Đánh giá


Có tổng 29 đánh giá!


Sơ lược

Main của chúng ta là người đưa hàng đột nhiên được một bà nội trợ (gọi là bà nhưng đáng tuổi chị thôi) đè ra chịch... Cơ mà nhọ thay, người chồng của chị nội trợ ấy hình như là 1 sát thủ thì phải, liệu main của chúng ra cò được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại không? Đọc đi rồi sẽ biết nhé!
>>>> sẵn PR tuyển trans Hàn làm vài bộ 18+ nhé >>>>>>> liên hệ tongthienlong@gmail.com

Các chương


  Chap 100 2948 lượt xem
  Chap 99 1162 lượt xem
  Chap 98 1048 lượt xem
  Chap 97 1083 lượt xem
  Chap 96 1432 lượt xem
  Chap 95 1472 lượt xem
  Chap 94.5 1052 lượt xem
  Chap 94 1332 lượt xem
  Chap 93 1310 lượt xem
  Chap 92 1525 lượt xem
  Chap 91 1188 lượt xem
  Chap 90 1374 lượt xem
  Chap 89 1014 lượt xem
  Chap 88 1232 lượt xem
  Chap 87 1128 lượt xem
  Chap 86 898 lượt xem
  Chap 85 954 lượt xem
  Chap 84 956 lượt xem
  Chap 83 878 lượt xem
  Chap 82 894 lượt xem
  Chap 81 854 lượt xem
  Chap 80 1212 lượt xem
  Chap 79 899 lượt xem
  Chap 78 877 lượt xem
  Chap 77 963 lượt xem
  Chap 76 1013 lượt xem
  Chap 75 945 lượt xem
  Chap 74 1194 lượt xem
  Chap 73 1032 lượt xem
  Chap 72 968 lượt xem
  Chap 71 1072 lượt xem
  Chap 70 1137 lượt xem
  Chap 69 935 lượt xem
  Chap 68 961 lượt xem
  Chap 67 940 lượt xem
  Chap 66 981 lượt xem
  Chap 65 1115 lượt xem
  Chap 64.5 918 lượt xem
  Chap 64 972 lượt xem
  Chap 63 1166 lượt xem
  Chap 62 984 lượt xem
  Chap 61 942 lượt xem
  Chap 60 1109 lượt xem
  Chap 59 910 lượt xem
  Chap 58 900 lượt xem
  Chap 57 930 lượt xem
  Chap 56.5 838 lượt xem
  Chap 56 902 lượt xem
  Chap 55 985 lượt xem
  Chap 54 946 lượt xem
  Chap 53 1104 lượt xem
  Chap 52 1159 lượt xem
  Chap 51 1072 lượt xem
  Chap 50.5 1008 lượt xem
  Chap 50 1142 lượt xem
  Chap 49 1131 lượt xem
  Chap 48 1102 lượt xem
  Chap 47 1232 lượt xem
  Chap 46 1219 lượt xem
  Chap 45 1187 lượt xem
  Chap 44.5 693 lượt xem
  Chap 44 1138 lượt xem
  Chap 43.5 702 lượt xem
  Chap 43 1147 lượt xem
  Chap 42 1125 lượt xem
  Chap 41 1206 lượt xem
  Chap 40 1279 lượt xem
  Chap 39 1125 lượt xem
  Chap 38 1216 lượt xem
  Chap 37 1195 lượt xem
  Chap 36 1254 lượt xem
  Chap 35 1287 lượt xem
  Chap 34 1247 lượt xem
  Chap 33 1366 lượt xem
  Chap 32 1203 lượt xem
  Chap 31 1286 lượt xem
  Chap 30.5 805 lượt xem
  Chap 30 1282 lượt xem
  Chap 29 1245 lượt xem
  Chap 28.6 738 lượt xem
  Chap 28.5 811 lượt xem
  Chap 28 1259 lượt xem
  Chap 27 1256 lượt xem
  Chap 26 1337 lượt xem
  Chap 25 1360 lượt xem
  Chap 24 1386 lượt xem
  Chap 23 1484 lượt xem
  Chap 22 1443 lượt xem
  Chap 21 1522 lượt xem
  Chap 20 1854 lượt xem
  Chap 19 1447 lượt xem
  Chap 18 1434 lượt xem
  Chap 17 1489 lượt xem
  Chap 16 1751 lượt xem
  Chap 15 1853 lượt xem
  Chap 14 1582 lượt xem
  Chap 13 1979 lượt xem
  Chap 12 2001 lượt xem
  Chap 11 - fixed 2130 lượt xem
  Chap 10 2083 lượt xem
  Chap 9 2468 lượt xem
  Chap 8 2489 lượt xem
  Chap 7 2552 lượt xem
  Chap 6 2405 lượt xem
  Chap 5 2374 lượt xem
  Chap 4 2470 lượt xem
  Chap 3 2806 lượt xem
  Chap 2 3251 lượt xem
  Chap 1 4193 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!