Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Vừa tỏ tỉnh lại bị té lầu! Có cần xui như vậy không!”

Tần Mạt 17 tuổi vì bất cẩn mà té lầu, xuyên đến cơ thể của anh trai đối tượng yêu thầm Ngư Thanh Lãng. Sống trong cơ thể của anh trai đáng ghét, đối diện với học trưởng dịu dàng, Tần Mạt từ đó phá hoại đào hoa của em trai, thay anh trai sống, đồng thời chăm sóc hai tiểu ma vương của Ngư gia.

Các chương


  Chap 63 11 lượt xem
  Chap 62 30 lượt xem
  Chap 61 68 lượt xem
  Chap 60 10 lượt xem
  Chap 59 23 lượt xem
  Chap 58 11 lượt xem
  Chap 56 - 57 18 lượt xem
  Chap 55 28 lượt xem
  Chap 54 33 lượt xem
  Chap 53 25 lượt xem
  Chap 52 19 lượt xem
  Chap 51 30 lượt xem
  Chap 50 20 lượt xem
  Chap 49 23 lượt xem
  Chap 48 20 lượt xem
  Chap 47 21 lượt xem
  Chap 46 20 lượt xem
  Chap 45 20 lượt xem
  Chap 44 14 lượt xem
  Chap 43 19 lượt xem
  Chap 42 17 lượt xem
  Chap 41 19 lượt xem
  Chap 40 18 lượt xem
  Chap 39 17 lượt xem
  Chap 38 26 lượt xem
  Chap 37 32 lượt xem
  Chap 36 25 lượt xem
  Chap 35 32 lượt xem
  Chap 34 30 lượt xem
  Chap 33 29 lượt xem
  Chap 32 22 lượt xem
  Chap 31 15 lượt xem
  Chap 30 37 lượt xem
  Chap 29 33 lượt xem
  Chap 28 31 lượt xem
  Chap 27 32 lượt xem
  Chap 26 31 lượt xem
  Chap 25 30 lượt xem
  Chap 24 26 lượt xem
  Chap 23 35 lượt xem
  Chap 22 33 lượt xem
  Chap 21 54 lượt xem
  Chap 20 54 lượt xem
  Chap 19 29 lượt xem
  Chap 18 53 lượt xem
  Chap 17 61 lượt xem
  Chap 16 41 lượt xem
  Chap 15 46 lượt xem
  Chap 14 45 lượt xem
  Chap 13 41 lượt xem
  Chap 12 37 lượt xem
  Chap 11 35 lượt xem
  Chap 10 39 lượt xem
  Chap 9 31 lượt xem
  Chap 8 35 lượt xem
  Chap 7 36 lượt xem
  Chap 6 32 lượt xem
  Chap 5 32 lượt xem
  Chap 4 33 lượt xem
  Chap 3 31 lượt xem
  Chap 2 30 lượt xem
  Chap 1 111 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!