Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh 

Các chương


  Chap 102 15 lượt xem
  Chap 101 9 lượt xem
  Chap 100 6 lượt xem
  Chap 99 11 lượt xem
  Chap 98 11 lượt xem
  Chap 97 10 lượt xem
  Chap 96 7 lượt xem
  Chap 95 6 lượt xem
  Chap 94 13 lượt xem
  Chap 93 12 lượt xem
  Chap 92 14 lượt xem
  Chap 91 10 lượt xem
  Chap 90 10 lượt xem
  Chap 89 11 lượt xem
  Chap 88 16 lượt xem
  Chap 87 15 lượt xem
  Chap 86 15 lượt xem
  Chap 85 11 lượt xem
  Chap 84 16 lượt xem
  Chap 83 17 lượt xem
  Chap 82 17 lượt xem
  Chap 81 18 lượt xem
  Chap 80 14 lượt xem
  Chap 79 10 lượt xem
  Chap 78 11 lượt xem
  Chap 77 12 lượt xem
  Chap 76 12 lượt xem
  Chap 75 10 lượt xem
  Chap 72 26 lượt xem
  Chap 71 25 lượt xem
  Chap 70 40 lượt xem
  Chap 69 29 lượt xem
  Chap 68 34 lượt xem
  Chap 67 29 lượt xem
  Chap 66 33 lượt xem
  Chap 65 36 lượt xem
  Chap 64 35 lượt xem
  Chap 63 35 lượt xem
  Chap 62 33 lượt xem
  Chap 61 40 lượt xem
  Chap 60 37 lượt xem
  Chap 59 36 lượt xem
  Chap 58 36 lượt xem
  Chap 57 38 lượt xem
  Chap 56 44 lượt xem
  Chap 55 43 lượt xem
  Chap 54 41 lượt xem
  Chap 53 48 lượt xem
  Chap 52 55 lượt xem
  Chap 51 38 lượt xem
  Chap 50 45 lượt xem
  Chap 49 42 lượt xem
  Chap 48 41 lượt xem
  Chap 47 38 lượt xem
  Chap 46 43 lượt xem
  Chap 45 42 lượt xem
  Chap 44 37 lượt xem
  Chap 43 42 lượt xem
  Chap 42 51 lượt xem
  Chap 41 42 lượt xem
  Chap 40 56 lượt xem
  Chap 39 55 lượt xem
  Chap 38 38 lượt xem
  Chap 37 40 lượt xem
  Chap 36 40 lượt xem
  Chap 35 37 lượt xem
  Chap 34 53 lượt xem
  Chap 33 48 lượt xem
  Chap 32 41 lượt xem
  Chap 31 42 lượt xem
  Chap 30 60 lượt xem
  Chap 29 48 lượt xem
  Chap 28 53 lượt xem
  Chap 27 58 lượt xem
  Chap 26 46 lượt xem
  Chap 25 35 lượt xem
  Chap 24 35 lượt xem
  Chap 23 56 lượt xem
  Chap 22 64 lượt xem
  Chap 21 61 lượt xem
  Chap 20 50 lượt xem
  Chap 19 57 lượt xem
  Chap 18 52 lượt xem
  Chap 17 69 lượt xem
  Chap 16 50 lượt xem
  Chap 15 48 lượt xem
  Chap 14 51 lượt xem
  Chap 13 66 lượt xem
  Chap 12 71 lượt xem
  Chap 11 49 lượt xem
  Chap 10 56 lượt xem
  Chap 9 60 lượt xem
  Chap 8 77 lượt xem
  Chap 7 48 lượt xem
  Chap 6 66 lượt xem
  Chap 5 68 lượt xem
  Chap 4 84 lượt xem
  Chap 3 67 lượt xem
  Chap 2 58 lượt xem
  Chap 1 104 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!