Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Các chương


  Chap 102 7 lượt xem
  Chap 101 16 lượt xem
  Chap 100 24 lượt xem
  Chap 99 21 lượt xem
  Chap 98 41 lượt xem
  Chap 97 22 lượt xem
  Chap 96 67 lượt xem
  Chap 95 47 lượt xem
  Chap 94 48 lượt xem
  Chap 93 69 lượt xem
  Chap 92 47 lượt xem
  Chap 91 54 lượt xem
  Chap 90 53 lượt xem
  Chap 89 38 lượt xem
  Chap 88 37 lượt xem
  Chap 87 44 lượt xem
  Chap 86 45 lượt xem
  Chap 85 60 lượt xem
  Chap 84 40 lượt xem
  Chap 83 46 lượt xem
  Chap 82 70 lượt xem
  Chap 81 37 lượt xem
  Chap 80 29 lượt xem
  Chap 79 45 lượt xem
  Chap 78 33 lượt xem
  Chap 77 48 lượt xem
  Chap 76 47 lượt xem
  Chap 75 37 lượt xem
  Chap 74 36 lượt xem
  Chap 73 34 lượt xem
  Chap 72 47 lượt xem
  Chap 71 51 lượt xem
  Chap 70 34 lượt xem
  Chap 69 53 lượt xem
  Chap 68 42 lượt xem
  Chap 67 41 lượt xem
  Chap 65 44 lượt xem
  Chap 64 44 lượt xem
  Chap 63 47 lượt xem
  Chap 62 51 lượt xem
  Chap 61 51 lượt xem
  Chap 60 61 lượt xem
  Chap 59 51 lượt xem
  Chap 58 63 lượt xem
  Chap 57 54 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 57 lượt xem
  Chap 54 67 lượt xem
  Chap 53 47 lượt xem
  Chap 52 67 lượt xem
  Chap 51 53 lượt xem
  Chap 50 65 lượt xem
  Chap 49 69 lượt xem
  Chap 48 68 lượt xem
  Chap 47 65 lượt xem
  Chap 46 63 lượt xem
  Chap 45 60 lượt xem
  Chap 44 70 lượt xem
  Chap 43 68 lượt xem
  Chap 42 79 lượt xem
  Chap 41 78 lượt xem
  Chap 40 94 lượt xem
  Chap 39 108 lượt xem
  Chap 38 93 lượt xem
  Chap 37 85 lượt xem
  Chap 36 85 lượt xem
  Chap 35 65 lượt xem
  Chap 34 95 lượt xem
  Chap 33 93 lượt xem
  Chap 32 151 lượt xem
  Chap 31 125 lượt xem
  Chap 30 119 lượt xem
  Chap 29 107 lượt xem
  Chap 28 154 lượt xem
  Chap 27 87 lượt xem
  Chap 26 111 lượt xem
  Chap 25 134 lượt xem
  Chap 24 101 lượt xem
  Chap 23 113 lượt xem
  Chap 22 129 lượt xem
  Chap 21 126 lượt xem
  Chap 20 151 lượt xem
  Chap 19 141 lượt xem
  Chap 18 148 lượt xem
  Chap 17 153 lượt xem
  Chap 16 145 lượt xem
  Chap 15 163 lượt xem
  Chap 14 128 lượt xem
  Chap 13 98 lượt xem
  Chap 12 107 lượt xem
  Chap 11 158 lượt xem
  Chap 10 129 lượt xem
  Chap 9 99 lượt xem
  Chap 8 115 lượt xem
  Chap 7 98 lượt xem
  Chap 6 102 lượt xem
  Chap 5 201 lượt xem
  Chap 4 102 lượt xem
  Chap 3 92 lượt xem
  Chap 2 113 lượt xem
  Chap 1 311 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!