Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Các chương


  Chap 134 6 lượt xem
  Chap 133 20 lượt xem
  Chap 132 16 lượt xem
  Chap 131 22 lượt xem
  Chap 130 24 lượt xem
  Chap 129 20 lượt xem
  Chap 128 23 lượt xem
  Chap 127 21 lượt xem
  Chap 126 7 lượt xem
  Chap 125 11 lượt xem
  Chap 124 10 lượt xem
  Chap 123 12 lượt xem
  Chap 122 10 lượt xem
  Chap 121 8 lượt xem
  Chap 120 9 lượt xem
  Chap 119 19 lượt xem
  Chap 118 17 lượt xem
  Chap 117 22 lượt xem
  Chap 116 19 lượt xem
  Chap 115 23 lượt xem
  Chap 114 24 lượt xem
  Chap 113 15 lượt xem
  Chap 112 23 lượt xem
  Chap 111 7 lượt xem
  Chap 110 14 lượt xem
  Chap 109 22 lượt xem
  Chap 108 26 lượt xem
  Chap 107 32 lượt xem
  Chap 106 28 lượt xem
  Chap 105 23 lượt xem
  Chap 104 19 lượt xem
  Chap 103 19 lượt xem
  Chap 102 16 lượt xem
  Chap 101 32 lượt xem
  Chap 100 44 lượt xem
  Chap 99 43 lượt xem
  Chap 98 40 lượt xem
  Chap 97 41 lượt xem
  Chap 96 38 lượt xem
  Chap 95 76 lượt xem
  Chap 94 51 lượt xem
  Chap 93 72 lượt xem
  Chap 92 49 lượt xem
  Chap 91 50 lượt xem
  Chap 90 58 lượt xem
  Chap 89 62 lượt xem
  Chap 88 55 lượt xem
  Chap 87 65 lượt xem
  Chap 86 62 lượt xem
  Chap 85 59 lượt xem
  Chap 84 64 lượt xem
  Chap 83 44 lượt xem
  Chap 82 47 lượt xem
  Chap 81 59 lượt xem
  Chap 80 52 lượt xem
  Chap 79 54 lượt xem
  Chap 78 44 lượt xem
  Chap 77 70 lượt xem
  Chap 76 71 lượt xem
  Chap 75 95 lượt xem
  Chap 74 59 lượt xem
  Chap 73 40 lượt xem
  Chap 72 46 lượt xem
  Chap 71 36 lượt xem
  Chap 70 46 lượt xem
  Chap 69 44 lượt xem
  Chap 68 61 lượt xem
  Chap 67 92 lượt xem
  Chap 66 49 lượt xem
  Chap 65 57 lượt xem
  Chap 64 170 lượt xem
  Chap 63 75 lượt xem
  Chap 62 52 lượt xem
  Chap 61 52 lượt xem
  Chap 60 61 lượt xem
  Chap 59 59 lượt xem
  Chap 58 60 lượt xem
  Chap 57 63 lượt xem
  Chap 56 70 lượt xem
  Chap 55 74 lượt xem
  Chap 54 65 lượt xem
  Chap 53 71 lượt xem
  Chap 52 65 lượt xem
  Chap 51 62 lượt xem
  Chap 50 69 lượt xem
  Chap 49 84 lượt xem
  Chap 48 79 lượt xem
  Chap 47 59 lượt xem
  Chap 46 66 lượt xem
  Chap 45 75 lượt xem
  Chap 44 68 lượt xem
  Chap 43 94 lượt xem
  Chap 42 74 lượt xem
  Chap 41 76 lượt xem
  Chap 40 86 lượt xem
  Chap 39 69 lượt xem
  Chap 38 73 lượt xem
  Chap 37 72 lượt xem
  Chap 36 89 lượt xem
  Chap 35 81 lượt xem
  Chap 34 70 lượt xem
  Chap 33 87 lượt xem
  Chap 32 84 lượt xem
  Chap 31 88 lượt xem
  Chap 30 83 lượt xem
  Chap 29 88 lượt xem
  Chap 28 90 lượt xem
  Chap 27 116 lượt xem
  Chap 26 102 lượt xem
  Chap 25 110 lượt xem
  Chap 24 101 lượt xem
  Chap 23 119 lượt xem
  Chap 22 92 lượt xem
  Chap 21 101 lượt xem
  Chap 20 107 lượt xem
  Chap 19 126 lượt xem
  Chap 18 109 lượt xem
  Chap 17 109 lượt xem
  Chap 16 100 lượt xem
  Chap 15 90 lượt xem
  Chap 14 106 lượt xem
  Chap 13 100 lượt xem
  Chap 12 119 lượt xem
  Chap 11 84 lượt xem
  Chap 10 92 lượt xem
  Chap 9 104 lượt xem
  Chap 8 99 lượt xem
  Chap 7 91 lượt xem
  Chap 6 109 lượt xem
  Chap 5 118 lượt xem
  Chap 4 111 lượt xem
  Chap 3 141 lượt xem
  Chap 2 123 lượt xem
  Chap 1 170 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!