 lượt xem
  Chap 22 3017 lượt xem
  Chap 21 2768 lượt xem
  Chap 20 3179 lượt xem
  Chap 19 2572 lượt xem
  Chap 18 2355 lượt xem
  Chap 17 2254 lượt xem
  Chap 16 2175 lượt xem
  Chap 15 2195 lượt xem
  Chap 14 2201 lượt xem
  Chap 13 2268 lượt xem
  Chap 12 2462 lượt xem
  Chap 11 2410 lượt xem
  Chap 10 2428 lượt xem
  Chap 9 2300 lượt xem
  Chap 8 2542 lượt xem
  Chap 7 2601 lượt xem
  Chap 6 2662 lượt xem
  Chap 5 2634 lượt xem
  Chap 4 2955 lượt xem
  Chap 3 3001 lượt xem
  Chap 2 2989 lượt xem
  Chap 1 3488 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!