Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Các chương


  Chap 49 28 lượt xem
  Chap 48 21 lượt xem
  Chap 47 34 lượt xem
  Chap 46 28 lượt xem
  Chap 45 20 lượt xem
  Chap 44 13 lượt xem
  Chap 43 50 lượt xem
  Chap 42 50 lượt xem
  Chap 41 46 lượt xem
  Chap 40 52 lượt xem
  Chap 39 43 lượt xem
  Chap 38 38 lượt xem
  Chap 37 43 lượt xem
  Chap 36 48 lượt xem
  Chap 35 39 lượt xem
  Chap 34 57 lượt xem
  Chap 33 59 lượt xem
  Chap 32 47 lượt xem
  Chap 31 46 lượt xem
  Chap 30 53 lượt xem
  Chap 29 32 lượt xem
  Chap 28 34 lượt xem
  Chap 27 34 lượt xem
  Chap 26 33 lượt xem
  Chap 25 33 lượt xem
  Chap 24 31 lượt xem
  Chap 23 34 lượt xem
  Chap 22 31 lượt xem
  Chap 21 31 lượt xem
  Chap 20 39 lượt xem
  Chap 19 33 lượt xem
  Chap 18 26 lượt xem
  Chap 17 43 lượt xem
  Chap 16 39 lượt xem
  Chap 15 38 lượt xem
  Chap 14 35 lượt xem
  Chap 13 40 lượt xem
  Chap 12 38 lượt xem
  Chap 11 45 lượt xem
  Chap 10 38 lượt xem
  Chap 9 55 lượt xem
  Chap 8 54 lượt xem
  Chap 7 62 lượt xem
  Chap 6 65 lượt xem
  Chap 5 67 lượt xem
  Chap 4 70 lượt xem
  Chap 3 79 lượt xem
  Chap 2 93 lượt xem
  Chap 1 72 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!