Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Các chương


  Chap 66 3 lượt xem
  Chap 65 11 lượt xem
  Chap 64 12 lượt xem
  Chap 63 8 lượt xem
  Chap 62 11 lượt xem
  Chap 61 23 lượt xem
  Chap 60 16 lượt xem
  Chap 59 23 lượt xem
  Chap 58 29 lượt xem
  Chap 57 32 lượt xem
  Chap 56 53 lượt xem
  Chap 55 38 lượt xem
  Chap 54 39 lượt xem
  Chap 53 37 lượt xem
  Chap 52 36 lượt xem
  Chap 51 60 lượt xem
  Chap 50 29 lượt xem
  Chap 49 34 lượt xem
  Chap 48 60 lượt xem
  Chap 47 39 lượt xem
  Chap 46 46 lượt xem
  Chap 45 44 lượt xem
  Chap 44 74 lượt xem
  Chap 43 48 lượt xem
  Chap 42 36 lượt xem
  Chap 41 45 lượt xem
  Chap 40 43 lượt xem
  Chap 39 67 lượt xem
  Chap 38 47 lượt xem
  Chap 37 64 lượt xem
  Chap 36 30 lượt xem
  Chap 35 75 lượt xem
  Chap 34 37 lượt xem
  Chap 33 43 lượt xem
  Chap 32 37 lượt xem
  Chap 31 57 lượt xem
  Chap 30 43 lượt xem
  Chap 29 55 lượt xem
  Chap 28 34 lượt xem
  Chap 27 73 lượt xem
  Chap 26 41 lượt xem
  Chap 25 92 lượt xem
  Chap 24 47 lượt xem
  Chap 23 42 lượt xem
  Chap 22 42 lượt xem
  Chap 21 38 lượt xem
  Chap 20 42 lượt xem
  Chap 19 63 lượt xem
  Chap 18 41 lượt xem
  Chap 17 55 lượt xem
  Chap 16 47 lượt xem
  Chap 15 48 lượt xem
  Chap 14 38 lượt xem
  Chap 13 92 lượt xem
  Chap 12 84 lượt xem
  Chap 11 66 lượt xem
  Chap 10 41 lượt xem
  Chap 9 44 lượt xem
  Chap 8 49 lượt xem
  Chap 7 69 lượt xem
  Chap 6 47 lượt xem
  Chap 5 80 lượt xem
  Chap 4 80 lượt xem
  Chap 3 72 lượt xem
  Chap 2 72 lượt xem
  Chap 1 122 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!