Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Các chương


  Chap 54 8 lượt xem
  Chap 53 6 lượt xem
  Chap 52 3 lượt xem
  Chap 51 9 lượt xem
  Chap 50 3 lượt xem
  Chap 49 7 lượt xem
  Chap 48 16 lượt xem
  Chap 47 14 lượt xem
  Chap 46 17 lượt xem
  Chap 45 25 lượt xem
  Chap 44 23 lượt xem
  Chap 43 30 lượt xem
  Chap 42 27 lượt xem
  Chap 41 25 lượt xem
  Chap 40 32 lượt xem
  Chap 39 42 lượt xem
  Chap 38 54 lượt xem
  Chap 37 47 lượt xem
  Chap 36 29 lượt xem
  Chap 35 27 lượt xem
  Chap 34 35 lượt xem
  Chap 33 34 lượt xem
  Chap 32 42 lượt xem
  Chap 31 42 lượt xem
  Chap 30 48 lượt xem
  Chap 29 69 lượt xem
  Chap 28 48 lượt xem
  Chap 27 76 lượt xem
  Chap 26 60 lượt xem
  Chap 25 33 lượt xem
  Chap 24 31 lượt xem
  Chap 23 43 lượt xem
  Chap 22 36 lượt xem
  Chap 21 38 lượt xem
  Chap 20 39 lượt xem
  Chap 19 34 lượt xem
  Chap 18 39 lượt xem
  Chap 17 50 lượt xem
  Chap 16 66 lượt xem
  Chap 15 65 lượt xem
  Chap 14 59 lượt xem
  Chap 13 45 lượt xem
  Chap 12 lượt xem
  Chap 11 lượt xem
  Chap 10 52 lượt xem
  Chap 9 49 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 53 lượt xem
  Chap 6 61 lượt xem
  Chap 5 51 lượt xem
  Chap 4 52 lượt xem
  Chap 3 64 lượt xem
  Chap 2 69 lượt xem
  Chap 1 62 lượt xem
  Chap 0 77 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!