Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Bạn muốn tôi chọn một trong hai cô gái đó không?
Không! tôi sẽ chọn cả hai.
Một anh chàng sinh viên ngành kỹ thuật, anh quen được hai cô sinh viên năm nhất tại trường đại học.
Và anh ta thích hẹn hò với hai cô gái đó!!

Các chương


  Chap 48 1028 lượt xem
  Chap 47 512 lượt xem
  Chap 46 434 lượt xem
  Chap 45 481 lượt xem
  Chap 44 461 lượt xem
  Chap 43 379 lượt xem
  Chap 42 488 lượt xem
  Chap 41 412 lượt xem
  Chap 40 457 lượt xem
  Chap 39 405 lượt xem
  Chap 38 467 lượt xem
  Chap 37 416 lượt xem
  Chap 36 479 lượt xem
  Chap 35 383 lượt xem
  Chap 34 487 lượt xem
  Chap 33 445 lượt xem
  Chap 32 475 lượt xem
  Chap 31 457 lượt xem
  Chap 30 483 lượt xem
  Chap 29 494 lượt xem
  Chap 28 444 lượt xem
  Chap 27 407 lượt xem
  Chap 26 450 lượt xem
  Chap 25 425 lượt xem
  Chap 24 545 lượt xem
  Chap 23 458 lượt xem
  Chap 22 486 lượt xem
  Chap 21 435 lượt xem
  Chap 20 538 lượt xem
  Chap 19 472 lượt xem
  Chap 18 552 lượt xem
  Chap 17 551 lượt xem
  Chap 16 479 lượt xem
  Chap 15 572 lượt xem
  Chap 14 448 lượt xem
  Chap 13 442 lượt xem
  Chap 12 496 lượt xem
  Chap 11 474 lượt xem
  Chap 10 547 lượt xem
  Chap 9 410 lượt xem
  Chap 8 543 lượt xem
  Chap 7 489 lượt xem
  Chap 6 509 lượt xem
  Chap 5 571 lượt xem
  Chap 4 599 lượt xem
  Chap 3 572 lượt xem
  Chap 2 728 lượt xem
  Chap 1 1109 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!