Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Không biết nói gì luôn nhưng rất khác với phần 1

Các chương


  Chap 154 5 lượt xem
  Chap 153 11 lượt xem
  Chap 152 13 lượt xem
  Chap 151 17 lượt xem
  Chap 150 12 lượt xem
  Chap 149 14 lượt xem
  Chap 148 10 lượt xem
  Chap 145 19 lượt xem
  Chap 144 20 lượt xem
  Chap 143 25 lượt xem
  Chap 142 33 lượt xem
  Chap 141 26 lượt xem
  Chap 140 28 lượt xem
  Chap 139 35 lượt xem
  Chap 138 38 lượt xem
  Chap 137 34 lượt xem
  Chap 136 35 lượt xem
  Chap 135 46 lượt xem
  Chap 134.2 49 lượt xem
  Chap 134.1 38 lượt xem
  Chap 134 55 lượt xem
  Chap 133 86 lượt xem
  Chap 132 91 lượt xem
  Chap 131 43 lượt xem
  Chap 130 60 lượt xem
  Chap 129 51 lượt xem
  Chap 128 40 lượt xem
  Chap 127 54 lượt xem
  Chap 126 70 lượt xem
  Chap 125 45 lượt xem
  Chap 124 54 lượt xem
  Chap 123 47 lượt xem
  Chap 122 40 lượt xem
  Chap 121 55 lượt xem
  Chap 120 42 lượt xem
  Chap 119 55 lượt xem
  Chap 118 42 lượt xem
  Chap 117 50 lượt xem
  Chap 116 45 lượt xem
  Chap 115 54 lượt xem
  Chap 114.5 48 lượt xem
  Chap 114 130 lượt xem
  Chap 113 113 lượt xem
  Chap 112 78 lượt xem
  Chap 111 105 lượt xem
  Chap 110 87 lượt xem
  Chap 109 89 lượt xem
  Chap 108 67 lượt xem
  Chap 107 135 lượt xem
  Chap 106 83 lượt xem
  Chap 105 79 lượt xem
  Chap 104 90 lượt xem
  Chap 103 86 lượt xem
  Chap 102 91 lượt xem
  Chap 101 78 lượt xem
  Chap 100 53 lượt xem
  Chap 99 123 lượt xem
  Chap 98 80 lượt xem
  Chap 97 203 lượt xem
  Chap 96 93 lượt xem
  Chap 95 63 lượt xem
  Chap 94 76 lượt xem
  Chap 93 83 lượt xem
  Chap 92 106 lượt xem
  Chap 91 67 lượt xem
  Chap 90 92 lượt xem
  Chap 89 57 lượt xem
  Chap 88 79 lượt xem
  Chap 87 149 lượt xem
  Chap 86 161 lượt xem
  Chap 85 75 lượt xem
  Chap 84 137 lượt xem
  Chap 83 98 lượt xem
  Chap 82 98 lượt xem
  Chap 81 105 lượt xem
  Chap 80 73 lượt xem
  Chap 79 134 lượt xem
  Chap 78 125 lượt xem
  Chap 77 90 lượt xem
  Chap 76 90 lượt xem
  Chap 75 150 lượt xem
  Chap 74 77 lượt xem
  Chap 73 118 lượt xem
  Chap 72 96 lượt xem
  Chap 71 77 lượt xem
  Chap 70 262 lượt xem
  Chap 69 65 lượt xem
  Chap 68 379 lượt xem
  Chap 67 155 lượt xem
  Chap 66 95 lượt xem
  Chap 65 59 lượt xem
  Chap 64 223 lượt xem
  Chap 63 69 lượt xem
  Chap 62 118 lượt xem
  Chap 61 91 lượt xem
  Chap 60 83 lượt xem
  Chap 59 125 lượt xem
  Chap 58 305 lượt xem
  Chap 57 182 lượt xem
  Chap 56 157 lượt xem
  Chap 55 291 lượt xem
  Chap 54 121 lượt xem
  Chap 53 81 lượt xem
  Chap 52 96 lượt xem
  Chap 51 108 lượt xem
  Chap 50 117 lượt xem
  Chap 49 90 lượt xem
  Chap 48 144 lượt xem
  Chap 47 378 lượt xem
  Chap 46 134 lượt xem
  Chap 45 136 lượt xem
  Chap 44 96 lượt xem
  Chap 43 409 lượt xem
  Chap 42 119 lượt xem
  Chap 41 134 lượt xem
  Chap 40 168 lượt xem
  Chap 39 151 lượt xem
  Chap 38 154 lượt xem
  Chap 37 74 lượt xem
  Chap 36 65 lượt xem
  Chap 35 57 lượt xem
  Chap 34 103 lượt xem
  Chap 33 65 lượt xem
  Chap 32 65 lượt xem
  Chap 31 78 lượt xem
  Chap 30 74 lượt xem
  Chap 29 63 lượt xem
  Chap 28 50 lượt xem
  Chap 27 75 lượt xem
  Chap 26 86 lượt xem
  Chap 25 71 lượt xem
  Chap 24 64 lượt xem
  Chap 23 60 lượt xem
  Chap 22 84 lượt xem
  Chap 21 59 lượt xem
  Chap 20 76 lượt xem
  Chap 19 60 lượt xem
  Chap 18 68 lượt xem
  Chap 17 80 lượt xem
  Chap 16 70 lượt xem
  Chap 15 69 lượt xem
  Chap 14 79 lượt xem
  Chap 13 54 lượt xem
  Chap 12 94 lượt xem
  Chap 11 52 lượt xem
  Chap 10 69 lượt xem
  Chap 9 66 lượt xem
  Chap 8 65 lượt xem
  Chap 7 89 lượt xem
  Chap 6 74 lượt xem
  Chap 5 66 lượt xem
  Chap 4 97 lượt xem
  Chap 3 73 lượt xem
  Chap 2 104 lượt xem
  Chap 1 198 lượt xem
  Chap 0 72 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!