Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh 

Các chương


  Chap 75 8 lượt xem
  Chap 74 4 lượt xem
  Chap 73 0 lượt xem
  Chap 72 15 lượt xem
  Chap 71 12 lượt xem
  Chap 70 19 lượt xem
  Chap 69 11 lượt xem
  Chap 68 16 lượt xem
  Chap 67 15 lượt xem
  Chap 66 13 lượt xem
  Chap 65 15 lượt xem
  Chap 64 21 lượt xem
  Chap 63 15 lượt xem
  Chap 62 18 lượt xem
  Chap 61 19 lượt xem
  Chap 60 19 lượt xem
  Chap 59 16 lượt xem
  Chap 58 16 lượt xem
  Chap 57 18 lượt xem
  Chap 56 23 lượt xem
  Chap 55 24 lượt xem
  Chap 54 19 lượt xem
  Chap 53 26 lượt xem
  Chap 52 30 lượt xem
  Chap 51 23 lượt xem
  Chap 50 27 lượt xem
  Chap 49 27 lượt xem
  Chap 48 22 lượt xem
  Chap 47 22 lượt xem
  Chap 46 24 lượt xem
  Chap 45 23 lượt xem
  Chap 44 21 lượt xem
  Chap 43 25 lượt xem
  Chap 42 31 lượt xem
  Chap 41 25 lượt xem
  Chap 40 37 lượt xem
  Chap 39 30 lượt xem
  Chap 38 21 lượt xem
  Chap 37 25 lượt xem
  Chap 36 24 lượt xem
  Chap 35 20 lượt xem
  Chap 34 33 lượt xem
  Chap 33 27 lượt xem
  Chap 32 26 lượt xem
  Chap 31 32 lượt xem
  Chap 30 42 lượt xem
  Chap 29 36 lượt xem
  Chap 28 36 lượt xem
  Chap 27 44 lượt xem
  Chap 26 31 lượt xem
  Chap 25 22 lượt xem
  Chap 24 18 lượt xem
  Chap 23 41 lượt xem
  Chap 22 45 lượt xem
  Chap 21 44 lượt xem
  Chap 20 31 lượt xem
  Chap 19 45 lượt xem
  Chap 18 39 lượt xem
  Chap 17 50 lượt xem
  Chap 16 38 lượt xem
  Chap 15 37 lượt xem
  Chap 14 37 lượt xem
  Chap 13 49 lượt xem
  Chap 12 46 lượt xem
  Chap 11 31 lượt xem
  Chap 10 41 lượt xem
  Chap 9 45 lượt xem
  Chap 8 61 lượt xem
  Chap 7 32 lượt xem
  Chap 6 50 lượt xem
  Chap 5 54 lượt xem
  Chap 4 65 lượt xem
  Chap 3 47 lượt xem
  Chap 2 45 lượt xem
  Chap 1 86 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!