Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Tình yêu vĩnh cửu? Đó đơn giản chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được” “Nhất bộ vi tiếu, nhất bộ thương tâm, nhất bộ nhất kiếp tai”, mặc dù cho ký ức bi thương cỡ nào, nhưng ta vẫn mỉm cười, không nguyện quên sạch đi. “Ta không tin tưởng chính, ta không tin tưởng tà, không tin tưởng hạnh phúc. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi.”

Các chương


  Chap 126 13 lượt xem
  Chap 125 11 lượt xem
  Chap 124 17 lượt xem
  Chap 123 9 lượt xem
  Chap 122 4 lượt xem
  Chap 121 13 lượt xem
  Chap 120 10 lượt xem
  Chap 119 10 lượt xem
  Chap 118 11 lượt xem
  Chap 117 16 lượt xem
  Chap 116 9 lượt xem
  Chap 115 11 lượt xem
  Chap 114 11 lượt xem
  Chap 113 10 lượt xem
  Chap 112 31 lượt xem
  Chap 111 19 lượt xem
  Chap 110 14 lượt xem
  Chap 109 22 lượt xem
  Chap 108 18 lượt xem
  Chap 107 16 lượt xem
  Chap 106 18 lượt xem
  Chap 105 13 lượt xem
  Chap 104 14 lượt xem
  Chap 103 21 lượt xem
  Chap 102 15 lượt xem
  Chap 101 13 lượt xem
  Chap 100 16 lượt xem
  Chap 98 - 99 14 lượt xem
  Chap 97 13 lượt xem
  Chap 96 15 lượt xem
  Chap 95 9 lượt xem
  Chap 94 19 lượt xem
  Chap 93 15 lượt xem
  Chap 92 21 lượt xem
  Chap 91 15 lượt xem
  Chap 90 10 lượt xem
  Chap 89 13 lượt xem
  Chap 88 19 lượt xem
  Chap 87 12 lượt xem
  Chap 86 10 lượt xem
  Chap 85 17 lượt xem
  Chap 84 13 lượt xem
  Chap 83 7 lượt xem
  Chap 82 13 lượt xem
  Chap 81 7 lượt xem
  Chap 80 15 lượt xem
  Chap 79 16 lượt xem
  Chap 78 9 lượt xem
  Chap 77 13 lượt xem
  Chap 76 12 lượt xem
  Chap 75 11 lượt xem
  Chap 74 7 lượt xem
  Chap 73 14 lượt xem
  Chap 72 17 lượt xem
  Chap 71 17 lượt xem
  Chap 70 16 lượt xem
  Chap 69 10 lượt xem
  Chap 68 11 lượt xem
  Chap 67 11 lượt xem
  Chap 66 13 lượt xem
  Chap 65 17 lượt xem
  Chap 64 20 lượt xem
  Chap 63 14 lượt xem
  Chap 62 17 lượt xem
  Chap 61 11 lượt xem
  Chap 60 18 lượt xem
  Chap 59 10 lượt xem
  Chap 58 10 lượt xem
  Chap 57 16 lượt xem
  Chap 56 13 lượt xem
  Chap 55 14 lượt xem
  Chap 54 10 lượt xem
  Chap 53 15 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 14 lượt xem
  Chap 50 24 lượt xem
  Chap 49 20 lượt xem
  Chap 48 13 lượt xem
  Chap 47 12 lượt xem
  Chap 46 15 lượt xem
  Chap 45 9 lượt xem
  Chap 44 18 lượt xem
  Chap 43 18 lượt xem
  Chap 42 8 lượt xem
  Chap 41 14 lượt xem
  Chap 40 14 lượt xem
  Chap 39 25 lượt xem
  Chap 38 16 lượt xem
  Chap 37 13 lượt xem
  Chap 36 19 lượt xem
  Chap 35 15 lượt xem
  Chap 34 14 lượt xem
  Chap 33 18 lượt xem
  Chap 32 16 lượt xem
  Chap 31 20 lượt xem
  Chap 30 8 lượt xem
  Chap 29 11 lượt xem
  Chap 28 15 lượt xem
  Chap 27 10 lượt xem
  Chap 26 16 lượt xem
  Chap 25 8 lượt xem
  Chap 24 22 lượt xem
  Chap 23 14 lượt xem
  Chap 22 20 lượt xem
  Chap 21 13 lượt xem
  Chap 20 17 lượt xem
  Chap 19 23 lượt xem
  Chap 18 14 lượt xem
  Chap 17 23 lượt xem
  Chap 16 14 lượt xem
  Chap 15 13 lượt xem
  Chap 14 19 lượt xem
  Chap 13 19 lượt xem
  Chap 11 - 12 18 lượt xem
  Chap 10 15 lượt xem
  Chap 9 15 lượt xem
  Chap 8 13 lượt xem
  Chap 7 15 lượt xem
  Chap 6 16 lượt xem
  Chap 5 11 lượt xem
  Chap 4 15 lượt xem
  Chap 3 10 lượt xem
  Chap 2 15 lượt xem
  Chap 1 16 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!