Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sawyer chu du khắp thế giới để thu thập đủ nguyên liệu ma thuật hoàn thành "công thức người chết" để hồi sinh người vợ đã tự biến mình thành "nguyên liệu cuối cùng" hồi sinh anh trở lại bằng chính công thức đó. Liệu anh ấy có thành công hay lại giống ng vợ quá cố..

Các chương


  Chap 37 15 lượt xem
  Chap 36 3 lượt xem
  Chap 35 3 lượt xem
  Chap 34 1 lượt xem
  Chap 33 1 lượt xem
  Chap 32 11 lượt xem
  Chap 31 21 lượt xem
  Chap 30 11 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 25 lượt xem
  Chap 27 43 lượt xem
  Chap 26 15 lượt xem
  Chap 25 54 lượt xem
  Chap 24 32 lượt xem
  Chap 23 33 lượt xem
  Chap 22 46 lượt xem
  Chap 21 25 lượt xem
  Chap 20 25 lượt xem
  Chap 19 22 lượt xem
  Chap 18 50 lượt xem
  Chap 17 50 lượt xem
  Chap 16 42 lượt xem
  Chap 15 63 lượt xem
  Chap 14 53 lượt xem
  Chap 13 51 lượt xem
  Chap 12 58 lượt xem
  Chap 11 78 lượt xem
  Chap 10 54 lượt xem
  Chap 9 54 lượt xem
  Chap 8 101 lượt xem
  Chap 7 76 lượt xem
  Chap 6 70 lượt xem
  Chap 5 100 lượt xem
  Chap 4 88 lượt xem
  Chap 3 72 lượt xem
  Chap 2 82 lượt xem
  Chap 1 81 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!