Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Các chương


  Chap 35 3 lượt xem
  Chap 34 16 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 21 lượt xem
  Chap 31 25 lượt xem
  Chap 30 30 lượt xem
  Chap 29 36 lượt xem
  Chap 28 27 lượt xem
  Chap 27 27 lượt xem
  Chap 26 23 lượt xem
  Chap 25 21 lượt xem
  Chap 24 15 lượt xem
  Chap 23 25 lượt xem
  Chap 22 20 lượt xem
  Chap 21 22 lượt xem
  Chap 20 23 lượt xem
  Chap 19 16 lượt xem
  Chap 18 18 lượt xem
  Chap 17 28 lượt xem
  Chap 16 41 lượt xem
  Chap 15 34 lượt xem
  Chap 14 33 lượt xem
  Chap 13 30 lượt xem
  Chap 12 lượt xem
  Chap 11 lượt xem
  Chap 10 32 lượt xem
  Chap 9 31 lượt xem
  Chap 8 43 lượt xem
  Chap 7 40 lượt xem
  Chap 6 45 lượt xem
  Chap 5 35 lượt xem
  Chap 4 37 lượt xem
  Chap 3 42 lượt xem
  Chap 2 43 lượt xem
  Chap 1 45 lượt xem
  Chap 0 57 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
[X]
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!