Đánh giá


Có tổng 4 đánh giá!


Sơ lược

Năm 2048 sau công nguyên, các tổ chức tội phạm tập trung tại Nhật Bản với những thế lực bí ẩn tấn công ,sát hại con người. " Origin " - người đứng lên đối đầu chúng là ai ? emo
Các bạn cùng theo dõi nhé.

Các chương


  Chap 52 14 lượt xem
  Chap 51 14 lượt xem
  Chap 50 17 lượt xem
  Chap 49 25 lượt xem
  Chap 48 23 lượt xem
  Chap 47 88 lượt xem
  Chap 46 62 lượt xem
  Chap 45 62 lượt xem
  Chap 44 63 lượt xem
  Chap 43 74 lượt xem
  Chap 42 74 lượt xem
  Chap 41 65 lượt xem
  Chap 40 73 lượt xem
  Chap 39 55 lượt xem
  Chap 38 79 lượt xem
  Chap 37 90 lượt xem
  Chap 36 93 lượt xem
  Chap 35 72 lượt xem
  Chap 34 83 lượt xem
  Chap 33 74 lượt xem
  Chap 32 71 lượt xem
  Chap 31 69 lượt xem
  Chap 30 80 lượt xem
  Chap 29 72 lượt xem
  Chap 28 67 lượt xem
  Chap 27 61 lượt xem
  Chap 26 68 lượt xem
  Chap 25 74 lượt xem
  Chap 24 72 lượt xem
  Chap 23 67 lượt xem
  Chap 22 74 lượt xem
  Chap 21 75 lượt xem
  Chap 20 70 lượt xem
  Chap 19 64 lượt xem
  Chap 18 77 lượt xem
  Chap 17 62 lượt xem
  Chap 16 66 lượt xem
  Chap 15 71 lượt xem
  Chap 14 68 lượt xem
  Chap 13 86 lượt xem
  Chap 12 73 lượt xem
  Chap 11 72 lượt xem
  Chap 10 88 lượt xem
  Chap 9 76 lượt xem
  Chap 8 73 lượt xem
  Chap 7 81 lượt xem
  Chap 6 73 lượt xem
  Chap 5 85 lượt xem
  Chap 4 85 lượt xem
  Chap 3 97 lượt xem
  Chap 2 104 lượt xem
  Chap 1 161 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!