Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Các chương


  Chap 82 22 lượt xem
  Chap 81 25 lượt xem
  Chap 80 19 lượt xem
  Chap 79 20 lượt xem
  Chap 78 27 lượt xem
  Chap 77 19 lượt xem
  Chap 76 24 lượt xem
  Chap 75 48 lượt xem
  Chap 74 28 lượt xem
  Chap 73 19 lượt xem
  Chap 72 22 lượt xem
  Chap 71 14 lượt xem
  Chap 70 19 lượt xem
  Chap 69 16 lượt xem
  Chap 68 21 lượt xem
  Chap 67 16 lượt xem
  Chap 66 20 lượt xem
  Chap 65 26 lượt xem
  Chap 64 31 lượt xem
  Chap 63 19 lượt xem
  Chap 62 19 lượt xem
  Chap 61 34 lượt xem
  Chap 60 31 lượt xem
  Chap 59 42 lượt xem
  Chap 58 47 lượt xem
  Chap 57 46 lượt xem
  Chap 56 64 lượt xem
  Chap 55 51 lượt xem
  Chap 54 54 lượt xem
  Chap 53 51 lượt xem
  Chap 52 47 lượt xem
  Chap 51 79 lượt xem
  Chap 50 45 lượt xem
  Chap 49 53 lượt xem
  Chap 48 76 lượt xem
  Chap 47 56 lượt xem
  Chap 46 60 lượt xem
  Chap 45 59 lượt xem
  Chap 44 89 lượt xem
  Chap 43 69 lượt xem
  Chap 42 50 lượt xem
  Chap 41 61 lượt xem
  Chap 40 59 lượt xem
  Chap 39 84 lượt xem
  Chap 38 60 lượt xem
  Chap 37 81 lượt xem
  Chap 36 42 lượt xem
  Chap 35 87 lượt xem
  Chap 34 53 lượt xem
  Chap 33 61 lượt xem
  Chap 32 48 lượt xem
  Chap 31 72 lượt xem
  Chap 30 55 lượt xem
  Chap 29 68 lượt xem
  Chap 28 49 lượt xem
  Chap 27 88 lượt xem
  Chap 26 56 lượt xem
  Chap 25 106 lượt xem
  Chap 24 61 lượt xem
  Chap 23 55 lượt xem
  Chap 22 54 lượt xem
  Chap 21 50 lượt xem
  Chap 20 55 lượt xem
  Chap 19 76 lượt xem
  Chap 18 57 lượt xem
  Chap 17 65 lượt xem
  Chap 16 58 lượt xem
  Chap 15 65 lượt xem
  Chap 14 51 lượt xem
  Chap 13 104 lượt xem
  Chap 12 96 lượt xem
  Chap 11 78 lượt xem
  Chap 10 49 lượt xem
  Chap 9 55 lượt xem
  Chap 8 62 lượt xem
  Chap 7 80 lượt xem
  Chap 6 60 lượt xem
  Chap 5 94 lượt xem
  Chap 4 91 lượt xem
  Chap 3 84 lượt xem
  Chap 2 92 lượt xem
  Chap 1 141 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!