Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Bạn muốn tôi chọn một trong hai cô gái đó không?
Không! tôi sẽ chọn cả hai.
Một anh chàng sinh viên ngành kỹ thuật, anh quen được hai cô sinh viên năm nhất tại trường đại học.
Và anh ta thích hẹn hò với hai cô gái đó!!

Các chương


  Chap 48 2606 lượt xem
  Chap 47 1201 lượt xem
  Chap 46 1059 lượt xem
  Chap 45 1106 lượt xem
  Chap 44 1124 lượt xem
  Chap 43 1070 lượt xem
  Chap 42 1169 lượt xem
  Chap 41 1058 lượt xem
  Chap 40 1173 lượt xem
  Chap 39 1025 lượt xem
  Chap 38 1132 lượt xem
  Chap 37 1082 lượt xem
  Chap 36 1072 lượt xem
  Chap 35 1001 lượt xem
  Chap 34 1092 lượt xem
  Chap 33 1096 lượt xem
  Chap 32 1125 lượt xem
  Chap 31 1223 lượt xem
  Chap 30 1228 lượt xem
  Chap 29 1125 lượt xem
  Chap 28 1075 lượt xem
  Chap 27 1065 lượt xem
  Chap 26 1107 lượt xem
  Chap 25 1107 lượt xem
  Chap 24 1242 lượt xem
  Chap 23 1152 lượt xem
  Chap 22 1174 lượt xem
  Chap 21 1152 lượt xem
  Chap 20 1264 lượt xem
  Chap 19 1196 lượt xem
  Chap 18 1239 lượt xem
  Chap 17 1298 lượt xem
  Chap 16 1287 lượt xem
  Chap 15 1344 lượt xem
  Chap 14 1199 lượt xem
  Chap 13 1246 lượt xem
  Chap 12 1306 lượt xem
  Chap 11 1369 lượt xem
  Chap 10 1483 lượt xem
  Chap 9 1245 lượt xem
  Chap 8 1340 lượt xem
  Chap 7 1351 lượt xem
  Chap 6 1439 lượt xem
  Chap 5 1548 lượt xem
  Chap 4 1584 lượt xem
  Chap 3 1651 lượt xem
  Chap 2 2009 lượt xem
  Chap 1 3099 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!