Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Main của chúng ta là người đưa hàng đột nhiên được một bà nội trợ (gọi là bà nhưng đáng tuổi chị thôi) đè ra chịch... Cơ mà nhọ thay, người chồng của chị nội trợ ấy hình như là 1 sát thủ thì phải, liệu main của chúng ra cò được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại không? Đọc đi rồi sẽ biết nhé!
>>>> sẵn PR tuyển trans Hàn làm vài bộ 18+ nhé >>>>>>> liên hệ [email protected]

Các chương


  Chap 100.1 3257 lượt xem
  Chap 99 1322 lượt xem
  Chap 98 1204 lượt xem
  Chap 97 1237 lượt xem
  Chap 96 1585 lượt xem
  Chap 95 1648 lượt xem
  Chap 94.5 1207 lượt xem
  Chap 94 1517 lượt xem
  Chap 93 1461 lượt xem
  Chap 92 1671 lượt xem
  Chap 91 1353 lượt xem
  Chap 90 1537 lượt xem
  Chap 89 1157 lượt xem
  Chap 88 1375 lượt xem
  Chap 87 1275 lượt xem
  Chap 86 1062 lượt xem
  Chap 85 1098 lượt xem
  Chap 84 1085 lượt xem
  Chap 83 1025 lượt xem
  Chap 82 1022 lượt xem
  Chap 81 985 lượt xem
  Chap 80 1374 lượt xem
  Chap 79 1023 lượt xem
  Chap 78 988 lượt xem
  Chap 77 1095 lượt xem
  Chap 76 1148 lượt xem
  Chap 75 1076 lượt xem
  Chap 74 1334 lượt xem
  Chap 73 1200 lượt xem
  Chap 72 1117 lượt xem
  Chap 71 1206 lượt xem
  Chap 70 1283 lượt xem
  Chap 69 1069 lượt xem
  Chap 68 1104 lượt xem
  Chap 67 1079 lượt xem
  Chap 66 1136 lượt xem
  Chap 65 1267 lượt xem
  Chap 64.5 1059 lượt xem
  Chap 64 1117 lượt xem
  Chap 63 1324 lượt xem
  Chap 62 1139 lượt xem
  Chap 61 1101 lượt xem
  Chap 60 1271 lượt xem
  Chap 59 1054 lượt xem
  Chap 58 1047 lượt xem
  Chap 57 1087 lượt xem
  Chap 56.5 989 lượt xem
  Chap 56 1049 lượt xem
  Chap 55 1133 lượt xem
  Chap 54 1098 lượt xem
  Chap 53 1264 lượt xem
  Chap 52 1312 lượt xem
  Chap 51 1223 lượt xem
  Chap 50.5 1150 lượt xem
  Chap 50 1300 lượt xem
  Chap 49 1278 lượt xem
  Chap 48 1245 lượt xem
  Chap 47 1379 lượt xem
  Chap 46 1379 lượt xem
  Chap 45 1346 lượt xem
  Chap 44.5 833 lượt xem
  Chap 44 1292 lượt xem
  Chap 43.5 860 lượt xem
  Chap 43 1292 lượt xem
  Chap 42 1274 lượt xem
  Chap 41 1364 lượt xem
  Chap 40 1450 lượt xem
  Chap 39 1291 lượt xem
  Chap 38 1367 lượt xem
  Chap 37 1363 lượt xem
  Chap 36 1424 lượt xem
  Chap 35 1453 lượt xem
  Chap 34 1407 lượt xem
  Chap 33 1556 lượt xem
  Chap 32 1372 lượt xem
  Chap 31 1469 lượt xem
  Chap 30.5 963 lượt xem
  Chap 30 1459 lượt xem
  Chap 29 1399 lượt xem
  Chap 28.6 889 lượt xem
  Chap 28.5 969 lượt xem
  Chap 28 1432 lượt xem
  Chap 27 1440 lượt xem
  Chap 26 1524 lượt xem
  Chap 25 1551 lượt xem
  Chap 24 1552 lượt xem
  Chap 23 1652 lượt xem
  Chap 22 1612 lượt xem
  Chap 21 1717 lượt xem
  Chap 20 2053 lượt xem
  Chap 19 1623 lượt xem
  Chap 18 1623 lượt xem
  Chap 17 1683 lượt xem
  Chap 16 1944 lượt xem
  Chap 15 2065 lượt xem
  Chap 14 1800 lượt xem
  Chap 13 2215 lượt xem
  Chap 12 2244 lượt xem
  Chap 11 - fixed 2376 lượt xem
  Chap 10 2326 lượt xem
  Chap 9 2728 lượt xem
  Chap 8 2776 lượt xem
  Chap 7 2822 lượt xem
  Chap 6 2677 lượt xem
  Chap 5 2674 lượt xem
  Chap 4 2767 lượt xem
  Chap 3 3118 lượt xem
  Chap 2 3602 lượt xem
  Chap 1 4645 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!