Đánh giá


Có tổng 19 đánh giá!


Sơ lược

Câu chuyện về thằng main chính dớt con bạn cũ - nhỏ đó đã có bạn trai - rồi pla pla - main 9 hốt luôn con nhỏ làm chung rồi từa lưa nữa~~~

Các chương


  Chap 93 - Raw - END 1747 lượt xem
  Chap 92 - RAW 962 lượt xem
  Chap 91 - raw 920 lượt xem
  Chap 90 - RAW 1103 lượt xem
  Chap 89 - RAW 1093 lượt xem
  Chap 88 1012 lượt xem
  Chap 87 928 lượt xem
  Chap 86 951 lượt xem
  Chap 85 912 lượt xem
  Chap 84 899 lượt xem
  Chap 83 893 lượt xem
  Chap 82 2904 lượt xem
  Chap 81 1400 lượt xem
  Chap 80 1347 lượt xem
  Chap 79 1280 lượt xem
  Chap 78 1247 lượt xem
  Chap 77 1218 lượt xem
  Chap 76 1221 lượt xem
  Chap 75 1178 lượt xem
  Chap 74 1128 lượt xem
  Chap 73 1171 lượt xem
  Chap 72 1181 lượt xem
  Chap 71 1312 lượt xem
  Chap 70 1222 lượt xem
  Chap 69 1120 lượt xem
  Chap 68 1112 lượt xem
  Chap 67 1105 lượt xem
  Chap 66 1157 lượt xem
  Chap 65 1141 lượt xem
  Chap 64 1112 lượt xem
  Chap 63 1102 lượt xem
  Chap 62 1122 lượt xem
  Chap 61 1100 lượt xem
  Chap 60 1188 lượt xem
  Chap 59 1006 lượt xem
  Chap 58 1038 lượt xem
  Chap 57 1029 lượt xem
  Chap 56 1020 lượt xem
  Chap 55 1050 lượt xem
  Chap 54 1028 lượt xem
  Chap 53 1039 lượt xem
  Chap 52 1074 lượt xem
  Chap 51 1075 lượt xem
  Chap 50 1229 lượt xem
  Chap 49 1079 lượt xem
  Chap 48 1126 lượt xem
  Chap 47 1097 lượt xem
  Chap 46 1098 lượt xem
  Chap 45 1139 lượt xem
  Chap 44 1094 lượt xem
  Chap 43 1076 lượt xem
  Chap 42 1117 lượt xem
  Chap 41 1122 lượt xem
  Chap 40 1240 lượt xem
  Chap 39 1120 lượt xem
  Chap 38 1198 lượt xem
  Chap 37 1172 lượt xem
  Chap 36 1292 lượt xem
  Chap 35 1380 lượt xem
  Chap 34 1324 lượt xem
  Chap 33 1322 lượt xem
  Chap 32 1316 lượt xem
  Chap 31 1311 lượt xem
  Chap 30 1428 lượt xem
  Chap 29 1312 lượt xem
  Chap 28 1374 lượt xem
  Chap 27 1467 lượt xem
  Chap 26 1542 lượt xem
  Chap 25 1580 lượt xem
  Chap 24 1598 lượt xem
  Chap 23 1582 lượt xem
  Chap 22 1612 lượt xem
  Chap 21 1625 lượt xem
  Chap 20 1604 lượt xem
  Chap 19 1520 lượt xem
  Chap 18 1653 lượt xem
  Chap 17 1759 lượt xem
  Chap 16 1898 lượt xem
  Chap 15 1920 lượt xem
  Chap 14 1906 lượt xem
  Chap 13 1837 lượt xem
  Chap 12 1882 lượt xem
  Chap 11 1880 lượt xem
  Chap 10 1996 lượt xem
  Chap 9 1939 lượt xem
  Chap 8 1904 lượt xem
  Chap 7 1932 lượt xem
  Chap 6 2224 lượt xem
  Chap 5 2433 lượt xem
  Chap 4 2469 lượt xem
  Chap 3 2410 lượt xem
  Chap 2 2447 lượt xem
  Chap 1 3145 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!