Đánh giá


Có tổng 27 đánh giá!


Sơ lược

Main của chúng ta là người đưa hàng đột nhiên được một bà nội trợ (gọi là bà nhưng đáng tuổi chị thôi) đè ra chịch... Cơ mà nhọ thay, người chồng của "chị nội trợ" ấy hình như là 1 sát thủ thì phải, liệu main của chúng ra cò được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại không? Đọc đi rồi sẽ biết nhé!
>>>> sẵn PR tuyển trans Hàn làm vài bộ 18+ nhé >>>>>>> liên hệ tongthienlong@gmail.com

Các chương


  Chap 100 2066 lượt xem
  Chap 99 835 lượt xem
  Chap 98 754 lượt xem
  Chap 97 786 lượt xem
  Chap 96 1113 lượt xem
  Chap 95 1038 lượt xem
  Chap 94.5 770 lượt xem
  Chap 94 993 lượt xem
  Chap 93 1003 lượt xem
  Chap 92 1235 lượt xem
  Chap 91 905 lượt xem
  Chap 90 1043 lượt xem
  Chap 89 760 lượt xem
  Chap 88 956 lượt xem
  Chap 87 868 lượt xem
  Chap 86 644 lượt xem
  Chap 85 690 lượt xem
  Chap 84 717 lượt xem
  Chap 83 616 lượt xem
  Chap 82 646 lượt xem
  Chap 81 602 lượt xem
  Chap 80 899 lượt xem
  Chap 79 673 lượt xem
  Chap 78 658 lượt xem
  Chap 77 742 lượt xem
  Chap 76 795 lượt xem
  Chap 75 684 lượt xem
  Chap 74 897 lượt xem
  Chap 73 758 lượt xem
  Chap 72 692 lượt xem
  Chap 71 793 lượt xem
  Chap 70 839 lượt xem
  Chap 69 670 lượt xem
  Chap 68 700 lượt xem
  Chap 67 662 lượt xem
  Chap 66 689 lượt xem
  Chap 65 759 lượt xem
  Chap 64.5 652 lượt xem
  Chap 64 686 lượt xem
  Chap 63 855 lượt xem
  Chap 62 703 lượt xem
  Chap 61 665 lượt xem
  Chap 60 796 lượt xem
  Chap 59 658 lượt xem
  Chap 58 642 lượt xem
  Chap 57 662 lượt xem
  Chap 56.5 597 lượt xem
  Chap 56 649 lượt xem
  Chap 55 714 lượt xem
  Chap 54 676 lượt xem
  Chap 53 809 lượt xem
  Chap 52 859 lượt xem
  Chap 51 767 lượt xem
  Chap 50.5 739 lượt xem
  Chap 50 824 lượt xem
  Chap 49 837 lượt xem
  Chap 48 803 lượt xem
  Chap 47 921 lượt xem
  Chap 46 901 lượt xem
  Chap 45 871 lượt xem
  Chap 44.5 412 lượt xem
  Chap 44 833 lượt xem
  Chap 43.5 416 lượt xem
  Chap 43 829 lượt xem
  Chap 42 816 lượt xem
  Chap 41 875 lượt xem
  Chap 40 903 lượt xem
  Chap 39 810 lượt xem
  Chap 38 873 lượt xem
  Chap 37 844 lượt xem
  Chap 36 904 lượt xem
  Chap 35 917 lượt xem
  Chap 34 881 lượt xem
  Chap 33 932 lượt xem
  Chap 32 843 lượt xem
  Chap 31 882 lượt xem
  Chap 30.5 471 lượt xem
  Chap 30 918 lượt xem
  Chap 29 893 lượt xem
  Chap 28.6 440 lượt xem
  Chap 28.5 475 lượt xem
  Chap 28 921 lượt xem
  Chap 27 910 lượt xem
  Chap 26 963 lượt xem
  Chap 25 954 lượt xem
  Chap 24 966 lượt xem
  Chap 23 1063 lượt xem
  Chap 22 1018 lượt xem
  Chap 21 1078 lượt xem
  Chap 20 1360 lượt xem
  Chap 19 1030 lượt xem
  Chap 18 1022 lượt xem
  Chap 17 1063 lượt xem
  Chap 16 1280 lượt xem
  Chap 15 1366 lượt xem
  Chap 14 1119 lượt xem
  Chap 13 1447 lượt xem
  Chap 12 1393 lượt xem
  Chap 11 - fixed 1488 lượt xem
  Chap 10 1465 lượt xem
  Chap 9 1824 lượt xem
  Chap 8 1824 lượt xem
  Chap 7 1751 lượt xem
  Chap 6 1696 lượt xem
  Chap 5 1658 lượt xem
  Chap 4 1748 lượt xem
  Chap 3 1986 lượt xem
  Chap 2 2226 lượt xem
  Chap 1 2957 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!