Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Vừa tỏ tỉnh lại bị té lầu! Có cần xui như vậy không!”

Tần Mạt 17 tuổi vì bất cẩn mà té lầu, xuyên đến cơ thể của anh trai đối tượng yêu thầm Ngư Thanh Lãng. Sống trong cơ thể của anh trai đáng ghét, đối diện với học trưởng dịu dàng, Tần Mạt từ đó phá hoại đào hoa của em trai, thay anh trai sống, đồng thời chăm sóc hai tiểu ma vương của Ngư gia.

Các chương


  Chap 81 14 lượt xem
  Chap 80 9 lượt xem
  Chap 79 10 lượt xem
  Chap 78 13 lượt xem
  Chap 77 15 lượt xem
  Chap 76 6 lượt xem
  Chap 75 21 lượt xem
  Chap 74 - 75 12 lượt xem
  Chap 73 21 lượt xem
  Chap 72 20 lượt xem
  Chap 71 23 lượt xem
  Chap 70 18 lượt xem
  Chap 69 17 lượt xem
  Chap 68 24 lượt xem
  Chap 67 15 lượt xem
  Chap 66 13 lượt xem
  Chap 65 18 lượt xem
  Chap 64 19 lượt xem
  Chap 63 52 lượt xem
  Chap 62 45 lượt xem
  Chap 61 73 lượt xem
  Chap 60 23 lượt xem
  Chap 59 31 lượt xem
  Chap 58 24 lượt xem
  Chap 56 - 57 29 lượt xem
  Chap 55 40 lượt xem
  Chap 54 48 lượt xem
  Chap 53 35 lượt xem
  Chap 52 28 lượt xem
  Chap 51 35 lượt xem
  Chap 50 25 lượt xem
  Chap 49 33 lượt xem
  Chap 48 28 lượt xem
  Chap 47 30 lượt xem
  Chap 46 27 lượt xem
  Chap 45 30 lượt xem
  Chap 44 22 lượt xem
  Chap 43 27 lượt xem
  Chap 42 23 lượt xem
  Chap 41 25 lượt xem
  Chap 40 25 lượt xem
  Chap 39 30 lượt xem
  Chap 38 33 lượt xem
  Chap 37 51 lượt xem
  Chap 36 36 lượt xem
  Chap 35 46 lượt xem
  Chap 34 45 lượt xem
  Chap 33 44 lượt xem
  Chap 32 37 lượt xem
  Chap 31 30 lượt xem
  Chap 30 52 lượt xem
  Chap 29 49 lượt xem
  Chap 28 48 lượt xem
  Chap 27 49 lượt xem
  Chap 26 44 lượt xem
  Chap 25 42 lượt xem
  Chap 24 31 lượt xem
  Chap 23 40 lượt xem
  Chap 22 46 lượt xem
  Chap 21 65 lượt xem
  Chap 20 62 lượt xem
  Chap 19 45 lượt xem
  Chap 18 66 lượt xem
  Chap 17 75 lượt xem
  Chap 16 58 lượt xem
  Chap 15 59 lượt xem
  Chap 14 57 lượt xem
  Chap 13 57 lượt xem
  Chap 12 54 lượt xem
  Chap 11 45 lượt xem
  Chap 10 54 lượt xem
  Chap 9 43 lượt xem
  Chap 8 45 lượt xem
  Chap 7 52 lượt xem
  Chap 6 46 lượt xem
  Chap 5 45 lượt xem
  Chap 4 42 lượt xem
  Chap 3 41 lượt xem
  Chap 2 51 lượt xem
  Chap 1 129 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!