Đánh giá


Có tổng 28 đánh giá!


Sơ lược

Nội dung: Chuyện kể về Dong Gyun, cứ khoảng 10h đêm cậu lại nhốt mình trong phòng cùng với hộp khăn giấy ( :v thẩm ) xem live cam của Alex (một broadcast jockey). Nói chung là cậu rất rất cuồng Alex. Ông trời không phụ lòng người cộng với số phận đẩy đưa cậu đã gặp được Alex - đó chính là Jiwon, hội trưởng hội sinh viên trường cậu...

Các chương


  Chap 15 2415 lượt xem
  Chap 14 1683 lượt xem
  Chap 13 1475 lượt xem
  Chap 12 2694 lượt xem
  Chap 11 1893 lượt xem
  Chap 10 3757 lượt xem
  Chap 9.1 3810 lượt xem
  Chap 9 3835 lượt xem
  Chap 8.1 2669 lượt xem
  Chap 8 3848 lượt xem
  Chap 7.1 2425 lượt xem
  Chap 7 3849 lượt xem
  Chap 6.1 2343 lượt xem
  Chap 6 3542 lượt xem
  Chap 5.1 2174 lượt xem
  Chap 5 3450 lượt xem
  Chap 4.1 2205 lượt xem
  Chap 4 3887 lượt xem
  Chap 3.1 2373 lượt xem
  Chap 3 3854 lượt xem
  Chap 2.1 2351 lượt xem
  Chap 2 4393 lượt xem
  Chap 1.1 2661 lượt xem
  Chap 1 7584 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!