Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Năm 2048 sau công nguyên, các tổ chức tội phạm tập trung tại Nhật Bản với những thế lực bí ẩn tấn công ,sát hại con người. " Origin " - người đứng lên đối đầu chúng là ai ? emo
Các bạn cùng theo dõi nhé.

Các chương


  Chap 70 29 lượt xem
  Chap 69 53 lượt xem
  Chap 68 30 lượt xem
  Chap 67 73 lượt xem
  Chap 66 66 lượt xem
  Chap 65 62 lượt xem
  Chap 64 84 lượt xem
  Chap 63 76 lượt xem
  Chap 62 58 lượt xem
  Chap 61 70 lượt xem
  Chap 60 73 lượt xem
  Chap 59 67 lượt xem
  Chap 58 72 lượt xem
  Chap 57 92 lượt xem
  Chap 56 81 lượt xem
  Chap 55 69 lượt xem
  Chap 54 93 lượt xem
  Chap 53 90 lượt xem
  Chap 52 53 lượt xem
  Chap 51 53 lượt xem
  Chap 50 52 lượt xem
  Chap 49 63 lượt xem
  Chap 48 59 lượt xem
  Chap 47 123 lượt xem
  Chap 46 102 lượt xem
  Chap 45 96 lượt xem
  Chap 44 104 lượt xem
  Chap 43 121 lượt xem
  Chap 42 119 lượt xem
  Chap 41 102 lượt xem
  Chap 40 121 lượt xem
  Chap 39 94 lượt xem
  Chap 38 123 lượt xem
  Chap 37 140 lượt xem
  Chap 36 136 lượt xem
  Chap 35 116 lượt xem
  Chap 34 125 lượt xem
  Chap 33 116 lượt xem
  Chap 32 109 lượt xem
  Chap 31 113 lượt xem
  Chap 30 122 lượt xem
  Chap 29 110 lượt xem
  Chap 28 105 lượt xem
  Chap 27 97 lượt xem
  Chap 26 106 lượt xem
  Chap 25 115 lượt xem
  Chap 24 112 lượt xem
  Chap 23 108 lượt xem
  Chap 22 111 lượt xem
  Chap 21 116 lượt xem
  Chap 20 109 lượt xem
  Chap 19 101 lượt xem
  Chap 18 112 lượt xem
  Chap 17 99 lượt xem
  Chap 16 100 lượt xem
  Chap 15 106 lượt xem
  Chap 14 109 lượt xem
  Chap 13 125 lượt xem
  Chap 12 114 lượt xem
  Chap 11 120 lượt xem
  Chap 10 128 lượt xem
  Chap 9 118 lượt xem
  Chap 8 116 lượt xem
  Chap 7 119 lượt xem
  Chap 6 114 lượt xem
  Chap 5 127 lượt xem
  Chap 4 132 lượt xem
  Chap 3 152 lượt xem
  Chap 2 153 lượt xem
  Chap 1 239 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!