Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã!
Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
Bễ nghễ cổ kim khí như hồng
Phiên giang đảo hải lăng vạn giới
Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!
Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp
Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê,
Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,
Tam xích trường phong thích thương khung,
Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,
đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên

Các chương


  Chap 80 11 lượt xem
  Chap 79 12 lượt xem
  Chap 78 23 lượt xem
  Chap 77 23 lượt xem
  Chap 76 20 lượt xem
  Chap 75 21 lượt xem
  Chap 74 19 lượt xem
  Chap 73 20 lượt xem
  Chap 72 28 lượt xem
  Chap 71 17 lượt xem
  Chap 70 23 lượt xem
  Chap 69 26 lượt xem
  Chap 68 20 lượt xem
  Chap 67 17 lượt xem
  Chap 66 15 lượt xem
  Chap 65 20 lượt xem
  Chap 64 17 lượt xem
  Chap 63 18 lượt xem
  Chap 62 20 lượt xem
  Chap 61 24 lượt xem
  Chap 60 19 lượt xem
  Chap 59 18 lượt xem
  Chap 58 24 lượt xem
  Chap 57 26 lượt xem
  Chap 56 27 lượt xem
  Chap 55 20 lượt xem
  Chap 54 22 lượt xem
  Chap 53 24 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 28 lượt xem
  Chap 50 37 lượt xem
  Chap 49 44 lượt xem
  Chap 48 35 lượt xem
  Chap 47 37 lượt xem
  Chap 46 45 lượt xem
  Chap 45 27 lượt xem
  Chap 44 35 lượt xem
  Chap 43 19 lượt xem
  Chap 42 41 lượt xem
  Chap 41 26 lượt xem
  Chap 40 50 lượt xem
  Chap 39 43 lượt xem
  Chap 38 46 lượt xem
  Chap 37 72 lượt xem
  Chap 36 60 lượt xem
  Chap 35 58 lượt xem
  Chap 34 62 lượt xem
  Chap 33 45 lượt xem
  Chap 32 64 lượt xem
  Chap 31 58 lượt xem
  Chap 30 54 lượt xem
  Chap 29 73 lượt xem
  Chap 28 62 lượt xem
  Chap 27 71 lượt xem
  Chap 26 71 lượt xem
  Chap 25 59 lượt xem
  Chap 24 60 lượt xem
  Chap 23 76 lượt xem
  Chap 22 70 lượt xem
  Chap 21 58 lượt xem
  Chap 20 77 lượt xem
  Chap 19 44 lượt xem
  Chap 18 87 lượt xem
  Chap 17 49 lượt xem
  Chap 16 88 lượt xem
  Chap 15 82 lượt xem
  Chap 14 76 lượt xem
  Chap 13 50 lượt xem
  Chap 12 91 lượt xem
  Chap 11 85 lượt xem
  Chap 10 57 lượt xem
  Chap 9 100 lượt xem
  Chap 8 78 lượt xem
  Chap 7 69 lượt xem
  Chap 6 121 lượt xem
  Chap 5 - Fix 77 lượt xem
  Chap 4 - Fix 106 lượt xem
  Chap 3 - Fix 232 lượt xem
  Chap 2 216 lượt xem
  Chap 1 224 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!