Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Các chương


  Chap 66 26 lượt xem
  Chap 65 37 lượt xem
  Chap 64 53 lượt xem
  Chap 63 28 lượt xem
  Chap 62 23 lượt xem
  Chap 60 40 lượt xem
  Chap 59 33 lượt xem
  Chap 58 28 lượt xem
  Chap 57 29 lượt xem
  Chap 56 55 lượt xem
  Chap 55 57 lượt xem
  Chap 54 29 lượt xem
  Chap 53 37 lượt xem
  Chap 52 24 lượt xem
  Chap 51 61 lượt xem
  Chap 50 32 lượt xem
  Chap 49 32 lượt xem
  Chap 48 65 lượt xem
  Chap 47 61 lượt xem
  Chap 46 50 lượt xem
  Chap 45 49 lượt xem
  Chap 44 56 lượt xem
  Chap 43 75 lượt xem
  Chap 42 80 lượt xem
  Chap 41 69 lượt xem
  Chap 40 68 lượt xem
  Chap 39 80 lượt xem
  Chap 38 66 lượt xem
  Chap 37 56 lượt xem
  Chap 36 76 lượt xem
  Chap 35 60 lượt xem
  Chap 34 97 lượt xem
  Chap 33 73 lượt xem
  Chap 32 53 lượt xem
  Chap 31 79 lượt xem
  Chap 30 78 lượt xem
  Chap 29 99 lượt xem
  Chap 28 87 lượt xem
  Chap 27 68 lượt xem
  Chap 26 90 lượt xem
  Chap 25 75 lượt xem
  Chap 24 128 lượt xem
  Chap 23 76 lượt xem
  Chap 22 91 lượt xem
  Chap 21 81 lượt xem
  Chap 20 96 lượt xem
  Chap 19 143 lượt xem
  Chap 18 104 lượt xem
  Chap 17 99 lượt xem
  Chap 16 81 lượt xem
  Chap 15 105 lượt xem
  Chap 14 66 lượt xem
  Chap 13 83 lượt xem
  Chap 12 109 lượt xem
  Chap 11 84 lượt xem
  Chap 10 72 lượt xem
  Chap 9 69 lượt xem
  Chap 8 53 lượt xem
  Chap 7 70 lượt xem
  Chap 6 66 lượt xem
  Chap 5 56 lượt xem
  Chap 4 91 lượt xem
  Chap 3 113 lượt xem
  Chap 2 88 lượt xem
  Chap 1 90 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!