Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Chuyện ngày thường của 1 tên yakuza Nitta và cô gái bí ẩn Hina.

Các chương


  Chap 82 20 lượt xem
  Chap 81 18 lượt xem
  Chap 80 7 lượt xem
  Chap 79 34 lượt xem
  Chap 78 47 lượt xem
  Chap 77 34 lượt xem
  Chap 76 18 lượt xem
  Chap 75 82 lượt xem
  Chap 74.5 95 lượt xem
  Chap 74 91 lượt xem
  Chap 73 58 lượt xem
  Chap 72 110 lượt xem
  Chap 71 70 lượt xem
  Chap 70 110 lượt xem
  Chap 69 82 lượt xem
  Chap 68 151 lượt xem
  Chap 67 243 lượt xem
  Chap 66 124 lượt xem
  Chap 65 108 lượt xem
  Chap 64 108 lượt xem
  Chap 63 114 lượt xem
  Chap 62 135 lượt xem
  Chap 61 165 lượt xem
  Chap 60 181 lượt xem
  Chap 59 141 lượt xem
  Chap 58 179 lượt xem
  Chap 57 148 lượt xem
  Chap 56 141 lượt xem
  Chap 55 114 lượt xem
  Chap 54 142 lượt xem
  Chap 53 137 lượt xem
  Chap 52 149 lượt xem
  Chap 51 152 lượt xem
  Chap 50 131 lượt xem
  Chap 49 145 lượt xem
  Chap 48 151 lượt xem
  Chap 47 127 lượt xem
  Chap 46 132 lượt xem
  Chap 45 132 lượt xem
  Chap 44 182 lượt xem
  Chap 43 135 lượt xem
  Chap 42 128 lượt xem
  Chap 41 130 lượt xem
  Chap 40 187 lượt xem
  Chap 39 134 lượt xem
  Chap 38 143 lượt xem
  Chap 37.5 113 lượt xem
  Chap 37 119 lượt xem
  Chap 36 139 lượt xem
  Chap 35 116 lượt xem
  Chap 34 136 lượt xem
  Chap 33 119 lượt xem
  Chap 32 159 lượt xem
  Chap 31 194 lượt xem
  Chap 30 148 lượt xem
  Chap 29 125 lượt xem
  Chap 28 127 lượt xem
  Chap 27 129 lượt xem
  Chap 26 128 lượt xem
  Chap 25 123 lượt xem
  Chap 24 120 lượt xem
  Chap 23 147 lượt xem
  Chap 22 108 lượt xem
  Chap 21 133 lượt xem
  Chap 20 155 lượt xem
  Chap 19 119 lượt xem
  Chap 18.5 95 lượt xem
  Chap 18 142 lượt xem
  Chap 17 129 lượt xem
  Chap 16 125 lượt xem
  Chap 15 131 lượt xem
  Chap 14 129 lượt xem
  Chap 13 115 lượt xem
  Chap 12 116 lượt xem
  Chap 11 127 lượt xem
  Chap 10 109 lượt xem
  Chap 9 151 lượt xem
  Chap 8 137 lượt xem
  Chap 7 136 lượt xem
  Chap 6 115 lượt xem
  Chap 5.5 121 lượt xem
  Chap 5 196 lượt xem
  Chap 4.5 178 lượt xem
  Chap 4 132 lượt xem
  Chap 3 139 lượt xem
  Chap 2 143 lượt xem
  Chap 1 129 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!