Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ.

Các chương


  Chap 122 2 lượt xem
  Chap 121 5 lượt xem
  Chap 120 4 lượt xem
  Chap 119 11 lượt xem
  Chap 118 3 lượt xem
  Chap 117 6 lượt xem
  Chap 116 10 lượt xem
  Chap 115 13 lượt xem
  Chap 114 6 lượt xem
  Chap 113 7 lượt xem
  Chap 112 3 lượt xem
  Chap 111 14 lượt xem
  Chap 110 23 lượt xem
  Chap 109 10 lượt xem
  Chap 108 5 lượt xem
  Chap 107 40 lượt xem
  Chap 106 45 lượt xem
  Chap 105 37 lượt xem
  Chap 104 47 lượt xem
  Chap 103 21 lượt xem
  Chap 102 31 lượt xem
  Chap 101 37 lượt xem
  Chap 100 55 lượt xem
  Chap 99 39 lượt xem
  Chap 98 40 lượt xem
  Chap 97 35 lượt xem
  Chap 96 41 lượt xem
  Chap 95 50 lượt xem
  Chap 94 35 lượt xem
  Chap 93 44 lượt xem
  Chap 92 25 lượt xem
  Chap 91 43 lượt xem
  Chap 90 46 lượt xem
  Chap 89 43 lượt xem
  Chap 88 48 lượt xem
  Chap 87 58 lượt xem
  Chap 86 51 lượt xem
  Chap 85 55 lượt xem
  Chap 84 43 lượt xem
  Chap 83 47 lượt xem
  Chap 82 43 lượt xem
  Chap 81 35 lượt xem
  Chap 80 45 lượt xem
  Chap 79 35 lượt xem
  Chap 78 51 lượt xem
  Chap 77 31 lượt xem
  Chap 76 35 lượt xem
  Chap 75 37 lượt xem
  Chap 74 41 lượt xem
  Chap 73 71 lượt xem
  Chap 72 45 lượt xem
  Chap 71 53 lượt xem
  Chap 70 49 lượt xem
  Chap 69 70 lượt xem
  Chap 68 64 lượt xem
  Chap 67 57 lượt xem
  Chap 66 55 lượt xem
  Chap 65 45 lượt xem
  Chap 64 65 lượt xem
  Chap 63 46 lượt xem
  Chap 62 62 lượt xem
  Chap 61 62 lượt xem
  Chap 60 60 lượt xem
  Chap 59 64 lượt xem
  Chap 58 63 lượt xem
  Chap 57 59 lượt xem
  Chap 56 85 lượt xem
  Chap 55 56 lượt xem
  Chap 54 70 lượt xem
  Chap 53 69 lượt xem
  Chap 52 51 lượt xem
  Chap 51 81 lượt xem
  Chap 50 58 lượt xem
  Chap 49 88 lượt xem
  Chap 48 96 lượt xem
  Chap 47 61 lượt xem
  Chap 46 100 lượt xem
  Chap 45 88 lượt xem
  Chap 44 79 lượt xem
  Chap 43 121 lượt xem
  Chap 42 90 lượt xem
  Chap 41 86 lượt xem
  Chap 40 100 lượt xem
  Chap 39 62 lượt xem
  Chap 38 70 lượt xem
  Chap 37 81 lượt xem
  Chap 36 64 lượt xem
  Chap 35 105 lượt xem
  Chap 34 66 lượt xem
  Chap 33 90 lượt xem
  Chap 32 81 lượt xem
  Chap 31 114 lượt xem
  Chap 30 96 lượt xem
  Chap 29 102 lượt xem
  Chap 28 96 lượt xem
  Chap 27 117 lượt xem
  Chap 26 179 lượt xem
  Chap 25 138 lượt xem
  Chap 24 160 lượt xem
  Chap 23 146 lượt xem
  Chap 22 160 lượt xem
  Chap 21 222 lượt xem
  Chap 20 112 lượt xem
  Chap 19 136 lượt xem
  Chap 18 124 lượt xem
  Chap 17 110 lượt xem
  Chap 16 115 lượt xem
  Chap 15 122 lượt xem
  Chap 14 192 lượt xem
  Chap 13 183 lượt xem
  Chap 12 152 lượt xem
  Chap 11 127 lượt xem
  Chap 10 117 lượt xem
  Chap 9 140 lượt xem
  Chap 8 131 lượt xem
  Chap 7 124 lượt xem
  Chap 6 137 lượt xem
  Chap 5 126 lượt xem
  Chap 4 146 lượt xem
  Chap 3 112 lượt xem
  Chap 2 144 lượt xem
  Chap 1 211 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!