Đánh giá


Có tổng 9 đánh giá!


Sơ lược

Main của chúng ta là người đưa hàng đột nhiên được một bà nội trợ (gọi là bà nhưng đáng tuổi chị thôi) đè ra chịch... Cơ mà nhọ thay, người chồng của "chị nội trợ" ấy hình như là 1 sát thủ thì phải, liệu main của chúng ra cò được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại không? Đọc đi rồi sẽ biết nhé!
>>>> sẵn PR tuyển trans Hàn làm vài bộ 18+ nhé >>>>>>> liên hệ tongthienlong@gmail.com

Các chương


  Chap 100 1175 lượt xem
  Chap 99 455 lượt xem
  Chap 98 426 lượt xem
  Chap 97 439 lượt xem
  Chap 96 776 lượt xem
  Chap 95 638 lượt xem
  Chap 94.5 450 lượt xem
  Chap 94 618 lượt xem
  Chap 93 648 lượt xem
  Chap 92 898 lượt xem
  Chap 91 599 lượt xem
  Chap 90 680 lượt xem
  Chap 89 499 lượt xem
  Chap 88 683 lượt xem
  Chap 87 597 lượt xem
  Chap 86 384 lượt xem
  Chap 85 415 lượt xem
  Chap 84 460 lượt xem
  Chap 83 359 lượt xem
  Chap 82 393 lượt xem
  Chap 81 345 lượt xem
  Chap 80 619 lượt xem
  Chap 79 433 lượt xem
  Chap 78 416 lượt xem
  Chap 77 505 lượt xem
  Chap 76 551 lượt xem
  Chap 75 420 lượt xem
  Chap 74 645 lượt xem
  Chap 73 500 lượt xem
  Chap 72 412 lượt xem
  Chap 71 538 lượt xem
  Chap 70 548 lượt xem
  Chap 69 417 lượt xem
  Chap 68 444 lượt xem
  Chap 67 397 lượt xem
  Chap 66 402 lượt xem
  Chap 65 468 lượt xem
  Chap 64.5 394 lượt xem
  Chap 64 404 lượt xem
  Chap 63 576 lượt xem
  Chap 62 406 lượt xem
  Chap 61 383 lượt xem
  Chap 60 495 lượt xem
  Chap 59 396 lượt xem
  Chap 58 382 lượt xem
  Chap 57 401 lượt xem
  Chap 56.5 361 lượt xem
  Chap 56 387 lượt xem
  Chap 55 455 lượt xem
  Chap 54 421 lượt xem
  Chap 53 543 lượt xem
  Chap 52 536 lượt xem
  Chap 51 470 lượt xem
  Chap 50.5 473 lượt xem
  Chap 50 524 lượt xem
  Chap 49 561 lượt xem
  Chap 48 535 lượt xem
  Chap 47 627 lượt xem
  Chap 46 601 lượt xem
  Chap 45 581 lượt xem
  Chap 44.5 149 lượt xem
  Chap 44 551 lượt xem
  Chap 43.5 154 lượt xem
  Chap 43 547 lượt xem
  Chap 42 532 lượt xem
  Chap 41 558 lượt xem
  Chap 40 580 lượt xem
  Chap 39 530 lượt xem
  Chap 38 579 lượt xem
  Chap 37 541 lượt xem
  Chap 36 583 lượt xem
  Chap 35 589 lượt xem
  Chap 34 569 lượt xem
  Chap 33 598 lượt xem
  Chap 32 537 lượt xem
  Chap 31 556 lượt xem
  Chap 30.5 165 lượt xem
  Chap 30 606 lượt xem
  Chap 29 592 lượt xem
  Chap 28.6 165 lượt xem
  Chap 28.5 173 lượt xem
  Chap 28 604 lượt xem
  Chap 27 586 lượt xem
  Chap 26 611 lượt xem
  Chap 25 604 lượt xem
  Chap 24 594 lượt xem
  Chap 23 661 lượt xem
  Chap 22 615 lượt xem
  Chap 21 691 lượt xem
  Chap 20 926 lượt xem
  Chap 19 637 lượt xem
  Chap 18 625 lượt xem
  Chap 17 664 lượt xem
  Chap 16 836 lượt xem
  Chap 15 934 lượt xem
  Chap 14 688 lượt xem
  Chap 13 933 lượt xem
  Chap 12 831 lượt xem
  Chap 11 - fixed 907 lượt xem
  Chap 10 889 lượt xem
  Chap 9 1217 lượt xem
  Chap 8 1198 lượt xem
  Chap 7 1079 lượt xem
  Chap 6 994 lượt xem
  Chap 5 946 lượt xem
  Chap 4 1026 lượt xem
  Chap 3 1178 lượt xem
  Chap 2 1255 lượt xem
  Chap 1 1681 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!