Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Hé lộ về ngành công nghiệp JAV:

Các bạn chắc ai cũng đã xem JAV rồi nhưng có chắc là mình đã hiểu hết về ngành công nghiệp hái ra tiền của Nhật Bản không? Hãy theo chân nhân vật chính của chúng ta khi "Chẳng may" được sống trong một công ty sản xuất phim JAV nhé Embarassed

Các chương


  Chap 149 44 lượt xem
  Chap 148 17 lượt xem
  Chap 147 13 lượt xem
  Chap 146 19 lượt xem
  Chap 145 39 lượt xem
  Chap 144 30 lượt xem
  Chap 143 25 lượt xem
  Chap 142 26 lượt xem
  Chap 141 57 lượt xem
  Chap 140 33 lượt xem
  Chap 139 36 lượt xem
  Chap 138 35 lượt xem
  Chap 137 51 lượt xem
  Chap 136 33 lượt xem
  Chap 135 34 lượt xem
  Chap 134 32 lượt xem
  Chap 134 1 lượt xem
  Chap 133 55 lượt xem
  Chap 132 35 lượt xem
  Chap 131 50 lượt xem
  Chap 130 32 lượt xem
  Chap 129 20 lượt xem
  Chap 128 20 lượt xem
  Chap 127 13 lượt xem
  Chap 126 15 lượt xem
  Chap 125 12 lượt xem
  Chap 124 23 lượt xem
  Chap 123 13 lượt xem
  Chap 122 12 lượt xem
  Chap 121 16 lượt xem
  Chap 120 12 lượt xem
  Chap 119 10 lượt xem
  Chap 118 11 lượt xem
  Chap 117 16 lượt xem
  Chap 116 16 lượt xem
  Chap 115 25 lượt xem
  Chap 114 24 lượt xem
  Chap 113 63 lượt xem
  Chap 112 35 lượt xem
  Chap 111 27 lượt xem
  Chap 110 30 lượt xem
  Chap 109 28 lượt xem
  Chap 108 28 lượt xem
  Chap 107 30 lượt xem
  Chap 106 28 lượt xem
  Chap 105 64 lượt xem
  Chap 104 37 lượt xem
  Chap 103 36 lượt xem
  Chap 102 44 lượt xem
  Chap 101 51 lượt xem
  Chap 100 57 lượt xem
  Chap 99 56 lượt xem
  Chap 98 52 lượt xem
  Chap 97 48 lượt xem
  Chap 96 49 lượt xem
  Chap 95 38 lượt xem
  Chap 94 45 lượt xem
  Chap 93 44 lượt xem
  Chap 92 37 lượt xem
  Chap 91 37 lượt xem
  Chap 90 50 lượt xem
  Chap 89 61 lượt xem
  Chap 88 46 lượt xem
  Chap 87 86 lượt xem
  Chap 86 54 lượt xem
  Chap 85 56 lượt xem
  Chap 84 50 lượt xem
  Chap 83 94 lượt xem
  Chap 82 70 lượt xem
  Chap 81 72 lượt xem
  Chap 80 75 lượt xem
  Chap 79 88 lượt xem
  Chap 78 70 lượt xem
  Chap 77 67 lượt xem
  Chap 76 67 lượt xem
  Chap 75 109 lượt xem
  Chap 74 93 lượt xem
  Chap 73 63 lượt xem
  Chap 72 58 lượt xem
  Chap 71 57 lượt xem
  Chap 70 59 lượt xem
  Chap 69 49 lượt xem
  Chap 68 48 lượt xem
  Chap 67 64 lượt xem
  Chap 66 57 lượt xem
  Chap 65 57 lượt xem
  Chap 64 57 lượt xem
  Chap 63 57 lượt xem
  Chap 62 59 lượt xem
  Chap 61 57 lượt xem
  Chap 60 57 lượt xem
  Chap 59 55 lượt xem
  Chap 58 50 lượt xem
  Chap 57 59 lượt xem
  Chap 56 60 lượt xem
  Chap 55 65 lượt xem
  Chap 54 67 lượt xem
  Chap 53 64 lượt xem
  Chap 52 64 lượt xem
  Chap 51 68 lượt xem
  Chap 50 77 lượt xem
  Chap 49 68 lượt xem
  Chap 48 58 lượt xem
  Chap 47 64 lượt xem
  Chap 46 62 lượt xem
  Chap 45 111 lượt xem
  Chap 44 85 lượt xem
  Chap 43 96 lượt xem
  Chap 42 80 lượt xem
  Chap 41 84 lượt xem
  Chap 40 101 lượt xem
  Chap 35 88 lượt xem
  Chap 33 97 lượt xem
  Chap 32 90 lượt xem
  Chap 31 86 lượt xem
  Chap 30 80 lượt xem
  Chap 29 72 lượt xem
  Chap 28 83 lượt xem
  Chap 27 80 lượt xem
  Chap 26 93 lượt xem
  Chap 25 97 lượt xem
  Chap 24 104 lượt xem
  Chap 23 203 lượt xem
  Chap 22 143 lượt xem
  Chap 21 146 lượt xem
  Chap 20 146 lượt xem
  Chap 19 138 lượt xem
  Chap 18 151 lượt xem
  Chap 17 197 lượt xem
  Chap 16 161 lượt xem
  Chap 15 175 lượt xem
  Chap 14 174 lượt xem
  Chap 13 185 lượt xem
  Chap 12 180 lượt xem
  Chap 11 202 lượt xem
  Chap 10 177 lượt xem
  Chap 9 176 lượt xem
  Chap 8 181 lượt xem
  Chap 7 184 lượt xem
  Chap 6 179 lượt xem
  Chap 5 192 lượt xem
  Chap 4 194 lượt xem
  Chap 3 208 lượt xem
  Chap 2 218 lượt xem
  Chap 1 276 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!