Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Tình yêu vĩnh cửu? Đó đơn giản chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được” “Nhất bộ vi tiếu, nhất bộ thương tâm, nhất bộ nhất kiếp tai”, mặc dù cho ký ức bi thương cỡ nào, nhưng ta vẫn mỉm cười, không nguyện quên sạch đi. “Ta không tin tưởng chính, ta không tin tưởng tà, không tin tưởng hạnh phúc. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi.”

Các chương


  Chap 130 6 lượt xem
  Chap 129 35 lượt xem
  Chap 128 68 lượt xem
  Chap 127 45 lượt xem
  Chap 126 41 lượt xem
  Chap 125 20 lượt xem
  Chap 124 27 lượt xem
  Chap 123 29 lượt xem
  Chap 122 14 lượt xem
  Chap 121 21 lượt xem
  Chap 120 16 lượt xem
  Chap 119 27 lượt xem
  Chap 118 33 lượt xem
  Chap 117 37 lượt xem
  Chap 116 32 lượt xem
  Chap 115 25 lượt xem
  Chap 114 26 lượt xem
  Chap 113 22 lượt xem
  Chap 112 59 lượt xem
  Chap 111 29 lượt xem
  Chap 110 27 lượt xem
  Chap 109 42 lượt xem
  Chap 108 39 lượt xem
  Chap 107 23 lượt xem
  Chap 106 23 lượt xem
  Chap 105 22 lượt xem
  Chap 104 32 lượt xem
  Chap 103 32 lượt xem
  Chap 102 22 lượt xem
  Chap 101 32 lượt xem
  Chap 100 30 lượt xem
  Chap 98 - 99 29 lượt xem
  Chap 97 21 lượt xem
  Chap 96 27 lượt xem
  Chap 95 21 lượt xem
  Chap 94 35 lượt xem
  Chap 93 25 lượt xem
  Chap 92 36 lượt xem
  Chap 91 30 lượt xem
  Chap 90 23 lượt xem
  Chap 89 25 lượt xem
  Chap 88 34 lượt xem
  Chap 87 26 lượt xem
  Chap 86 41 lượt xem
  Chap 85 30 lượt xem
  Chap 84 25 lượt xem
  Chap 83 19 lượt xem
  Chap 82 26 lượt xem
  Chap 81 21 lượt xem
  Chap 80 46 lượt xem
  Chap 79 49 lượt xem
  Chap 78 23 lượt xem
  Chap 77 24 lượt xem
  Chap 76 25 lượt xem
  Chap 75 27 lượt xem
  Chap 74 16 lượt xem
  Chap 73 26 lượt xem
  Chap 72 29 lượt xem
  Chap 71 30 lượt xem
  Chap 70 28 lượt xem
  Chap 69 28 lượt xem
  Chap 68 24 lượt xem
  Chap 67 31 lượt xem
  Chap 66 25 lượt xem
  Chap 65 39 lượt xem
  Chap 64 28 lượt xem
  Chap 63 28 lượt xem
  Chap 62 31 lượt xem
  Chap 61 21 lượt xem
  Chap 60 27 lượt xem
  Chap 59 17 lượt xem
  Chap 58 26 lượt xem
  Chap 57 33 lượt xem
  Chap 56 18 lượt xem
  Chap 55 26 lượt xem
  Chap 54 29 lượt xem
  Chap 53 25 lượt xem
  Chap 52 30 lượt xem
  Chap 51 25 lượt xem
  Chap 50 57 lượt xem
  Chap 49 39 lượt xem
  Chap 48 17 lượt xem
  Chap 47 19 lượt xem
  Chap 46 23 lượt xem
  Chap 45 24 lượt xem
  Chap 44 30 lượt xem
  Chap 43 30 lượt xem
  Chap 42 21 lượt xem
  Chap 41 24 lượt xem
  Chap 40 29 lượt xem
  Chap 39 56 lượt xem
  Chap 38 30 lượt xem
  Chap 37 28 lượt xem
  Chap 36 35 lượt xem
  Chap 35 25 lượt xem
  Chap 34 30 lượt xem
  Chap 33 29 lượt xem
  Chap 32 27 lượt xem
  Chap 31 37 lượt xem
  Chap 30 20 lượt xem
  Chap 29 21 lượt xem
  Chap 28 29 lượt xem
  Chap 27 21 lượt xem
  Chap 26 31 lượt xem
  Chap 25 16 lượt xem
  Chap 24 29 lượt xem
  Chap 23 24 lượt xem
  Chap 22 33 lượt xem
  Chap 21 23 lượt xem
  Chap 20 30 lượt xem
  Chap 19 40 lượt xem
  Chap 18 19 lượt xem
  Chap 17 36 lượt xem
  Chap 16 24 lượt xem
  Chap 15 27 lượt xem
  Chap 14 30 lượt xem
  Chap 13 28 lượt xem
  Chap 11 - 12 50 lượt xem
  Chap 10 26 lượt xem
  Chap 9 26 lượt xem
  Chap 8 21 lượt xem
  Chap 7 24 lượt xem
  Chap 6 32 lượt xem
  Chap 5 26 lượt xem
  Chap 4 22 lượt xem
  Chap 3 27 lượt xem
  Chap 2 28 lượt xem
  Chap 1 31 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!