Đánh giá


Có tổng 17 đánh giá!


Sơ lược

Câu chuyện về thằng main chính dớt con bạn cũ - nhỏ đó đã có bạn trai - rồi pla pla - main 9 hốt luôn con nhỏ làm chung rồi từa lưa nữa~~~

Các chương


  Chap 93 - END 388 lượt xem
  Chap 92 228 lượt xem
  Chap 91 216 lượt xem
  Chap 90 241 lượt xem
  Chap 89 231 lượt xem
  Chap 88 237 lượt xem
  Chap 87 217 lượt xem
  Chap 86 218 lượt xem
  Chap 85 228 lượt xem
  Chap 84 227 lượt xem
  Chap 83 226 lượt xem
  Chap 82 2407 lượt xem
  Chap 81 987 lượt xem
  Chap 80 922 lượt xem
  Chap 79 882 lượt xem
  Chap 78 878 lượt xem
  Chap 77 846 lượt xem
  Chap 76 851 lượt xem
  Chap 75 806 lượt xem
  Chap 74 782 lượt xem
  Chap 73 812 lượt xem
  Chap 72 816 lượt xem
  Chap 71 910 lượt xem
  Chap 70 800 lượt xem
  Chap 69 710 lượt xem
  Chap 68 721 lượt xem
  Chap 67 714 lượt xem
  Chap 66 710 lượt xem
  Chap 65 733 lượt xem
  Chap 64 727 lượt xem
  Chap 63 723 lượt xem
  Chap 62 735 lượt xem
  Chap 61 718 lượt xem
  Chap 60 775 lượt xem
  Chap 59 653 lượt xem
  Chap 58 664 lượt xem
  Chap 57 660 lượt xem
  Chap 56 657 lượt xem
  Chap 55 681 lượt xem
  Chap 54 664 lượt xem
  Chap 53 676 lượt xem
  Chap 52 694 lượt xem
  Chap 51 709 lượt xem
  Chap 50 786 lượt xem
  Chap 49 693 lượt xem
  Chap 48 732 lượt xem
  Chap 47 705 lượt xem
  Chap 46 718 lượt xem
  Chap 45 732 lượt xem
  Chap 44 719 lượt xem
  Chap 43 710 lượt xem
  Chap 42 750 lượt xem
  Chap 41 743 lượt xem
  Chap 40 814 lượt xem
  Chap 39 743 lượt xem
  Chap 38 800 lượt xem
  Chap 37 779 lượt xem
  Chap 36 855 lượt xem
  Chap 35 924 lượt xem
  Chap 34 892 lượt xem
  Chap 33 882 lượt xem
  Chap 32 884 lượt xem
  Chap 31 907 lượt xem
  Chap 30 964 lượt xem
  Chap 29 903 lượt xem
  Chap 28 957 lượt xem
  Chap 27 1011 lượt xem
  Chap 26 1077 lượt xem
  Chap 25 1098 lượt xem
  Chap 24 1117 lượt xem
  Chap 23 1091 lượt xem
  Chap 22 1106 lượt xem
  Chap 21 1146 lượt xem
  Chap 20 1128 lượt xem
  Chap 19 1052 lượt xem
  Chap 18 1152 lượt xem
  Chap 17 1250 lượt xem
  Chap 16 1329 lượt xem
  Chap 15 1336 lượt xem
  Chap 14 1346 lượt xem
  Chap 13 1279 lượt xem
  Chap 12 1332 lượt xem
  Chap 11 1337 lượt xem
  Chap 10 1419 lượt xem
  Chap 9 1410 lượt xem
  Chap 8 1372 lượt xem
  Chap 7 1397 lượt xem
  Chap 6 1582 lượt xem
  Chap 5 1752 lượt xem
  Chap 4 1775 lượt xem
  Chap 3 1713 lượt xem
  Chap 2 1757 lượt xem
  Chap 1 2235 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!