Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)

Bạn cũng có thể xem 1 bản nữa ở đây: https://truyentranhaz.net/truyen-tt8-perfect-half.html

Các chương


  Chap 71 487 lượt xem
  Chap 70 283 lượt xem
  Chap 69 257 lượt xem
  Chap 68 252 lượt xem
  Chap 67 251 lượt xem
  Chap 66 598 lượt xem
  Chap 65 461 lượt xem
  Chap 64 492 lượt xem
  Chap 63 418 lượt xem
  Chap 62 436 lượt xem
  Chap 61 999 lượt xem
  Chap 60 784 lượt xem
  Chap 59 1359 lượt xem
  Chap 58 3933 lượt xem
  Chap 57 2312 lượt xem
  Chap 56 2641 lượt xem
  Chap 55 3033 lượt xem
  Chap 54 2703 lượt xem
  Chap 53 2770 lượt xem
  Chap 52 2553 lượt xem
  Chap 51 7561 lượt xem
  Chap 50 4733 lượt xem
  Chap 49 4536 lượt xem
  Chap 48 4480 lượt xem
  Chap 47 4115 lượt xem
  Chap 46 4472 lượt xem
  Chap 45 - Bản dịch 6584 lượt xem
  Chap 44 6167 lượt xem
  Chap 43 5639 lượt xem
  Chap 42 6518 lượt xem
  Chap 41 4842 lượt xem
  Chap 40 4962 lượt xem
  Chap 39 4697 lượt xem
  Chap 38 4815 lượt xem
  Chap 37 4575 lượt xem
  Chap 36 - Fix 5410 lượt xem
  Chap 35 4771 lượt xem
  Chap 34 4961 lượt xem
  Chap 33 5271 lượt xem
  Chap 32 5230 lượt xem
  Chap 31 5179 lượt xem
  Chap 30 5125 lượt xem
  Chap 29 4646 lượt xem
  Chap 28 4279 lượt xem
  Chap 27 4454 lượt xem
  Chap 26 4115 lượt xem
  Chap 25 4212 lượt xem
  Chap 24 4173 lượt xem
  Chap 23 4260 lượt xem
  Chap 22 4565 lượt xem
  Chap 21 4384 lượt xem
  Chap 20 4900 lượt xem
  Chap 19 4152 lượt xem
  Chap 18 3877 lượt xem
  Chap 17 3792 lượt xem
  Chap 16 3702 lượt xem
  Chap 15 3774 lượt xem
  Chap 14 3702 lượt xem
  Chap 13 3855 lượt xem
  Chap 12 4255 lượt xem
  Chap 11 4105 lượt xem
  Chap 10 4157 lượt xem
  Chap 9 3946 lượt xem
  Chap 8 4407 lượt xem
  Chap 7 4690 lượt xem
  Chap 6 4654 lượt xem
  Chap 5 4557 lượt xem
  Chap 4 5083 lượt xem
  Chap 3 5252 lượt xem
  Chap 2 5236 lượt xem
  Chap 1 6318 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!