Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 47 4 lượt xem
  Chap 46 6 lượt xem
  Chap 45 9 lượt xem
  Chap 44 8 lượt xem
  Chap 43 10 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 13 lượt xem
  Chap 38 17 lượt xem
  Chap 37 10 lượt xem
  Chap 36 15 lượt xem
  Chap 35 11 lượt xem
  Chap 34 16 lượt xem
  Chap 33 23 lượt xem
  Chap 32 22 lượt xem
  Chap 31 17 lượt xem
  Chap 30 20 lượt xem
  Chap 29 21 lượt xem
  Chap 28 34 lượt xem
  Chap 27 49 lượt xem
  Chap 26 48 lượt xem
  Chap 25 75 lượt xem
  Chap 24 47 lượt xem
  Chap 23 45 lượt xem
  Chap 22 76 lượt xem
  Chap 21 65 lượt xem
  Chap 20 86 lượt xem
  Chap 19 88 lượt xem
  Chap 18 137 lượt xem
  Chap 17 129 lượt xem
  Chap 16 97 lượt xem
  Chap 15 114 lượt xem
  Chap 14 177 lượt xem
  Chap 13 155 lượt xem
  Chap 12 150 lượt xem
  Chap 11 184 lượt xem
  Chap 10 394 lượt xem
  Chap 9 182 lượt xem
  Chap 8 190 lượt xem
  Chap 7 370 lượt xem
  Chap 6 342 lượt xem
  Chap 5 517 lượt xem
  Chap 4 592 lượt xem
  Chap 3 200 lượt xem
  Chap 2 262 lượt xem
  Chap 1 306 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!