Đánh giá


Có tổng 21 đánh giá!


Sơ lược

Một thiên đường (khu chung cư) chỉ toàn là phụ nữ xinh đẹp ... chỉ duy nhất một căn nhà của một người đàn ông ...
chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông này :D

Các chương


  Chap 39 4742 lượt xem
  Chap 38 2185 lượt xem
  Chap 37 2218 lượt xem
  Chap 36 2007 lượt xem
  Chap 35 1962 lượt xem
  Chap 34 1899 lượt xem
  Chap 33 2014 lượt xem
  Chap 32 1990 lượt xem
  Chap 31 2084 lượt xem
  Chap 30 2355 lượt xem
  Chap 29 2062 lượt xem
  Chap 28 2179 lượt xem
  Chap 27 2008 lượt xem
  Chap 26 2321 lượt xem
  Chap 25 2073 lượt xem
  Chap 24 1999 lượt xem
  Chap 23 1975 lượt xem
  Chap 22 2246 lượt xem
  Chap 21 2318 lượt xem
  Chap 20 2543 lượt xem
  Chap 19 2409 lượt xem
  Chap 18 2535 lượt xem
  Chap 17 2662 lượt xem
  Chap 16 2600 lượt xem
  Chap 15 3013 lượt xem
  Chap 14 2913 lượt xem
  Chap 13 3078 lượt xem
  Chap 12 3250 lượt xem
  Chap 11 3228 lượt xem
  Chap 10 3587 lượt xem
  Chap 9 3223 lượt xem
  Chap 8 3629 lượt xem
  Chap 7 3829 lượt xem
  Chap 6 4046 lượt xem
  Chap 5 4288 lượt xem
  Chap 4 4320 lượt xem
  Chap 3 4884 lượt xem
  Chap 2 5133 lượt xem
  Chap 1 6962 lượt xem
  Chap 0 4639 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!