Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?

Các chương


  Chap 106 54 lượt xem
  Chap 105 29 lượt xem
  Chap 104 124 lượt xem
  Chap 103 83 lượt xem
  Chap 102 111 lượt xem
  Chap 101 190 lượt xem
  Chap 100 264 lượt xem
  Chap 99 107 lượt xem
  Chap 98 138 lượt xem
  Chap 97 88 lượt xem
  Chap 96 85 lượt xem
  Chap 95 129 lượt xem
  Chap 94 79 lượt xem
  Chap 93 74 lượt xem
  Chap 92 80 lượt xem
  Chap 91 74 lượt xem
  Chap 90 82 lượt xem
  Chap 89 71 lượt xem
  Chap 88 85 lượt xem
  Chap 87 95 lượt xem
  Chap 86 84 lượt xem
  Chap 85 78 lượt xem
  Chap 84 189 lượt xem
  Chap 83 163 lượt xem
  Chap 82 123 lượt xem
  Chap 81 106 lượt xem
  Chap 80 100 lượt xem
  Chap 79 81 lượt xem
  Chap 78 103 lượt xem
  Chap 77 134 lượt xem
  Chap 76 147 lượt xem
  Chap 75 238 lượt xem
  Chap 74 246 lượt xem
  Chap 73 253 lượt xem
  Chap 72 235 lượt xem
  Chap 71 231 lượt xem
  Chap 70 227 lượt xem
  Chap 69 225 lượt xem
  Chap 68 255 lượt xem
  Chap 67 215 lượt xem
  Chap 66 219 lượt xem
  Chap 65 244 lượt xem
  Chap 64 257 lượt xem
  Chap 63 229 lượt xem
  Chap 62 259 lượt xem
  Chap 61 214 lượt xem
  Chap 60 239 lượt xem
  Chap 59 219 lượt xem
  Chap 58 227 lượt xem
  Chap 57 225 lượt xem
  Chap 56 213 lượt xem
  Chap 55 228 lượt xem
  Chap 54 223 lượt xem
  Chap 53 242 lượt xem
  Chap 52 229 lượt xem
  Chap 51 232 lượt xem
  Chap 50 312 lượt xem
  Chap 49 239 lượt xem
  Chap 48 201 lượt xem
  Chap 47 223 lượt xem
  Chap 46 232 lượt xem
  Chap 45 317 lượt xem
  Chap 44 238 lượt xem
  Chap 43 218 lượt xem
  Chap 42 228 lượt xem
  Chap 41 228 lượt xem
  Chap 40 222 lượt xem
  Chap 39 233 lượt xem
  Chap 38 252 lượt xem
  Chap 37 237 lượt xem
  Chap 36 240 lượt xem
  Chap 35 349 lượt xem
  Chap 34 383 lượt xem
  Chap 33 221 lượt xem
  Chap 32 220 lượt xem
  Chap 31 221 lượt xem
  Chap 30 228 lượt xem
  Chap 29 225 lượt xem
  Chap 28 213 lượt xem
  Chap 27 222 lượt xem
  Chap 26 221 lượt xem
  Chap 25 226 lượt xem
  Chap 24 341 lượt xem
  Chap 23 211 lượt xem
  Chap 22 271 lượt xem
  Chap 21 238 lượt xem
  Chap 20 216 lượt xem
  Chap 19 212 lượt xem
  Chap 18 198 lượt xem
  Chap 17 224 lượt xem
  Chap 16 366 lượt xem
  Chap 15 239 lượt xem
  Chap 14 238 lượt xem
  Chap 13 231 lượt xem
  Chap 12 217 lượt xem
  Chap 11 224 lượt xem
  Chap 10 223 lượt xem
  Chap 9 241 lượt xem
  Chap 8 225 lượt xem
  Chap 7 237 lượt xem
  Chap 6 234 lượt xem
  Chap 5 261 lượt xem
  Chap 4 237 lượt xem
  Chap 3 227 lượt xem
  Chap 2 212 lượt xem
  Chap 1 309 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!