Đánh giá


Có tổng 26 đánh giá!


Sơ lược

Nội dung: Chuyện kể về Dong Gyun, cứ khoảng 10h đêm cậu lại nhốt mình trong phòng cùng với hộp khăn giấy ( :v thẩm ) xem live cam của Alex (một broadcast jockey). Nói chung là cậu rất rất cuồng Alex. Ông trời không phụ lòng người cộng với số phận đẩy đưa cậu đã gặp được Alex - đó chính là Jiwon, hội trưởng hội sinh viên trường cậu...

Các chương


  Chap 12 620 lượt xem
  Chap 11 365 lượt xem
  Chap 10 1909 lượt xem
  Chap 9.1 2147 lượt xem
  Chap 9 2164 lượt xem
  Chap 8.1 1351 lượt xem
  Chap 8 2205 lượt xem
  Chap 7.1 1171 lượt xem
  Chap 7 2445 lượt xem
  Chap 6.1 1118 lượt xem
  Chap 6 2238 lượt xem
  Chap 5.1 1040 lượt xem
  Chap 5 2206 lượt xem
  Chap 4.1 1061 lượt xem
  Chap 4 2532 lượt xem
  Chap 3.1 1107 lượt xem
  Chap 3 2450 lượt xem
  Chap 2.1 1112 lượt xem
  Chap 2 2758 lượt xem
  Chap 1.1 1318 lượt xem
  Chap 1 3861 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!