Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!

Các chương


  Chap 69 12 lượt xem
  Chap 68 20 lượt xem
  Chap 67 15 lượt xem
  Chap 66 55 lượt xem
  Chap 65 11 lượt xem
  Chap 64 38 lượt xem
  Chap 63 24 lượt xem
  Chap 62 19 lượt xem
  Chap 61 28 lượt xem
  Chap 60 20 lượt xem
  Chap 59 25 lượt xem
  Chap 58 13 lượt xem
  Chap 57 13 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 48 lượt xem
  Chap 54 29 lượt xem
  Chap 53 16 lượt xem
  Chap 52 24 lượt xem
  Chap 51 12 lượt xem
  Chap 50 29 lượt xem
  Chap 49 19 lượt xem
  Chap 48 27 lượt xem
  Chap 47 23 lượt xem
  Chap 46 13 lượt xem
  Chap 45 30 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 30 lượt xem
  Chap 42 19 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 23 lượt xem
  Chap 39 42 lượt xem
  Chap 38 35 lượt xem
  Chap 37 28 lượt xem
  Chap 36 54 lượt xem
  Chap 35 35 lượt xem
  Chap 34 31 lượt xem
  Chap 33 42 lượt xem
  Chap 32 33 lượt xem
  Chap 31 31 lượt xem
  Chap 30 25 lượt xem
  Chap 29 23 lượt xem
  Chap 28 31 lượt xem
  Chap 27 29 lượt xem
  Chap 26 44 lượt xem
  Chap 25 46 lượt xem
  Chap 24 27 lượt xem
  Chap 23 36 lượt xem
  Chap 22 32 lượt xem
  Chap 21 38 lượt xem
  Chap 20 34 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 38 lượt xem
  Chap 17 40 lượt xem
  Chap 16 51 lượt xem
  Chap 15 50 lượt xem
  Chap 14 65 lượt xem
  Chap 13 47 lượt xem
  Chap 12 61 lượt xem
  Chap 11 58 lượt xem
  Chap 10 91 lượt xem
  Chap 9 56 lượt xem
  Chap 8 70 lượt xem
  Chap 7 56 lượt xem
  Chap 6 163 lượt xem
  Chap 5 72 lượt xem
  Chap 4 87 lượt xem
  Chap 3 115 lượt xem
  Chap 2 102 lượt xem
  Chap 1 119 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!