Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Vừa tỏ tỉnh lại bị té lầu! Có cần xui như vậy không!”

Tần Mạt 17 tuổi vì bất cẩn mà té lầu, xuyên đến cơ thể của anh trai đối tượng yêu thầm Ngư Thanh Lãng. Sống trong cơ thể của anh trai đáng ghét, đối diện với học trưởng dịu dàng, Tần Mạt từ đó phá hoại đào hoa của em trai, thay anh trai sống, đồng thời chăm sóc hai tiểu ma vương của Ngư gia.

Các chương


  Chap 43 5 lượt xem
  Chap 43 0 lượt xem
  Chap 42 6 lượt xem
  Chap 42 0 lượt xem
  Chap 41 6 lượt xem
  Chap 40 5 lượt xem
  Chap 39 7 lượt xem
  Chap 38 7 lượt xem
  Chap 37 10 lượt xem
  Chap 36 6 lượt xem
  Chap 35 12 lượt xem
  Chap 34 11 lượt xem
  Chap 33 13 lượt xem
  Chap 32 3 lượt xem
  Chap 31 5 lượt xem
  Chap 30 17 lượt xem
  Chap 29 11 lượt xem
  Chap 28 12 lượt xem
  Chap 27 16 lượt xem
  Chap 26 12 lượt xem
  Chap 25 13 lượt xem
  Chap 24 14 lượt xem
  Chap 23 18 lượt xem
  Chap 22 16 lượt xem
  Chap 21 20 lượt xem
  Chap 20 18 lượt xem
  Chap 19 16 lượt xem
  Chap 18 20 lượt xem
  Chap 17 39 lượt xem
  Chap 16 19 lượt xem
  Chap 15 25 lượt xem
  Chap 14 25 lượt xem
  Chap 13 17 lượt xem
  Chap 12 16 lượt xem
  Chap 11 19 lượt xem
  Chap 10 19 lượt xem
  Chap 9 18 lượt xem
  Chap 8 17 lượt xem
  Chap 7 21 lượt xem
  Chap 6 18 lượt xem
  Chap 5 17 lượt xem
  Chap 4 16 lượt xem
  Chap 3 16 lượt xem
  Chap 2 15 lượt xem
  Chap 1 76 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!