Đánh giá


Có tổng 3 đánh giá!


Sơ lược

Một thiên đường (khu chung cư) chỉ toàn là phụ nữ xinh đẹp ... chỉ duy nhất một căn nhà của một người đàn ông ...
chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông này :D

Các chương


  Chap 39 2445 lượt xem
  Chap 38 1116 lượt xem
  Chap 37 1348 lượt xem
  Chap 36 1132 lượt xem
  Chap 35 1116 lượt xem
  Chap 34 1066 lượt xem
  Chap 33 1125 lượt xem
  Chap 32 1103 lượt xem
  Chap 31 1163 lượt xem
  Chap 30 1294 lượt xem
  Chap 29 1128 lượt xem
  Chap 28 1168 lượt xem
  Chap 27 1125 lượt xem
  Chap 26 1431 lượt xem
  Chap 25 1147 lượt xem
  Chap 24 1084 lượt xem
  Chap 23 1071 lượt xem
  Chap 22 1212 lượt xem
  Chap 21 1242 lượt xem
  Chap 20 1355 lượt xem
  Chap 19 1312 lượt xem
  Chap 18 1391 lượt xem
  Chap 17 1470 lượt xem
  Chap 16 1331 lượt xem
  Chap 15 1556 lượt xem
  Chap 14 1443 lượt xem
  Chap 13 1548 lượt xem
  Chap 12 1614 lượt xem
  Chap 11 1615 lượt xem
  Chap 10 1885 lượt xem
  Chap 9 1569 lượt xem
  Chap 8 1712 lượt xem
  Chap 7 1842 lượt xem
  Chap 6 1923 lượt xem
  Chap 5 2077 lượt xem
  Chap 4 2034 lượt xem
  Chap 3 2432 lượt xem
  Chap 2 2455 lượt xem
  Chap 1 2722 lượt xem
  Chap 0 2215 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!