Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Trâu Nhất từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi thân phận làm nô lệ nên thường xuyên bị đối xử không
công bằng cùng ức hiếp. Mắt thấy bạn thanh mai trúc mã Tiểu Tình chết, Trâu Nhất mất đi hi vọng sống, nhưng lại ngẫu nhiên gặp được Nhận linh phong ấn trong linh nhận, trở thành cao thủ tuyệt thế.

Để đạt được sức mạnh, Trâu Nhất đồng ý giúp nhận linh giải trừ phong ấn, từ đó bước lên hành trình mạo hiểm đi thu thập bạch linh nhận…

Các chương


  Chap 77 8 lượt xem
  Chap 76 10 lượt xem
  Chap 75 11 lượt xem
  Chap 74 16 lượt xem
  Chap 73 17 lượt xem
  Chap 72 14 lượt xem
  Chap 71 12 lượt xem
  Chap 70 13 lượt xem
  Chap 69 11 lượt xem
  Chap 68 13 lượt xem
  Chap 67 14 lượt xem
  Chap 66 18 lượt xem
  Chap 65 20 lượt xem
  Chap 64 13 lượt xem
  Chap 63 17 lượt xem
  Chap 62 17 lượt xem
  Chap 61 12 lượt xem
  Chap 60 16 lượt xem
  Chap 59 19 lượt xem
  Chap 58 13 lượt xem
  Chap 57 15 lượt xem
  Chap 56 15 lượt xem
  Chap 55 21 lượt xem
  Chap 54 17 lượt xem
  Chap 53 25 lượt xem
  Chap 52 19 lượt xem
  Chap 51 24 lượt xem
  Chap 50 24 lượt xem
  Chap 49 20 lượt xem
  Chap 48 24 lượt xem
  Chap 47 22 lượt xem
  Chap 46 24 lượt xem
  Chap 45 26 lượt xem
  Chap 44 26 lượt xem
  Chap 43 26 lượt xem
  Chap 42 28 lượt xem
  Chap 41 24 lượt xem
  Chap 40 25 lượt xem
  Chap 39 32 lượt xem
  Chap 38 30 lượt xem
  Chap 37 25 lượt xem
  Chap 36 31 lượt xem
  Chap 35 35 lượt xem
  Chap 34 32 lượt xem
  Chap 33 31 lượt xem
  Chap 32 36 lượt xem
  Chap 31 38 lượt xem
  Chap 30 42 lượt xem
  Chap 29 38 lượt xem
  Chap 28 38 lượt xem
  Chap 27 43 lượt xem
  Chap 26 32 lượt xem
  Chap 25 41 lượt xem
  Chap 24 35 lượt xem
  Chap 23 30 lượt xem
  Chap 22 29 lượt xem
  Chap 21 45 lượt xem
  Chap 20 41 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 41 lượt xem
  Chap 17 38 lượt xem
  Chap 16 45 lượt xem
  Chap 15 48 lượt xem
  Chap 14 65 lượt xem
  Chap 13 53 lượt xem
  Chap 12 57 lượt xem
  Chap 11 55 lượt xem
  Chap 10 49 lượt xem
  Chap 9 50 lượt xem
  Chap 8 56 lượt xem
  Chap 7 47 lượt xem
  Chap 6 54 lượt xem
  Chap 5 68 lượt xem
  Chap 4 47 lượt xem
  Chap 3 59 lượt xem
  Chap 2 68 lượt xem
  Chap 1 73 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!