Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nàng cười ngây ngô, Chỉ huy tiên sinh, ngài quen trâu già gặm cỏ non rồi phải không ? Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ứng dưới thân mình nói : lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ, Ừm, lão tử chỉ ăn thịt, hơn nữa chuyên ăn những miếng thịt tươi mới như nàng. <3

Các chương


  Chap 127 10 lượt xem
  Chap 126 13 lượt xem
  Chap 125 12 lượt xem
  Chap 124 10 lượt xem
  Chap 123 14 lượt xem
  Chap 122 13 lượt xem
  Chap 121 12 lượt xem
  Chap 120 7 lượt xem
  Chap 119 10 lượt xem
  Chap 118 7 lượt xem
  Chap 117 13 lượt xem
  Chap 116 13 lượt xem
  Chap 115 8 lượt xem
  Chap 114 8 lượt xem
  Chap 113 11 lượt xem
  Chap 112 18 lượt xem
  Chap 111 16 lượt xem
  Chap 110 13 lượt xem
  Chap 109 14 lượt xem
  Chap 108 15 lượt xem
  Chap 107 13 lượt xem
  Chap 106 15 lượt xem
  Chap 105 14 lượt xem
  Chap 104 13 lượt xem
  Chap 103 16 lượt xem
  Chap 102 16 lượt xem
  Chap 101 16 lượt xem
  Chap 100 14 lượt xem
  Chap 99 13 lượt xem
  Chap 98 12 lượt xem
  Chap 97 13 lượt xem
  Chap 96 17 lượt xem
  Chap 95 19 lượt xem
  Chap 94 17 lượt xem
  Chap 93 28 lượt xem
  Chap 92 18 lượt xem
  Chap 91 19 lượt xem
  Chap 90 19 lượt xem
  Chap 89 24 lượt xem
  Chap 88 26 lượt xem
  Chap 87 25 lượt xem
  Chap 86 34 lượt xem
  Chap 85 32 lượt xem
  Chap 84 38 lượt xem
  Chap 83 23 lượt xem
  Chap 82 lượt xem
  Chap 81 lượt xem
  Chap 80 lượt xem
  Chap 79 lượt xem
  Chap 78 lượt xem
  Chap 77 lượt xem
  Chap 76 23 lượt xem
  Chap 75 25 lượt xem
  Chap 74 28 lượt xem
  Chap 73 29 lượt xem
  Chap 72 23 lượt xem
  Chap 71 19 lượt xem
  Chap 70 29 lượt xem
  Chap 69 28 lượt xem
  Chap 68 39 lượt xem
  Chap 67 39 lượt xem
  Chap 66 36 lượt xem
  Chap 65 31 lượt xem
  Chap 64 31 lượt xem
  Chap 63 45 lượt xem
  Chap 62 32 lượt xem
  Chap 61 32 lượt xem
  Chap 60 31 lượt xem
  Chap 59 42 lượt xem
  Chap 58 30 lượt xem
  Chap 57 50 lượt xem
  Chap 56 48 lượt xem
  Chap 55 41 lượt xem
  Chap 54 22 lượt xem
  Chap 53 25 lượt xem
  Chap 52 45 lượt xem
  Chap 51 39 lượt xem
  Chap 50 39 lượt xem
  Chap 49 39 lượt xem
  Chap 48 35 lượt xem
  Chap 47 35 lượt xem
  Chap 46 42 lượt xem
  Chap 45 36 lượt xem
  Chap 44 45 lượt xem
  Chap 43 52 lượt xem
  Chap 42 56 lượt xem
  Chap 41 84 lượt xem
  Chap 40 50 lượt xem
  Chap 39 50 lượt xem
  Chap 38 81 lượt xem
  Chap 37 80 lượt xem
  Chap 36 65 lượt xem
  Chap 35 52 lượt xem
  Chap 34 53 lượt xem
  Chap 33 69 lượt xem
  Chap 32 60 lượt xem
  Chap 31 74 lượt xem
  Chap 30 62 lượt xem
  Chap 29 51 lượt xem
  Chap 28 44 lượt xem
  Chap 27 41 lượt xem
  Chap 26 72 lượt xem
  Chap 25 51 lượt xem
  Chap 24 50 lượt xem
  Chap 23 40 lượt xem
  Chap 22 60 lượt xem
  Chap 21 44 lượt xem
  Chap 20 50 lượt xem
  Chap 19 56 lượt xem
  Chap 18 64 lượt xem
  Chap 17 47 lượt xem
  Chap 16 52 lượt xem
  Chap 15 46 lượt xem
  Chap 14 41 lượt xem
  Chap 13 45 lượt xem
  Chap 12 38 lượt xem
  Chap 11 41 lượt xem
  Chap 10 36 lượt xem
  Chap 9 40 lượt xem
  Chap 8 60 lượt xem
  Chap 7 45 lượt xem
  Chap 6 115 lượt xem
  Chap 5 126 lượt xem
  Chap 4 410 lượt xem
  Chap 3 76 lượt xem
  Chap 2 69 lượt xem
  Chap 1 383 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!