Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ.

Các chương


  Chap 101 12 lượt xem
  Chap 100 16 lượt xem
  Chap 99 9 lượt xem
  Chap 98 14 lượt xem
  Chap 97 11 lượt xem
  Chap 96 13 lượt xem
  Chap 95 18 lượt xem
  Chap 94 11 lượt xem
  Chap 93 15 lượt xem
  Chap 92 8 lượt xem
  Chap 91 13 lượt xem
  Chap 90 15 lượt xem
  Chap 89 11 lượt xem
  Chap 88 18 lượt xem
  Chap 87 20 lượt xem
  Chap 86 15 lượt xem
  Chap 85 19 lượt xem
  Chap 84 14 lượt xem
  Chap 83 15 lượt xem
  Chap 82 19 lượt xem
  Chap 81 15 lượt xem
  Chap 80 22 lượt xem
  Chap 79 20 lượt xem
  Chap 79 0 lượt xem
  Chap 78 23 lượt xem
  Chap 77 17 lượt xem
  Chap 76 17 lượt xem
  Chap 75 19 lượt xem
  Chap 74 22 lượt xem
  Chap 73 35 lượt xem
  Chap 72 25 lượt xem
  Chap 71 31 lượt xem
  Chap 71 1 lượt xem
  Chap 70 32 lượt xem
  Chap 69 36 lượt xem
  Chap 68 37 lượt xem
  Chap 67 29 lượt xem
  Chap 66 30 lượt xem
  Chap 65 27 lượt xem
  Chap 64 37 lượt xem
  Chap 63 27 lượt xem
  Chap 62 36 lượt xem
  Chap 61 38 lượt xem
  Chap 60 31 lượt xem
  Chap 59 43 lượt xem
  Chap 58 37 lượt xem
  Chap 57 36 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 37 lượt xem
  Chap 54 43 lượt xem
  Chap 53 43 lượt xem
  Chap 53 1 lượt xem
  Chap 52 33 lượt xem
  Chap 51 50 lượt xem
  Chap 50 31 lượt xem
  Chap 49 59 lượt xem
  Chap 48 64 lượt xem
  Chap 47 33 lượt xem
  Chap 46 65 lượt xem
  Chap 45 57 lượt xem
  Chap 44 50 lượt xem
  Chap 43 85 lượt xem
  Chap 42 66 lượt xem
  Chap 41 62 lượt xem
  Chap 40 56 lượt xem
  Chap 39 32 lượt xem
  Chap 38 41 lượt xem
  Chap 37 48 lượt xem
  Chap 36 36 lượt xem
  Chap 35 79 lượt xem
  Chap 34 38 lượt xem
  Chap 33 58 lượt xem
  Chap 32 50 lượt xem
  Chap 31 85 lượt xem
  Chap 30 61 lượt xem
  Chap 29 68 lượt xem
  Chap 28 65 lượt xem
  Chap 27 72 lượt xem
  Chap 26 128 lượt xem
  Chap 25 89 lượt xem
  Chap 24 115 lượt xem
  Chap 23 100 lượt xem
  Chap 22 102 lượt xem
  Chap 21 163 lượt xem
  Chap 20 62 lượt xem
  Chap 19 82 lượt xem
  Chap 18 70 lượt xem
  Chap 17 60 lượt xem
  Chap 16 66 lượt xem
  Chap 15 57 lượt xem
  Chap 14 136 lượt xem
  Chap 13 136 lượt xem
  Chap 12 97 lượt xem
  Chap 11 72 lượt xem
  Chap 10 61 lượt xem
  Chap 9 87 lượt xem
  Chap 8 77 lượt xem
  Chap 7 74 lượt xem
  Chap 6 90 lượt xem
  Chap 5 77 lượt xem
  Chap 4 95 lượt xem
  Chap 3 63 lượt xem
  Chap 2 90 lượt xem
  Chap 1 130 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!