Đánh giá


Có tổng 11 đánh giá!


Sơ lược

Bạn bị cận ư? hãy mua mắt kính của tui hiệu 69 - nó sẽ đo thông số cảm xúc của một con người và nhiều thứ khác nữa - đây là bộ truyện dành kể về thằng mù vớt mắt kính xịn để cua gái - đón xem nhé!

Các chương


  Chap 112 3651 lượt xem
  Chap 111 - END 3184 lượt xem
  Chap 110 2111 lượt xem
  Chap 109 2069 lượt xem
  Chap 108 2208 lượt xem
  Chap 107 1634 lượt xem
  Chap 106 1495 lượt xem
  Chap 105 1657 lượt xem
  Chap 104 1283 lượt xem
  Chap 103 1270 lượt xem
  Chap 102 1314 lượt xem
  Chap 101 1356 lượt xem
  Chap 100 1431 lượt xem
  Chap 99 1302 lượt xem
  Chap 98 1208 lượt xem
  Chap 97 1085 lượt xem
  Chap 96 999 lượt xem
  Chap 95 1034 lượt xem
  Chap 94 1073 lượt xem
  Chap 93 1118 lượt xem
  Chap 92 1155 lượt xem
  Chap 91 1192 lượt xem
  Chap 90 1352 lượt xem
  Chap 89 1085 lượt xem
  Chap 88 1031 lượt xem
  Chap 87 1015 lượt xem
  Chap 86 1054 lượt xem
  Chap 85 1105 lượt xem
  Chap 84 1017 lượt xem
  Chap 83 1002 lượt xem
  Chap 82 1070 lượt xem
  Chap 81 1100 lượt xem
  Chap 80 1111 lượt xem
  Chap 79 1031 lượt xem
  Chap 78 1052 lượt xem
  Chap 77 1032 lượt xem
  Chap 76 1059 lượt xem
  Chap 75 1104 lượt xem
  Chap 74 1116 lượt xem
  Chap 73 1021 lượt xem
  Chap 72 1083 lượt xem
  Chap 71 1122 lượt xem
  Chap 70 1310 lượt xem
  Chap 69 1038 lượt xem
  Chap 68 1034 lượt xem
  Chap 67 1082 lượt xem
  Chap 66 1141 lượt xem
  Chap 65 1104 lượt xem
  Chap 64 - Fix 1200 lượt xem
  Chap 63 1115 lượt xem
  Chap 62 1117 lượt xem
  Chap 61 1038 lượt xem
  Chap 60 1136 lượt xem
  Chap 59 1131 lượt xem
  Chap 58 1040 lượt xem
  Chap 57 1098 lượt xem
  Chap 56 1062 lượt xem
  Chap 55 1099 lượt xem
  Chap 54 1167 lượt xem
  Chap 53 1180 lượt xem
  Chap 52 1156 lượt xem
  Chap 51 1126 lượt xem
  Chap 50 1208 lượt xem
  Chap 49 1119 lượt xem
  Chap 48 1165 lượt xem
  Chap 47 1147 lượt xem
  Chap 46 1179 lượt xem
  Chap 45 1297 lượt xem
  Chap 44 1178 lượt xem
  Chap 43 1253 lượt xem
  Chap 42 1247 lượt xem
  Chap 41 1237 lượt xem
  Chap 40 1328 lượt xem
  Chap 39 1310 lượt xem
  Chap 38 1347 lượt xem
  Chap 37 1341 lượt xem
  Chap 36 1277 lượt xem
  Chap 35 1329 lượt xem
  Chap 34 1335 lượt xem
  Chap 33 1443 lượt xem
  Chap 32 1400 lượt xem
  Chap 31 1369 lượt xem
  Chap 30 1476 lượt xem
  Chap 29 1416 lượt xem
  Chap 28 1468 lượt xem
  Chap 27 1459 lượt xem
  Chap 26 1468 lượt xem
  Chap 25 1510 lượt xem
  Chap 24 1427 lượt xem
  Chap 23 1458 lượt xem
  Chap 22 1556 lượt xem
  Chap 21 1527 lượt xem
  Chap 20 1633 lượt xem
  Chap 19 1564 lượt xem
  Chap 18 1528 lượt xem
  Chap 17 1598 lượt xem
  Chap 16 1581 lượt xem
  Chap 15 1711 lượt xem
  Chap 14 1641 lượt xem
  Chap 13 1708 lượt xem
  Chap 12 1808 lượt xem
  Chap 11 1931 lượt xem
  Chap 10 1889 lượt xem
  Chap 9 1817 lượt xem
  Chap 8 1902 lượt xem
  Chap 7 1893 lượt xem
  Chap 6 1889 lượt xem
  Chap 5 2073 lượt xem
  Chap 4 1959 lượt xem
  Chap 3 1903 lượt xem
  Chap 2 2035 lượt xem
  Chap 1 2508 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!