Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Câu chuyện về thằng main chính dớt con bạn cũ - nhỏ đó đã có bạn trai - rồi pla pla - main 9 hốt luôn con nhỏ làm chung rồi từa lưa nữa~~~

Các chương


  Chap 82 357 lượt xem
  Chap 81 133 lượt xem
  Chap 80 121 lượt xem
  Chap 79 93 lượt xem
  Chap 78 97 lượt xem
  Chap 77 95 lượt xem
  Chap 76 93 lượt xem
  Chap 75 92 lượt xem
  Chap 74 86 lượt xem
  Chap 73 96 lượt xem
  Chap 72 84 lượt xem
  Chap 71 96 lượt xem
  Chap 70 84 lượt xem
  Chap 69 68 lượt xem
  Chap 68 73 lượt xem
  Chap 67 70 lượt xem
  Chap 66 69 lượt xem
  Chap 65 73 lượt xem
  Chap 64 68 lượt xem
  Chap 63 71 lượt xem
  Chap 62 69 lượt xem
  Chap 61 66 lượt xem
  Chap 60 73 lượt xem
  Chap 59 60 lượt xem
  Chap 58 58 lượt xem
  Chap 57 65 lượt xem
  Chap 56 60 lượt xem
  Chap 55 65 lượt xem
  Chap 54 63 lượt xem
  Chap 53 63 lượt xem
  Chap 52 68 lượt xem
  Chap 51 66 lượt xem
  Chap 50 70 lượt xem
  Chap 49 61 lượt xem
  Chap 48 75 lượt xem
  Chap 47 61 lượt xem
  Chap 46 75 lượt xem
  Chap 45 65 lượt xem
  Chap 44 70 lượt xem
  Chap 43 66 lượt xem
  Chap 42 71 lượt xem
  Chap 41 69 lượt xem
  Chap 40 76 lượt xem
  Chap 39 68 lượt xem
  Chap 38 73 lượt xem
  Chap 37 70 lượt xem
  Chap 36 82 lượt xem
  Chap 35 92 lượt xem
  Chap 34 80 lượt xem
  Chap 33 92 lượt xem
  Chap 32 79 lượt xem
  Chap 31 104 lượt xem
  Chap 30 95 lượt xem
  Chap 29 102 lượt xem
  Chap 28 105 lượt xem
  Chap 27 115 lượt xem
  Chap 26 137 lượt xem
  Chap 25 114 lượt xem
  Chap 24 138 lượt xem
  Chap 23 107 lượt xem
  Chap 22 111 lượt xem
  Chap 21 130 lượt xem
  Chap 20 120 lượt xem
  Chap 19 115 lượt xem
  Chap 18 134 lượt xem
  Chap 17 140 lượt xem
  Chap 16 148 lượt xem
  Chap 15 138 lượt xem
  Chap 14 153 lượt xem
  Chap 13 139 lượt xem
  Chap 12 142 lượt xem
  Chap 11 148 lượt xem
  Chap 10 149 lượt xem
  Chap 9 142 lượt xem
  Chap 8 153 lượt xem
  Chap 7 159 lượt xem
  Chap 6 178 lượt xem
  Chap 5 194 lượt xem
  Chap 4 187 lượt xem
  Chap 3 192 lượt xem
  Chap 2 204 lượt xem
  Chap 1 263 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!