Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 62 5 lượt xem
  Chap 61 8 lượt xem
  Chap 60 10 lượt xem
  Chap 59 8 lượt xem
  Chap 58 31 lượt xem
  Chap 57 22 lượt xem
  Chap 56 15 lượt xem
  Chap 55 16 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 37 lượt xem
  Chap 52 35 lượt xem
  Chap 51 42 lượt xem
  Chap 50 34 lượt xem
  Chap 49 33 lượt xem
  Chap 48 29 lượt xem
  Chap 47 19 lượt xem
  Chap 46 29 lượt xem
  Chap 45 33 lượt xem
  Chap 44 56 lượt xem
  Chap 43 35 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 35 lượt xem
  Chap 38 41 lượt xem
  Chap 37 34 lượt xem
  Chap 36 30 lượt xem
  Chap 35 29 lượt xem
  Chap 34 46 lượt xem
  Chap 33 77 lượt xem
  Chap 32 55 lượt xem
  Chap 31 42 lượt xem
  Chap 30 44 lượt xem
  Chap 29 42 lượt xem
  Chap 28 53 lượt xem
  Chap 27 70 lượt xem
  Chap 26 78 lượt xem
  Chap 25 108 lượt xem
  Chap 24 78 lượt xem
  Chap 23 72 lượt xem
  Chap 22 104 lượt xem
  Chap 21 104 lượt xem
  Chap 20 111 lượt xem
  Chap 19 129 lượt xem
  Chap 18 176 lượt xem
  Chap 17 166 lượt xem
  Chap 16 125 lượt xem
  Chap 15 153 lượt xem
  Chap 14 196 lượt xem
  Chap 13 179 lượt xem
  Chap 12 177 lượt xem
  Chap 11 220 lượt xem
  Chap 10 437 lượt xem
  Chap 9 209 lượt xem
  Chap 8 224 lượt xem
  Chap 7 404 lượt xem
  Chap 6 382 lượt xem
  Chap 5 552 lượt xem
  Chap 4 643 lượt xem
  Chap 3 242 lượt xem
  Chap 2 298 lượt xem
  Chap 1 342 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!