Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã!
Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
Bễ nghễ cổ kim khí như hồng
Phiên giang đảo hải lăng vạn giới
Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!
Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp
Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê,
Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,
Tam xích trường phong thích thương khung,
Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,
đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên

Các chương


  Chap 84 53 lượt xem
  Chap 83 34 lượt xem
  Chap 82 55 lượt xem
  Chap 81 38 lượt xem
  Chap 80 40 lượt xem
  Chap 79 34 lượt xem
  Chap 78 49 lượt xem
  Chap 77 42 lượt xem
  Chap 76 43 lượt xem
  Chap 75 40 lượt xem
  Chap 74 38 lượt xem
  Chap 73 46 lượt xem
  Chap 72 49 lượt xem
  Chap 71 35 lượt xem
  Chap 70 48 lượt xem
  Chap 69 47 lượt xem
  Chap 68 39 lượt xem
  Chap 67 33 lượt xem
  Chap 66 36 lượt xem
  Chap 65 55 lượt xem
  Chap 64 34 lượt xem
  Chap 63 40 lượt xem
  Chap 62 44 lượt xem
  Chap 61 46 lượt xem
  Chap 60 37 lượt xem
  Chap 59 36 lượt xem
  Chap 58 50 lượt xem
  Chap 57 45 lượt xem
  Chap 56 51 lượt xem
  Chap 55 41 lượt xem
  Chap 54 45 lượt xem
  Chap 53 49 lượt xem
  Chap 52 52 lượt xem
  Chap 51 50 lượt xem
  Chap 50 57 lượt xem
  Chap 49 71 lượt xem
  Chap 48 57 lượt xem
  Chap 47 62 lượt xem
  Chap 46 68 lượt xem
  Chap 45 49 lượt xem
  Chap 44 59 lượt xem
  Chap 43 40 lượt xem
  Chap 42 61 lượt xem
  Chap 41 56 lượt xem
  Chap 40 68 lượt xem
  Chap 39 65 lượt xem
  Chap 38 66 lượt xem
  Chap 37 101 lượt xem
  Chap 36 85 lượt xem
  Chap 35 76 lượt xem
  Chap 34 84 lượt xem
  Chap 33 64 lượt xem
  Chap 32 85 lượt xem
  Chap 31 74 lượt xem
  Chap 30 74 lượt xem
  Chap 29 85 lượt xem
  Chap 28 78 lượt xem
  Chap 27 93 lượt xem
  Chap 26 91 lượt xem
  Chap 25 80 lượt xem
  Chap 24 81 lượt xem
  Chap 23 86 lượt xem
  Chap 22 86 lượt xem
  Chap 21 70 lượt xem
  Chap 20 97 lượt xem
  Chap 19 63 lượt xem
  Chap 18 104 lượt xem
  Chap 17 69 lượt xem
  Chap 16 107 lượt xem
  Chap 15 100 lượt xem
  Chap 14 90 lượt xem
  Chap 13 70 lượt xem
  Chap 12 102 lượt xem
  Chap 11 99 lượt xem
  Chap 10 73 lượt xem
  Chap 9 114 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 87 lượt xem
  Chap 6 146 lượt xem
  Chap 5 - Fix 90 lượt xem
  Chap 4 - Fix 126 lượt xem
  Chap 3 - Fix 262 lượt xem
  Chap 2 235 lượt xem
  Chap 1 252 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!