Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã!
Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
Bễ nghễ cổ kim khí như hồng
Phiên giang đảo hải lăng vạn giới
Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!
Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp
Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê,
Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,
Tam xích trường phong thích thương khung,
Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,
đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên

Các chương


  Chap 58 7 lượt xem
  Chap 57 7 lượt xem
  Chap 56 9 lượt xem
  Chap 55 5 lượt xem
  Chap 54 13 lượt xem
  Chap 53 11 lượt xem
  Chap 52 9 lượt xem
  Chap 51 16 lượt xem
  Chap 50 21 lượt xem
  Chap 49 24 lượt xem
  Chap 48 20 lượt xem
  Chap 47 22 lượt xem
  Chap 46 26 lượt xem
  Chap 45 18 lượt xem
  Chap 44 26 lượt xem
  Chap 43 14 lượt xem
  Chap 42 28 lượt xem
  Chap 41 19 lượt xem
  Chap 40 33 lượt xem
  Chap 39 27 lượt xem
  Chap 38 33 lượt xem
  Chap 37 49 lượt xem
  Chap 36 44 lượt xem
  Chap 35 44 lượt xem
  Chap 34 51 lượt xem
  Chap 33 35 lượt xem
  Chap 32 49 lượt xem
  Chap 31 42 lượt xem
  Chap 30 37 lượt xem
  Chap 29 52 lượt xem
  Chap 28 46 lượt xem
  Chap 27 58 lượt xem
  Chap 26 55 lượt xem
  Chap 25 47 lượt xem
  Chap 24 46 lượt xem
  Chap 23 56 lượt xem
  Chap 22 53 lượt xem
  Chap 21 47 lượt xem
  Chap 20 65 lượt xem
  Chap 19 35 lượt xem
  Chap 18 72 lượt xem
  Chap 17 42 lượt xem
  Chap 16 75 lượt xem
  Chap 15 64 lượt xem
  Chap 14 62 lượt xem
  Chap 13 42 lượt xem
  Chap 12 74 lượt xem
  Chap 11 74 lượt xem
  Chap 10 45 lượt xem
  Chap 9 87 lượt xem
  Chap 8 63 lượt xem
  Chap 7 50 lượt xem
  Chap 6 105 lượt xem
  Chap 5 65 lượt xem
  Chap 4 90 lượt xem
  Chap 3 205 lượt xem
  Chap 2 197 lượt xem
  Chap 1 187 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!