Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 54 9 lượt xem
  Chap 53 24 lượt xem
  Chap 52 14 lượt xem
  Chap 51 21 lượt xem
  Chap 50 22 lượt xem
  Chap 49 19 lượt xem
  Chap 48 13 lượt xem
  Chap 47 13 lượt xem
  Chap 46 19 lượt xem
  Chap 45 17 lượt xem
  Chap 44 21 lượt xem
  Chap 43 21 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 24 lượt xem
  Chap 38 29 lượt xem
  Chap 37 20 lượt xem
  Chap 36 22 lượt xem
  Chap 35 16 lượt xem
  Chap 34 31 lượt xem
  Chap 33 55 lượt xem
  Chap 32 38 lượt xem
  Chap 31 30 lượt xem
  Chap 30 30 lượt xem
  Chap 29 34 lượt xem
  Chap 28 44 lượt xem
  Chap 27 56 lượt xem
  Chap 26 64 lượt xem
  Chap 25 89 lượt xem
  Chap 24 60 lượt xem
  Chap 23 55 lượt xem
  Chap 22 91 lượt xem
  Chap 21 81 lượt xem
  Chap 20 100 lượt xem
  Chap 19 104 lượt xem
  Chap 18 159 lượt xem
  Chap 17 144 lượt xem
  Chap 16 111 lượt xem
  Chap 15 132 lượt xem
  Chap 14 186 lượt xem
  Chap 13 166 lượt xem
  Chap 12 164 lượt xem
  Chap 11 201 lượt xem
  Chap 10 419 lượt xem
  Chap 9 194 lượt xem
  Chap 8 202 lượt xem
  Chap 7 381 lượt xem
  Chap 6 357 lượt xem
  Chap 5 533 lượt xem
  Chap 4 610 lượt xem
  Chap 3 217 lượt xem
  Chap 2 278 lượt xem
  Chap 1 321 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!