Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tô Hoàn vốn là một thiên kim tiểu thư, nhưng không biết tại sao công ty của gia đình cô lại phá sản chỉ trong vòng 2 năm, cha mẹ bởi vì không thể trả hết số nợ lớn nên đã tự tử, anh trai thì mất tích. Cuối cùng Tô Hoàn đành phải bán thân cho một câu lạc bộ đêm, một vị thiếu gia thần bí đã mua Tô Hoàn và giao ước với cô ấy…

Các chương


  Chap 108 8 lượt xem
  Chap 107 12 lượt xem
  Chap 106 17 lượt xem
  Chap 105 14 lượt xem
  Chap 104 13 lượt xem
  Chap 103 13 lượt xem
  Chap 102 17 lượt xem
  Chap 101 17 lượt xem
  Chap 100 14 lượt xem
  Chap 99 16 lượt xem
  Chap 98 15 lượt xem
  Chap 97 23 lượt xem
  Chap 96 25 lượt xem
  Chap 95 21 lượt xem
  Chap 94 23 lượt xem
  Chap 93 15 lượt xem
  Chap 92 16 lượt xem
  Chap 91 22 lượt xem
  Chap 90 27 lượt xem
  Chap 89 27 lượt xem
  Chap 88 21 lượt xem
  Chap 87 20 lượt xem
  Chap 86 22 lượt xem
  Chap 85 25 lượt xem
  Chap 84 22 lượt xem
  Chap 83 36 lượt xem
  Chap 82 26 lượt xem
  Chap 81 22 lượt xem
  Chap 80 18 lượt xem
  Chap 79 27 lượt xem
  Chap 78 21 lượt xem
  Chap 77 21 lượt xem
  Chap 76 14 lượt xem
  Chap 75 25 lượt xem
  Chap 74 34 lượt xem
  Chap 73 33 lượt xem
  Chap 72 28 lượt xem
  Chap 71 32 lượt xem
  Chap 70 23 lượt xem
  Chap 69 35 lượt xem
  Chap 68 42 lượt xem
  Chap 67 38 lượt xem
  Chap 66 40 lượt xem
  Chap 65 42 lượt xem
  Chap 64 39 lượt xem
  Chap 63 46 lượt xem
  Chap 62 49 lượt xem
  Chap 61 35 lượt xem
  Chap 60 30 lượt xem
  Chap 59 35 lượt xem
  Chap 58 36 lượt xem
  Chap 57 41 lượt xem
  Chap 56 42 lượt xem
  Chap 55 45 lượt xem
  Chap 54 56 lượt xem
  Chap 53 39 lượt xem
  Chap 52 58 lượt xem
  Chap 51 65 lượt xem
  Chap 50 55 lượt xem
  Chap 49 66 lượt xem
  Chap 48 60 lượt xem
  Chap 47 66 lượt xem
  Chap 46 103 lượt xem
  Chap 45 55 lượt xem
  Chap 44 99 lượt xem
  Chap 43 74 lượt xem
  Chap 42 70 lượt xem
  Chap 41 63 lượt xem
  Chap 40 57 lượt xem
  Chap 39 66 lượt xem
  Chap 38 108 lượt xem
  Chap 37 76 lượt xem
  Chap 36 85 lượt xem
  Chap 35 78 lượt xem
  Chap 34 64 lượt xem
  Chap 33 70 lượt xem
  Chap 32 85 lượt xem
  Chap 31 73 lượt xem
  Chap 30 76 lượt xem
  Chap 29 68 lượt xem
  Chap 28 66 lượt xem
  Chap 27 114 lượt xem
  Chap 26 60 lượt xem
  Chap 25 66 lượt xem
  Chap 24 231 lượt xem
  Chap 23 98 lượt xem
  Chap 22 128 lượt xem
  Chap 21 78 lượt xem
  Chap 20 118 lượt xem
  Chap 19 129 lượt xem
  Chap 18 129 lượt xem
  Chap 17 170 lượt xem
  Chap 16 154 lượt xem
  Chap 15 122 lượt xem
  Chap 14 133 lượt xem
  Chap 13 150 lượt xem
  Chap 12 241 lượt xem
  Chap 11 147 lượt xem
  Chap 10 162 lượt xem
  Chap 9 273 lượt xem
  Chap 8 142 lượt xem
  Chap 7 151 lượt xem
  Chap 6 175 lượt xem
  Chap 5 164 lượt xem
  Chap 4 146 lượt xem
  Chap 3 147 lượt xem
  Chap 2 162 lượt xem
  Chap 1 161 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!