Loading...

Đánh giá


Có tổng 11 đánh giá!


Sơ lược

Bạn bị cận ư? hãy mua mắt kính của tui hiệu 69 - nó sẽ đo thông số cảm xúc của một con người và nhiều thứ khác nữa - đây là bộ truyện dành kể về thằng mù vớt mắt kính xịn để cua gái - đón xem nhé!

Các chương


  Chap 112 4236 lượt xem
  Chap 111 - END 3669 lượt xem
  Chap 110 2419 lượt xem
  Chap 109 2358 lượt xem
  Chap 108 2567 lượt xem
  Chap 107 1916 lượt xem
  Chap 106 1751 lượt xem
  Chap 105 1883 lượt xem
  Chap 104 1500 lượt xem
  Chap 103 1482 lượt xem
  Chap 102 1532 lượt xem
  Chap 101 1581 lượt xem
  Chap 100 1661 lượt xem
  Chap 99 1499 lượt xem
  Chap 98 1387 lượt xem
  Chap 97 1253 lượt xem
  Chap 96 1175 lượt xem
  Chap 95 1236 lượt xem
  Chap 94 1274 lượt xem
  Chap 93 1336 lượt xem
  Chap 92 1351 lượt xem
  Chap 91 1425 lượt xem
  Chap 90 1575 lượt xem
  Chap 89 1278 lượt xem
  Chap 88 1222 lượt xem
  Chap 87 1238 lượt xem
  Chap 86 1245 lượt xem
  Chap 85 1300 lượt xem
  Chap 84 1205 lượt xem
  Chap 83 1179 lượt xem
  Chap 82 1279 lượt xem
  Chap 81 1294 lượt xem
  Chap 80 1330 lượt xem
  Chap 79 1224 lượt xem
  Chap 78 1252 lượt xem
  Chap 77 1221 lượt xem
  Chap 76 1253 lượt xem
  Chap 75 1293 lượt xem
  Chap 74 1299 lượt xem
  Chap 73 1215 lượt xem
  Chap 72 1274 lượt xem
  Chap 71 1316 lượt xem
  Chap 70 1525 lượt xem
  Chap 69 1221 lượt xem
  Chap 68 1212 lượt xem
  Chap 67 1265 lượt xem
  Chap 66 1339 lượt xem
  Chap 65 1329 lượt xem
  Chap 64 - Fix 1483 lượt xem
  Chap 63 1319 lượt xem
  Chap 62 1335 lượt xem
  Chap 61 1237 lượt xem
  Chap 60 1354 lượt xem
  Chap 59 1362 lượt xem
  Chap 58 1226 lượt xem
  Chap 57 1288 lượt xem
  Chap 56 1266 lượt xem
  Chap 55 1319 lượt xem
  Chap 54 1381 lượt xem
  Chap 53 1419 lượt xem
  Chap 52 1374 lượt xem
  Chap 51 1336 lượt xem
  Chap 50 1441 lượt xem
  Chap 49 1337 lượt xem
  Chap 48 1384 lượt xem
  Chap 47 1367 lượt xem
  Chap 46 1390 lượt xem
  Chap 45 1560 lượt xem
  Chap 44 1394 lượt xem
  Chap 43 1481 lượt xem
  Chap 42 1470 lượt xem
  Chap 41 1474 lượt xem
  Chap 40 1603 lượt xem
  Chap 39 1554 lượt xem
  Chap 38 1609 lượt xem
  Chap 37 1590 lượt xem
  Chap 36 1513 lượt xem
  Chap 35 1562 lượt xem
  Chap 34 1585 lượt xem
  Chap 33 1715 lượt xem
  Chap 32 1633 lượt xem
  Chap 31 1618 lượt xem
  Chap 30 1746 lượt xem
  Chap 29 1662 lượt xem
  Chap 28 1702 lượt xem
  Chap 27 1715 lượt xem
  Chap 26 1740 lượt xem
  Chap 25 1772 lượt xem
  Chap 24 1666 lượt xem
  Chap 23 1704 lượt xem
  Chap 22 1803 lượt xem
  Chap 21 1785 lượt xem
  Chap 20 1907 lượt xem
  Chap 19 1822 lượt xem
  Chap 18 1790 lượt xem
  Chap 17 1895 lượt xem
  Chap 16 1855 lượt xem
  Chap 15 1994 lượt xem
  Chap 14 1928 lượt xem
  Chap 13 2001 lượt xem
  Chap 12 2136 lượt xem
  Chap 11 2255 lượt xem
  Chap 10 2249 lượt xem
  Chap 9 2140 lượt xem
  Chap 8 2218 lượt xem
  Chap 7 2201 lượt xem
  Chap 6 2225 lượt xem
  Chap 5 2442 lượt xem
  Chap 4 2323 lượt xem
  Chap 3 2270 lượt xem
  Chap 2 2398 lượt xem
  Chap 1 2948 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!