Loading...

Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Năm 2048 sau công nguyên, các tổ chức tội phạm tập trung tại Nhật Bản với những thế lực bí ẩn tấn công ,sát hại con người. " Origin " - người đứng lên đối đầu chúng là ai ? emo
Các bạn cùng theo dõi nhé.

Các chương


  Chap 76 36 lượt xem
  Chap 75 75 lượt xem
  Chap 74 43 lượt xem
  Chap 73 44 lượt xem
  Chap 72 66 lượt xem
  Chap 71 47 lượt xem
  Chap 70 73 lượt xem
  Chap 69 78 lượt xem
  Chap 68 62 lượt xem
  Chap 67 105 lượt xem
  Chap 66 98 lượt xem
  Chap 65 87 lượt xem
  Chap 64 114 lượt xem
  Chap 63 96 lượt xem
  Chap 62 79 lượt xem
  Chap 61 95 lượt xem
  Chap 60 106 lượt xem
  Chap 59 92 lượt xem
  Chap 58 88 lượt xem
  Chap 57 133 lượt xem
  Chap 56 101 lượt xem
  Chap 55 99 lượt xem
  Chap 54 108 lượt xem
  Chap 53 104 lượt xem
  Chap 52 67 lượt xem
  Chap 51 72 lượt xem
  Chap 50 73 lượt xem
  Chap 49 91 lượt xem
  Chap 48 72 lượt xem
  Chap 47 146 lượt xem
  Chap 46 121 lượt xem
  Chap 45 117 lượt xem
  Chap 44 123 lượt xem
  Chap 43 143 lượt xem
  Chap 42 155 lượt xem
  Chap 41 129 lượt xem
  Chap 40 143 lượt xem
  Chap 39 112 lượt xem
  Chap 38 143 lượt xem
  Chap 37 158 lượt xem
  Chap 36 154 lượt xem
  Chap 35 144 lượt xem
  Chap 34 143 lượt xem
  Chap 33 133 lượt xem
  Chap 32 125 lượt xem
  Chap 31 132 lượt xem
  Chap 30 154 lượt xem
  Chap 29 119 lượt xem
  Chap 28 117 lượt xem
  Chap 27 106 lượt xem
  Chap 26 116 lượt xem
  Chap 25 127 lượt xem
  Chap 24 133 lượt xem
  Chap 23 120 lượt xem
  Chap 22 125 lượt xem
  Chap 21 132 lượt xem
  Chap 20 125 lượt xem
  Chap 19 118 lượt xem
  Chap 18 130 lượt xem
  Chap 17 115 lượt xem
  Chap 16 113 lượt xem
  Chap 15 125 lượt xem
  Chap 14 125 lượt xem
  Chap 13 142 lượt xem
  Chap 12 136 lượt xem
  Chap 11 150 lượt xem
  Chap 10 150 lượt xem
  Chap 9 143 lượt xem
  Chap 8 143 lượt xem
  Chap 7 140 lượt xem
  Chap 6 140 lượt xem
  Chap 5 150 lượt xem
  Chap 4 159 lượt xem
  Chap 3 182 lượt xem
  Chap 2 187 lượt xem
  Chap 1 283 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!