Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Các chương


  Chap 98 6 lượt xem
  Chap 97 3 lượt xem
  Chap 96 7 lượt xem
  Chap 95 16 lượt xem
  Chap 94 13 lượt xem
  Chap 93 8 lượt xem
  Chap 92 13 lượt xem
  Chap 91 12 lượt xem
  Chap 90 14 lượt xem
  Chap 89 16 lượt xem
  Chap 88 19 lượt xem
  Chap 87 21 lượt xem
  Chap 86 48 lượt xem
  Chap 85 58 lượt xem
  Chap 84 43 lượt xem
  Chap 83 41 lượt xem
  Chap 82 55 lượt xem
  Chap 81 51 lượt xem
  Chap 80 51 lượt xem
  Chap 79 48 lượt xem
  Chap 78 59 lượt xem
  Chap 77 42 lượt xem
  Chap 76 42 lượt xem
  Chap 75 76 lượt xem
  Chap 74 52 lượt xem
  Chap 73 70 lượt xem
  Chap 72 43 lượt xem
  Chap 71 30 lượt xem
  Chap 70 37 lượt xem
  Chap 69 36 lượt xem
  Chap 68 40 lượt xem
  Chap 67 36 lượt xem
  Chap 66 36 lượt xem
  Chap 65 53 lượt xem
  Chap 64 52 lượt xem
  Chap 63 36 lượt xem
  Chap 62 39 lượt xem
  Chap 61 57 lượt xem
  Chap 60 48 lượt xem
  Chap 59 63 lượt xem
  Chap 58 62 lượt xem
  Chap 57 62 lượt xem
  Chap 56 84 lượt xem
  Chap 55 71 lượt xem
  Chap 54 71 lượt xem
  Chap 53 70 lượt xem
  Chap 52 66 lượt xem
  Chap 51 96 lượt xem
  Chap 50 60 lượt xem
  Chap 49 72 lượt xem
  Chap 48 92 lượt xem
  Chap 47 75 lượt xem
  Chap 46 76 lượt xem
  Chap 45 77 lượt xem
  Chap 44 103 lượt xem
  Chap 43 86 lượt xem
  Chap 42 66 lượt xem
  Chap 41 81 lượt xem
  Chap 40 75 lượt xem
  Chap 39 106 lượt xem
  Chap 38 79 lượt xem
  Chap 37 100 lượt xem
  Chap 36 60 lượt xem
  Chap 35 107 lượt xem
  Chap 34 72 lượt xem
  Chap 33 77 lượt xem
  Chap 32 62 lượt xem
  Chap 31 94 lượt xem
  Chap 30 76 lượt xem
  Chap 29 89 lượt xem
  Chap 28 67 lượt xem
  Chap 27 104 lượt xem
  Chap 26 73 lượt xem
  Chap 25 125 lượt xem
  Chap 24 80 lượt xem
  Chap 23 68 lượt xem
  Chap 22 67 lượt xem
  Chap 21 64 lượt xem
  Chap 20 72 lượt xem
  Chap 19 93 lượt xem
  Chap 18 78 lượt xem
  Chap 17 86 lượt xem
  Chap 16 77 lượt xem
  Chap 15 84 lượt xem
  Chap 14 68 lượt xem
  Chap 13 129 lượt xem
  Chap 12 123 lượt xem
  Chap 11 99 lượt xem
  Chap 10 72 lượt xem
  Chap 9 73 lượt xem
  Chap 8 84 lượt xem
  Chap 7 103 lượt xem
  Chap 6 76 lượt xem
  Chap 5 117 lượt xem
  Chap 4 116 lượt xem
  Chap 3 107 lượt xem
  Chap 2 121 lượt xem
  Chap 1 166 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!