Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Các chương


  Chap 89 14 lượt xem
  Chap 88 17 lượt xem
  Chap 87 25 lượt xem
  Chap 86 24 lượt xem
  Chap 85 34 lượt xem
  Chap 84 18 lượt xem
  Chap 83 20 lượt xem
  Chap 82 22 lượt xem
  Chap 81 21 lượt xem
  Chap 80 10 lượt xem
  Chap 79 18 lượt xem
  Chap 78 12 lượt xem
  Chap 77 30 lượt xem
  Chap 76 25 lượt xem
  Chap 75 18 lượt xem
  Chap 74 15 lượt xem
  Chap 73 16 lượt xem
  Chap 72 19 lượt xem
  Chap 71 21 lượt xem
  Chap 70 15 lượt xem
  Chap 69 29 lượt xem
  Chap 68 21 lượt xem
  Chap 67 14 lượt xem
  Chap 65 25 lượt xem
  Chap 64 21 lượt xem
  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 27 lượt xem
  Chap 61 28 lượt xem
  Chap 60 32 lượt xem
  Chap 59 28 lượt xem
  Chap 58 36 lượt xem
  Chap 57 34 lượt xem
  Chap 56 31 lượt xem
  Chap 55 32 lượt xem
  Chap 54 36 lượt xem
  Chap 53 26 lượt xem
  Chap 52 40 lượt xem
  Chap 51 33 lượt xem
  Chap 50 41 lượt xem
  Chap 49 47 lượt xem
  Chap 48 50 lượt xem
  Chap 47 42 lượt xem
  Chap 46 37 lượt xem
  Chap 45 45 lượt xem
  Chap 44 52 lượt xem
  Chap 43 47 lượt xem
  Chap 42 60 lượt xem
  Chap 41 61 lượt xem
  Chap 40 68 lượt xem
  Chap 39 84 lượt xem
  Chap 38 70 lượt xem
  Chap 37 49 lượt xem
  Chap 36 63 lượt xem
  Chap 35 45 lượt xem
  Chap 34 71 lượt xem
  Chap 33 72 lượt xem
  Chap 32 107 lượt xem
  Chap 31 100 lượt xem
  Chap 30 100 lượt xem
  Chap 29 87 lượt xem
  Chap 28 129 lượt xem
  Chap 27 66 lượt xem
  Chap 26 91 lượt xem
  Chap 25 114 lượt xem
  Chap 24 81 lượt xem
  Chap 23 94 lượt xem
  Chap 22 108 lượt xem
  Chap 21 104 lượt xem
  Chap 20 127 lượt xem
  Chap 19 123 lượt xem
  Chap 18 125 lượt xem
  Chap 17 120 lượt xem
  Chap 16 123 lượt xem
  Chap 15 141 lượt xem
  Chap 14 105 lượt xem
  Chap 13 80 lượt xem
  Chap 12 86 lượt xem
  Chap 11 131 lượt xem
  Chap 10 106 lượt xem
  Chap 9 80 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 73 lượt xem
  Chap 6 80 lượt xem
  Chap 5 172 lượt xem
  Chap 4 85 lượt xem
  Chap 3 70 lượt xem
  Chap 2 86 lượt xem
  Chap 1 275 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!