Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Các chương


  Chap 48 10 lượt xem
  Chap 48 1 lượt xem
  Chap 47 14 lượt xem
  Chap 46 9 lượt xem
  Chap 45 10 lượt xem
  Chap 44 17 lượt xem
  Chap 43 21 lượt xem
  Chap 42 27 lượt xem
  Chap 41 31 lượt xem
  Chap 40 30 lượt xem
  Chap 39 34 lượt xem
  Chap 38 24 lượt xem
  Chap 37 24 lượt xem
  Chap 36 25 lượt xem
  Chap 35 32 lượt xem
  Chap 34 56 lượt xem
  Chap 33 38 lượt xem
  Chap 32 27 lượt xem
  Chap 31 39 lượt xem
  Chap 30 38 lượt xem
  Chap 29 54 lượt xem
  Chap 28 49 lượt xem
  Chap 27 45 lượt xem
  Chap 26 47 lượt xem
  Chap 25 42 lượt xem
  Chap 24 71 lượt xem
  Chap 23 45 lượt xem
  Chap 22 52 lượt xem
  Chap 21 45 lượt xem
  Chap 20 53 lượt xem
  Chap 19 96 lượt xem
  Chap 18 53 lượt xem
  Chap 17 59 lượt xem
  Chap 16 52 lượt xem
  Chap 15 66 lượt xem
  Chap 14 35 lượt xem
  Chap 13 51 lượt xem
  Chap 12 75 lượt xem
  Chap 11 51 lượt xem
  Chap 10 39 lượt xem
  Chap 9 32 lượt xem
  Chap 8 29 lượt xem
  Chap 7 27 lượt xem
  Chap 6 42 lượt xem
  Chap 5 34 lượt xem
  Chap 4 34 lượt xem
  Chap 3 57 lượt xem
  Chap 2 38 lượt xem
  Chap 1 47 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!