Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ.

Các chương


  Chap 107 25 lượt xem
  Chap 106 27 lượt xem
  Chap 105 21 lượt xem
  Chap 104 29 lượt xem
  Chap 103 9 lượt xem
  Chap 102 19 lượt xem
  Chap 101 25 lượt xem
  Chap 100 38 lượt xem
  Chap 99 28 lượt xem
  Chap 98 30 lượt xem
  Chap 97 24 lượt xem
  Chap 96 29 lượt xem
  Chap 95 35 lượt xem
  Chap 94 23 lượt xem
  Chap 93 32 lượt xem
  Chap 92 16 lượt xem
  Chap 91 30 lượt xem
  Chap 90 31 lượt xem
  Chap 89 26 lượt xem
  Chap 88 32 lượt xem
  Chap 87 41 lượt xem
  Chap 86 33 lượt xem
  Chap 85 38 lượt xem
  Chap 84 28 lượt xem
  Chap 83 34 lượt xem
  Chap 82 28 lượt xem
  Chap 81 23 lượt xem
  Chap 80 32 lượt xem
  Chap 79 23 lượt xem
  Chap 78 31 lượt xem
  Chap 77 22 lượt xem
  Chap 76 21 lượt xem
  Chap 75 24 lượt xem
  Chap 74 30 lượt xem
  Chap 73 55 lượt xem
  Chap 72 34 lượt xem
  Chap 71 42 lượt xem
  Chap 70 36 lượt xem
  Chap 69 50 lượt xem
  Chap 68 48 lượt xem
  Chap 67 44 lượt xem
  Chap 66 38 lượt xem
  Chap 65 32 lượt xem
  Chap 64 48 lượt xem
  Chap 63 32 lượt xem
  Chap 62 48 lượt xem
  Chap 61 48 lượt xem
  Chap 60 44 lượt xem
  Chap 59 51 lượt xem
  Chap 58 50 lượt xem
  Chap 57 47 lượt xem
  Chap 56 67 lượt xem
  Chap 55 47 lượt xem
  Chap 54 54 lượt xem
  Chap 53 58 lượt xem
  Chap 52 41 lượt xem
  Chap 51 64 lượt xem
  Chap 50 43 lượt xem
  Chap 49 71 lượt xem
  Chap 48 77 lượt xem
  Chap 47 43 lượt xem
  Chap 46 77 lượt xem
  Chap 45 70 lượt xem
  Chap 44 58 lượt xem
  Chap 43 100 lượt xem
  Chap 42 74 lượt xem
  Chap 41 69 lượt xem
  Chap 40 82 lượt xem
  Chap 39 47 lượt xem
  Chap 38 54 lượt xem
  Chap 37 65 lượt xem
  Chap 36 53 lượt xem
  Chap 35 91 lượt xem
  Chap 34 46 lượt xem
  Chap 33 74 lượt xem
  Chap 32 59 lượt xem
  Chap 31 100 lượt xem
  Chap 30 75 lượt xem
  Chap 29 84 lượt xem
  Chap 28 82 lượt xem
  Chap 27 99 lượt xem
  Chap 26 152 lượt xem
  Chap 25 117 lượt xem
  Chap 24 138 lượt xem
  Chap 23 118 lượt xem
  Chap 22 128 lượt xem
  Chap 21 187 lượt xem
  Chap 20 82 lượt xem
  Chap 19 102 lượt xem
  Chap 18 93 lượt xem
  Chap 17 81 lượt xem
  Chap 16 84 lượt xem
  Chap 15 83 lượt xem
  Chap 14 157 lượt xem
  Chap 13 157 lượt xem
  Chap 12 117 lượt xem
  Chap 11 96 lượt xem
  Chap 10 84 lượt xem
  Chap 9 104 lượt xem
  Chap 8 96 lượt xem
  Chap 7 91 lượt xem
  Chap 6 110 lượt xem
  Chap 5 92 lượt xem
  Chap 4 111 lượt xem
  Chap 3 82 lượt xem
  Chap 2 107 lượt xem
  Chap 1 159 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!