Đánh giá


Có tổng 9 đánh giá!


Sơ lược

Bạn bị cận ư? hãy mua mắt kính của tui hiệu 69 - nó sẽ đo thông số cảm xúc của một con người và nhiều thứ khác nữa - đây là bộ truyện dành kể về thằng mù vớt mắt kính xịn để cua gái - đón xem nhé!

Các chương


  Chap 112 2484 lượt xem
  Chap 111 - END 2133 lượt xem
  Chap 110 1450 lượt xem
  Chap 109 1442 lượt xem
  Chap 108 1456 lượt xem
  Chap 107 1115 lượt xem
  Chap 106 997 lượt xem
  Chap 105 1164 lượt xem
  Chap 104 861 lượt xem
  Chap 103 857 lượt xem
  Chap 102 894 lượt xem
  Chap 101 930 lượt xem
  Chap 100 994 lượt xem
  Chap 99 868 lượt xem
  Chap 98 871 lượt xem
  Chap 97 720 lượt xem
  Chap 96 650 lượt xem
  Chap 95 668 lượt xem
  Chap 94 706 lượt xem
  Chap 93 724 lượt xem
  Chap 92 784 lượt xem
  Chap 91 797 lượt xem
  Chap 90 948 lượt xem
  Chap 89 721 lượt xem
  Chap 88 669 lượt xem
  Chap 87 623 lượt xem
  Chap 86 657 lượt xem
  Chap 85 692 lượt xem
  Chap 84 651 lượt xem
  Chap 83 637 lượt xem
  Chap 82 683 lượt xem
  Chap 81 707 lượt xem
  Chap 80 717 lượt xem
  Chap 79 671 lượt xem
  Chap 78 673 lượt xem
  Chap 77 652 lượt xem
  Chap 76 706 lượt xem
  Chap 75 702 lượt xem
  Chap 74 716 lượt xem
  Chap 73 627 lượt xem
  Chap 72 704 lượt xem
  Chap 71 734 lượt xem
  Chap 70 854 lượt xem
  Chap 69 655 lượt xem
  Chap 68 640 lượt xem
  Chap 67 670 lượt xem
  Chap 66 717 lượt xem
  Chap 65 685 lượt xem
  Chap 64 - Fix 725 lượt xem
  Chap 63 683 lượt xem
  Chap 62 690 lượt xem
  Chap 61 626 lượt xem
  Chap 60 702 lượt xem
  Chap 59 692 lượt xem
  Chap 58 637 lượt xem
  Chap 57 673 lượt xem
  Chap 56 630 lượt xem
  Chap 55 648 lượt xem
  Chap 54 717 lượt xem
  Chap 53 737 lượt xem
  Chap 52 697 lượt xem
  Chap 51 692 lượt xem
  Chap 50 736 lượt xem
  Chap 49 689 lượt xem
  Chap 48 729 lượt xem
  Chap 47 683 lượt xem
  Chap 46 736 lượt xem
  Chap 45 788 lượt xem
  Chap 44 739 lượt xem
  Chap 43 747 lượt xem
  Chap 42 768 lượt xem
  Chap 41 758 lượt xem
  Chap 40 803 lượt xem
  Chap 39 813 lượt xem
  Chap 38 830 lượt xem
  Chap 37 813 lượt xem
  Chap 36 766 lượt xem
  Chap 35 821 lượt xem
  Chap 34 809 lượt xem
  Chap 33 872 lượt xem
  Chap 32 862 lượt xem
  Chap 31 813 lượt xem
  Chap 30 895 lượt xem
  Chap 29 873 lượt xem
  Chap 28 920 lượt xem
  Chap 27 904 lượt xem
  Chap 26 903 lượt xem
  Chap 25 919 lượt xem
  Chap 24 852 lượt xem
  Chap 23 887 lượt xem
  Chap 22 962 lượt xem
  Chap 21 941 lượt xem
  Chap 20 1022 lượt xem
  Chap 19 947 lượt xem
  Chap 18 922 lượt xem
  Chap 17 987 lượt xem
  Chap 16 995 lượt xem
  Chap 15 1079 lượt xem
  Chap 14 1033 lượt xem
  Chap 13 1038 lượt xem
  Chap 12 1122 lượt xem
  Chap 11 1211 lượt xem
  Chap 10 1156 lượt xem
  Chap 9 1093 lượt xem
  Chap 8 1185 lượt xem
  Chap 7 1175 lượt xem
  Chap 6 1161 lượt xem
  Chap 5 1289 lượt xem
  Chap 4 1224 lượt xem
  Chap 3 1164 lượt xem
  Chap 2 1309 lượt xem
  Chap 1 1539 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!