Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Các chương


  Chap 60 4 lượt xem
  Chap 59 19 lượt xem
  Chap 58 11 lượt xem
  Chap 57 22 lượt xem
  Chap 56 43 lượt xem
  Chap 55 34 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 20 lượt xem
  Chap 52 17 lượt xem
  Chap 51 49 lượt xem
  Chap 50 22 lượt xem
  Chap 49 19 lượt xem
  Chap 48 20 lượt xem
  Chap 47 43 lượt xem
  Chap 46 32 lượt xem
  Chap 45 29 lượt xem
  Chap 44 38 lượt xem
  Chap 43 42 lượt xem
  Chap 42 59 lượt xem
  Chap 41 52 lượt xem
  Chap 40 47 lượt xem
  Chap 39 50 lượt xem
  Chap 38 46 lượt xem
  Chap 37 35 lượt xem
  Chap 36 48 lượt xem
  Chap 35 47 lượt xem
  Chap 34 67 lượt xem
  Chap 33 59 lượt xem
  Chap 32 38 lượt xem
  Chap 31 64 lượt xem
  Chap 30 50 lượt xem
  Chap 29 81 lượt xem
  Chap 28 71 lượt xem
  Chap 27 57 lượt xem
  Chap 26 68 lượt xem
  Chap 25 60 lượt xem
  Chap 24 99 lượt xem
  Chap 23 62 lượt xem
  Chap 22 71 lượt xem
  Chap 21 64 lượt xem
  Chap 20 75 lượt xem
  Chap 19 122 lượt xem
  Chap 18 82 lượt xem
  Chap 17 81 lượt xem
  Chap 16 67 lượt xem
  Chap 15 85 lượt xem
  Chap 14 51 lượt xem
  Chap 13 63 lượt xem
  Chap 12 90 lượt xem
  Chap 11 64 lượt xem
  Chap 10 52 lượt xem
  Chap 9 47 lượt xem
  Chap 8 39 lượt xem
  Chap 7 42 lượt xem
  Chap 6 50 lượt xem
  Chap 5 45 lượt xem
  Chap 4 71 lượt xem
  Chap 3 94 lượt xem
  Chap 2 58 lượt xem
  Chap 1 70 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!