Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Hắn ta là một tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “Người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!”

Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “Tôi muốn thực hiện quyền của một người chồng”!

Các chương


  Chap 78 7 lượt xem
  Chap 77 6 lượt xem
  Chap 76 9 lượt xem
  Chap 75 16 lượt xem
  Chap 74 13 lượt xem
  Chap 73 24 lượt xem
  Chap 72 21 lượt xem
  Chap 71 26 lượt xem
  Chap 70 33 lượt xem
  Chap 69 34 lượt xem
  Chap 68 17 lượt xem
  Chap 67 20 lượt xem
  Chap 66 29 lượt xem
  Chap 65 21 lượt xem
  Chap 64 26 lượt xem
  Chap 63 30 lượt xem
  Chap 62 28 lượt xem
  Chap 61 28 lượt xem
  Chap 60 23 lượt xem
  Chap 59 48 lượt xem
  Chap 58 37 lượt xem
  Chap 57 38 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 61 lượt xem
  Chap 54 46 lượt xem
  Chap 53 38 lượt xem
  Chap 52 67 lượt xem
  Chap 51 52 lượt xem
  Chap 50 69 lượt xem
  Chap 49 42 lượt xem
  Chap 48 45 lượt xem
  Chap 47 43 lượt xem
  Chap 46 61 lượt xem
  Chap 45 70 lượt xem
  Chap 44 60 lượt xem
  Chap 43 79 lượt xem
  Chap 42 77 lượt xem
  Chap 41 121 lượt xem
  Chap 40 96 lượt xem
  Chap 39 104 lượt xem
  Chap 38 84 lượt xem
  Chap 37 81 lượt xem
  Chap 36 81 lượt xem
  Chap 35 84 lượt xem
  Chap 34 73 lượt xem
  Chap 33 76 lượt xem
  Chap 32 96 lượt xem
  Chap 31 96 lượt xem
  Chap 30 77 lượt xem
  Chap 29 85 lượt xem
  Chap 28 84 lượt xem
  Chap 27 73 lượt xem
  Chap 26 73 lượt xem
  Chap 25 69 lượt xem
  Chap 24 98 lượt xem
  Chap 23 65 lượt xem
  Chap 22 77 lượt xem
  Chap 21 102 lượt xem
  Chap 20 66 lượt xem
  Chap 19 67 lượt xem
  Chap 18 74 lượt xem
  Chap 17 74 lượt xem
  Chap 16 97 lượt xem
  Chap 15 75 lượt xem
  Chap 14 94 lượt xem
  Chap 13 268 lượt xem
  Chap 12 99 lượt xem
  Chap 11 158 lượt xem
  Chap 10 287 lượt xem
  Chap 9 97 lượt xem
  Chap 8 76 lượt xem
  Chap 7 96 lượt xem
  Chap 6 76 lượt xem
  Chap 5 92 lượt xem
  Chap 4 152 lượt xem
  Chap 3 281 lượt xem
  Chap 2 193 lượt xem
  Chap 1 134 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!