Đánh giá


Có tổng 4 đánh giá!


Sơ lược

Bạn bị cận ư? hãy mua mắt kính của tui hiệu 69 - nó sẽ đo thông số cảm xúc của một con người và nhiều thứ khác nữa - đây là bộ truyện dành kể về thằng mù vớt mắt kính xịn để cua gái - đón xem nhé!

Các chương


  Chap 112 1814 lượt xem
  Chap 111 - END 1602 lượt xem
  Chap 110 1108 lượt xem
  Chap 109 1125 lượt xem
  Chap 108 1064 lượt xem
  Chap 107 871 lượt xem
  Chap 106 773 lượt xem
  Chap 105 928 lượt xem
  Chap 104 653 lượt xem
  Chap 103 645 lượt xem
  Chap 102 684 lượt xem
  Chap 101 674 lượt xem
  Chap 100 757 lượt xem
  Chap 99 682 lượt xem
  Chap 98 693 lượt xem
  Chap 97 558 lượt xem
  Chap 96 490 lượt xem
  Chap 95 502 lượt xem
  Chap 94 542 lượt xem
  Chap 93 565 lượt xem
  Chap 92 608 lượt xem
  Chap 91 628 lượt xem
  Chap 90 755 lượt xem
  Chap 89 580 lượt xem
  Chap 88 508 lượt xem
  Chap 87 473 lượt xem
  Chap 86 513 lượt xem
  Chap 85 558 lượt xem
  Chap 84 522 lượt xem
  Chap 83 499 lượt xem
  Chap 82 519 lượt xem
  Chap 81 533 lượt xem
  Chap 80 545 lượt xem
  Chap 79 513 lượt xem
  Chap 78 519 lượt xem
  Chap 77 498 lượt xem
  Chap 76 547 lượt xem
  Chap 75 550 lượt xem
  Chap 74 550 lượt xem
  Chap 73 463 lượt xem
  Chap 72 539 lượt xem
  Chap 71 563 lượt xem
  Chap 70 673 lượt xem
  Chap 69 500 lượt xem
  Chap 68 489 lượt xem
  Chap 67 515 lượt xem
  Chap 66 538 lượt xem
  Chap 65 518 lượt xem
  Chap 64 525 lượt xem
  Chap 63 517 lượt xem
  Chap 62 534 lượt xem
  Chap 61 460 lượt xem
  Chap 60 532 lượt xem
  Chap 59 520 lượt xem
  Chap 58 489 lượt xem
  Chap 57 523 lượt xem
  Chap 56 469 lượt xem
  Chap 55 480 lượt xem
  Chap 54 542 lượt xem
  Chap 53 568 lượt xem
  Chap 52 523 lượt xem
  Chap 51 520 lượt xem
  Chap 50 540 lượt xem
  Chap 49 502 lượt xem
  Chap 48 496 lượt xem
  Chap 47 498 lượt xem
  Chap 46 553 lượt xem
  Chap 45 580 lượt xem
  Chap 44 547 lượt xem
  Chap 43 534 lượt xem
  Chap 42 562 lượt xem
  Chap 41 563 lượt xem
  Chap 40 588 lượt xem
  Chap 39 588 lượt xem
  Chap 38 633 lượt xem
  Chap 37 589 lượt xem
  Chap 36 564 lượt xem
  Chap 35 620 lượt xem
  Chap 34 619 lượt xem
  Chap 33 655 lượt xem
  Chap 32 661 lượt xem
  Chap 31 587 lượt xem
  Chap 30 669 lượt xem
  Chap 29 654 lượt xem
  Chap 28 686 lượt xem
  Chap 27 672 lượt xem
  Chap 26 667 lượt xem
  Chap 25 675 lượt xem
  Chap 24 614 lượt xem
  Chap 23 661 lượt xem
  Chap 22 707 lượt xem
  Chap 21 691 lượt xem
  Chap 20 727 lượt xem
  Chap 19 677 lượt xem
  Chap 18 677 lượt xem
  Chap 17 717 lượt xem
  Chap 16 734 lượt xem
  Chap 15 809 lượt xem
  Chap 14 756 lượt xem
  Chap 13 751 lượt xem
  Chap 12 816 lượt xem
  Chap 11 880 lượt xem
  Chap 10 819 lượt xem
  Chap 9 773 lượt xem
  Chap 8 860 lượt xem
  Chap 7 849 lượt xem
  Chap 6 810 lượt xem
  Chap 5 897 lượt xem
  Chap 4 849 lượt xem
  Chap 3 797 lượt xem
  Chap 2 927 lượt xem
  Chap 1 1059 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!