Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Các chương


  Chap 73 10 lượt xem
  Chap 72 17 lượt xem
  Chap 71 30 lượt xem
  Chap 70 18 lượt xem
  Chap 69 30 lượt xem
  Chap 68 9 lượt xem
  Chap 67 26 lượt xem
  Chap 66 30 lượt xem
  Chap 65 22 lượt xem
  Chap 64 19 lượt xem
  Chap 63 22 lượt xem
  Chap 62 35 lượt xem
  Chap 61 40 lượt xem
  Chap 60 34 lượt xem
  Chap 59 24 lượt xem
  Chap 58 37 lượt xem
  Chap 57 43 lượt xem
  Chap 56 40 lượt xem
  Chap 55 30 lượt xem
  Chap 54 57 lượt xem
  Chap 53 68 lượt xem
  Chap 52 31 lượt xem
  Chap 51 49 lượt xem
  Chap 50 42 lượt xem
  Chap 49 59 lượt xem
  Chap 48 41 lượt xem
  Chap 47 67 lượt xem
  Chap 46 46 lượt xem
  Chap 45 42 lượt xem
  Chap 44 44 lượt xem
  Chap 43 70 lượt xem
  Chap 42 73 lượt xem
  Chap 41 73 lượt xem
  Chap 40 90 lượt xem
  Chap 39 62 lượt xem
  Chap 38 68 lượt xem
  Chap 37 57 lượt xem
  Chap 36 66 lượt xem
  Chap 35 63 lượt xem
  Chap 34 77 lượt xem
  Chap 33 83 lượt xem
  Chap 32 74 lượt xem
  Chap 31 68 lượt xem
  Chap 30 100 lượt xem
  Chap 29 63 lượt xem
  Chap 28 55 lượt xem
  Chap 27 55 lượt xem
  Chap 26 51 lượt xem
  Chap 25 48 lượt xem
  Chap 24 49 lượt xem
  Chap 23 49 lượt xem
  Chap 22 47 lượt xem
  Chap 21 46 lượt xem
  Chap 20 67 lượt xem
  Chap 19 51 lượt xem
  Chap 18 47 lượt xem
  Chap 17 66 lượt xem
  Chap 16 60 lượt xem
  Chap 15 56 lượt xem
  Chap 14 57 lượt xem
  Chap 13 63 lượt xem
  Chap 12 50 lượt xem
  Chap 11 55 lượt xem
  Chap 10 64 lượt xem
  Chap 9 84 lượt xem
  Chap 8 73 lượt xem
  Chap 7 78 lượt xem
  Chap 6 87 lượt xem
  Chap 5 84 lượt xem
  Chap 4 112 lượt xem
  Chap 3 107 lượt xem
  Chap 2 120 lượt xem
  Chap 1 99 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!